Norges Biljardforbund signerte avtale om å bli Rent Særforbund. Her er generalsekretær Frode Myhre Larsen sammen med Antidoping Norges fagrådgiver, Linda Olsen.

- Tøft av dem å være så ambisiøse

Norges Biljardforbund signerte avtale om å bli Rent Særforbund. 

Fredag inngikk Norges Biljardforbund (NB) avtale med Antidoping Norge om å bli Rent Særforbund. Målet er at forbundet skal fullføre sertifiseringsprosessen i løpet av første halvår 2017. Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen i forbundene. 

Les også: Dette er Rent Særforbund

- Vi jobbet for å få antidopingarbeid tydelig inn i virksomhetsplanen vi la frem på tinget i april 2016, og der bestemte vi oss også for å sette i gang prosessen med å bli et Rent Særforbund, sier generalsekretær Frode Myhre Larsen. 

Ambisiøse mål

I arbeidet med å bli et Rent Særforbund må man blant annet lage en egen antidoping-policy, med konkrete tiltak for å sette antidoping på agendaen. Norges Biljardforbund stiller nå tydelige krav til utøverne sine. 

- Vi har fått godkjent en beredskapsplan med ulike tiltak. Blant annet må alle utøvere som skal representere Norge eller konkurrere internasjonalt ha gjennomført Ren Utøver-programmet, sier han.  

Les også: Veien frem mot Rent Særforbund

Norges Biljardforbund er langt unna å være blant de største særforbundene i Norge, men det hindrer dem ikke i å tenke stort og ambisiøst. Et av målene de har satt seg er å bli blant de fem særforbundene i Norge med flest utøvere som har gjennomført "Ren Utøver". 

- Det er tøft av dem å være så ambisiøse, og jeg håper det blir en ekstra inspirasjon for utøverne til å engasjere seg i antidopingarbeidet, sier fagrådgiver Linda Olsen i Antidoping Norge.

Ungdom i fokus

Hun berømmer forbundet for arbeidet de har iverksatt, og spesielt deres uttalte satsing på holdningsskapende arbeid blant de unge. 

- De har vist en tydelig satsing inn mot ungdomsgruppen, og det er vi veldig glade for. Økt kunnskap om dopingproblematikken og større fokus på farene ved doping, gjør ungdommene bedre rustet til å ta gode valg i fremtiden, sier Olsen. 

Les også: Ny støttespiller i kampen for en ren idrett

Les også: Norges Triatlonforbund setter antidoping på agendaen

Publisert: 07.10.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).