Skrev under avtale. Fra venstre: Avdelingsleder Fredrik Lauritzen, Antidoping Norge, sammen med Dag Sandham, fagrådgiver sikkerhet, dekan Kjersti Hove og administrasjonssjef Ellen M. Ekhaugen i KRUS. Til høyre: Prosjektmedarbeider Morten Heierdal i Antidoping Norge.

Styrker satsingen mot kriminalomsorgen

Antidoping Norge og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS skrev under samarbeidsavtale.

Mandag 19. desember signerte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Antidoping Norge en avtale som skal sikre at studenter får innføring og opplæring i dopingproblematikken.

Les også: - Et løft for antidopingarbeidet

I dette ligger det blant annet at Antidoping Norge skal gjennomføre elleve undervisningssesjoner i til sammen elleve fengsler i året. Doping skal dessuten inngå som eget tema i KRUS' reglement, og de viderefører også den eksisterende ordningen med gjennomføring av dopingprøvetaking.

Satsingsområde

Avtalen varer frem til 31. desember 2017 og forlenges deretter med ett år av gangen.

- Kriminalomsorgen har vært et satsingsområde for oss siden 2015, da vi satte i gang et prosjekt med å besøke alle de 14 rusmestringsenhetene i norske fengsler. Vi holdt foredrag for både ansatte og innsatte, og fikk gode tilbakemeldinger på innsatsen. Dette arbeidet har vært lærerikt, og det er bakgrunnen for at vi ønsket å formalisere samarbeidet og gi et mer helhetlig tilbud, sier avdelingsleder for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen.

- Et stort problem

Fagrådgiver sikkerhet i KRUS, Dag Sandham, understreker at arbeidet mot rus er et viktig satsingsområde i kriminalomsorgen. At antidoping nå skal inn som et eget tema i den praktisk-teoretiske delen av fengselsbetjentstudiet, mener han er svært viktig.

Les også: Oppland forlenget samarbeidet med Antidoping Norge

- Doping er et stort problem i fengsler, og derfor er det viktig for oss at de som skal jobbe som betjenter har kunnskap om dette. På denne måten kan de gjøre bedre vurderinger og iverksette riktige tiltak, i tillegg til å samtale med innsatte om dopingbruk, sier Sandham.

Publisert: 19.12.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).