Større muskler i kampen mot doping som samfunnsproblem

Økte ressurser i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Forslag til statsbudsjett 2016 ble lagt fram i går. Her legges det opp til at det skal satses ytterligere på å bekjempe doping utenfor den organiserte idretten.

Det foreslås å øke driftstilskuddet til Antidoping Norges arbeid mot doping som samfunnsproblem med 1 millioner kroner, står det i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Antidoping Norge fikk for første gang driftstilskudd over statsbudsjettet i 2014. Samme år etablerte stiftelsen sitt eget Kunnskapssenter. Med økte ressurser kan dette senteret utvikles ytterligere. Det er daglig leder Anders Solheim glad for.

- Vi har på relativt kort tid klart å bygge opp Kunnskapssenteret til å bli en betydelig aktør for å fremme en ren treningskultur, noe vi mener det er behov for å ha et sterkt fokus på framover.

- Kroppspresset har endret mange unges motiver for å drive med trening og fysisk aktivitet. Som barn er det vanlig å delta i organisert idrett hvor fokus rettes mot trivsel og mestring. I ungdomsalderen begynner mange med andre former for trening der målet relateres til kropp og utseende. Da introduseres dessverre også en del for helseskadelige dopingmidler. Dette er en utvikling vi må stoppe for å sikre sunne treningsmiljøer, sier Solheim.

Det er ønskelig fra Regjeringen at Antidoping Norges etablerer et enda sterkere samarbeid med treningssenterbransjen, kommuner og fylkeskommuner. Antidoping Norge har de senere hatt suksess med en fylkeskommunal modell, men ønsker nå også å utvikle og utfordre kommuner til samarbeidsprosjekter.

I forslag til statsbudsjett står det videre:

Som en oppfølging av evalueringen av Dopingtelefonen, vil ansvaret for Dopingtelefonen fra 1. januar 2016 legges inn under Antidoping Norge. Dette vil sikre en publikumsrettet informasjonstjeneste.

Totalt sett foreslås det totalt 7,32 mill. kroner til Antidoping Norge for videreføring av Dopingtelefonen, og forsterket innsats mot doping som samfunnsproblem.

Publisert: 08.10.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).