Statsråd Thorhild Widvey og styreleder i Antidoping Norge, Valgerd Svarstad Haugland, møtte WADA-president Sir Craig Reedie i forrige uke. I dag ble Widvey valgt inn i WADAs styre. Foto: Ketil Frøland, Kulturdepartementet

Thorhild Widvey inn i WADAs styre

Kulturminister Thorhild Widvey ble i dag den første fra Norge som tar plass i WADAs styre.

Verdens antidopingbyrå (WADA) finansieres og styres i fellesskap av myndigheter og av idretten med IOC i spissen. Statsråd Thorhild Widvey er valgt inn i WADAs Executive Committee fra 1. januar 2015 på vegne av de europeiske myndigheter.

- Vi ser på dette valget som et viktig signal om at Norges tydelige og langsiktige arbeid mot doping, også blir sett og anerkjent verden over. Antidoping er et prioritert område i internasjonal idrett. Selve ideen om å beskytte den rene utøveren er grunnlaget for dette arbeidet og for WADAs eksistens, forklarer idrettspresident Børre Rognlien. 

WADA skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping og skal fungere som et tilsynsorgan slik at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til det internasjonale regelverket, World Anti-Doping Code.

- Gjennom at statsråd Widvey nå tar sete i WADAs styre, vil norsk idretts tydelige antidopingstemme ha enda bedre forutsetninger for å bli hørt. Slik jeg ser dette, er det svært gledelig for kampen mot doping, for hele norsk idrett og en fjær i hatten også for Kulturdepartementet for det årelange arbeidet på dette feltet som departementet har gjennomført og det tydelige antidopingstandpunktet som det har stått for.

Antidoping Norge har tidligere vært representert i noen av WADAs underkomiteer, men dette er første gang Norge er representert i WADAs Executive Committee.

- Vi er svært glade for valget, forteller styreleder i Antidoping Norge, Valgerd Svarstad Haugland. - Slik vi ser det, gir det oss en enda bedre mulighet til innflytelse og påvirkning i det internasjonale antidopingarbeidet. 

- Dette valget er også en personlig anerkjennelse til statsråden, all den tid man velges inn i kraft av egen person og ikke som representant for Norge. Thorhild Widvey har rukket å gjøre et godt inntrykk internasjonalt innenfor dette feltet og det er vi glade for.  Vi gleder oss til å jobbe enda tettere med statsråden innenfor vårt felt, avslutter Svarstad Haugland.

WADAs eksekutivkomité har 12 medlemmer: Fem fra myndighetene (en fra hvert kontinent) og fem fra idretten, samt president og visepresident (henholdsvis fra idretten og myndighetene).

WADAs nye president, Sir Craig Reedie, besøkte Norge sist uke, og benyttet da anledningen til å snakke varmt om norsk antidopingarbeid.

Bildetekst:
Statsråd Thorhild Widvey og styreleder i Antidoping Norge, Valgerd Svarstad Haugland, møtte WADA-president Sir Craig Reedie i forrige uke. I dag ble Widvey valgt inn i WADAs styre. Foto: Ketil Frøland, Kulturdepartementet

Publisert: 16.11.14 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler