Britha Røkenes, avdelingsleder for kontroll og påtale i Antidoping Norge. Foto: Stian S. Møller

Ti tips har ført til dopingsaker

På et drøyt år har Antidoping Norge fått inn nærmere 200 tips om brudd på dopingbestemmelsene. 

Ti av disse har ført til at det har blitt opprettet dopingsaker og fem er nå avsluttet. Disse endte med dom for brudd på dopingbestemmelsene.

De øvrige fem er fortsatt under behandling.

De aller fleste tipsene har kommet via Dopingvarsel, men vi har også blitt varslet via andre kanaler. Dopingvarsel er varslingskanalen for doping i idretten som ble lansert 9. mars 2016, og som gir mulighet for anonym og kryptert kommunikasjon med den som varsler.

TIPS OSS: Beskytt de rene - fortell oss det du vet!

- Vi har de siste årene sett hva varsling og varslere har betydd i avdekkingen av alvorlige brudd på dopingbestemmelsene i internasjonal idrett. Det å få tilgang til kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til doping i idretten gir oss bedre forutsetninger til å verne om de rene utøverne, sier avdelingsleder for kontroll og påtale, Britha Røkenes.

Kan være anonym

Tipsene fordeler seg på en rekke idretter, og de aller fleste er knyttet til mistanke om bruk av doping. Flere tips handler også om mistanke om distribusjon, tilvirkning og besittelse, og også forskrivning av forbudte stoffer/metoder

- Vi ønsker å motta mest mulig detaljert informasjon fra den som tar kontakt med oss. Anonymitet er et alternativ, men så fremt det lar seg gjøre ønsker vi å motta kontaktinformasjon fra melder, slik at vi kan ta kontakt for mer informasjon. Uansett om man kontakter oss anonymt eller ikke, vil vi behandle både informasjonen og melderen konfidensielt, sier Røkenes. 

Publisert: 20.03.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler