- Støtter strenge tiltak mot russisk friidrett

iNADO vil utestenge russiske friidrettsutøvere fra OL og vil at mer midler skal brukes på tilsyn.

Paraplyorganisasjonen for de nasjonale antidopingorganisasjonene, Institute of National Anti-Doping Organizations (iNADO), tar til orde for å utestenge Det russiske friidrettsforbundet (ARAF) og deres utøvere fra Rio-OL.

Det går fram av en pressemelding offentliggjort av iNADO dagen før denne ukas WADA-styremøte i Colorado Springs.

iNADO skriver at de applauderer arbeidet til den WADA-opprettede, uavhengige kommisjonen som sist uke la fram en rapport med spesielt fokus på doping i russisk friidrett.

«Korrupsjonen innen antidoping som ble avdekket av den uavhengige kommisjonen er en tragedie for idretten og for rene utøvere overalt. Det understreker behovet for at antidopingarbeidet utføres uavhengig av idrettsorganisasjoner og uten nasjonale myndigheters innblanding,» lyder ett av punktene i pressemeldingen.

iNADO henstiller også WADA om å bruke del av sine økonomiske ressurser på tilsynsfunksjonen. Leder Anders Solheim i Antidoping Norge mener dette er en riktig prioritering.

- Vi er helt på linje med iNADO med tanke på å rose det arbeidet som den uavhengige kommisjon har gjort, og vi er som iNADOs styreformann David Kenworthy opptatt av at uavhengigheten og tilsynsfunksjonen i antidopingarbeidet må styrkes. iNADOs styre er i sin uttalelse klar på at alle russiske friidrettsutøvere må utestenges fra OL i Rio. Vi i Antidoping Norge støtter strenge tiltak rettet mot russisk friidrett. Det er nå igangsatt en prosess for å kartlegge og iverksette tiltak for å bringe russisk friidrett til et nivå som rene utøvere kan akseptere. Antidoping Norge vil forholde seg til denne prosessen vedrørende fremtidig deltakelse for russiske utøvere, sier Solheim.

Publisert: 17.11.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler