Antallet dopingbeslag var høyt i 2018. Alle foto/tabeller: Tolletaten

Tolletaten gjorde 1124 dopingbeslag i 2018

- Kan skyldes mer målrettet kontroll, bedre verktøy og mer etterretning på området, sier underdirektør.

Statistikk fra 2018 viser at Tolletaten gjennomførte 1124 dopingbeslag i Norge. Til sammen omfattet dette 154 725 enheter, noe som er en klar økning fra året før.

- Innen området doping har Tolletaten siden 2013 kun hatt ett år med høyere antall beslag. Dette kan skyldes mer målrettet kontroll, bedre verktøy og mer etterretning på området, sier underdirektør Dag Jørstad fra kontrollavdelingen i Tolldirektoratet.

Eget forbruk

Selv om antall beslag var høyt i året som gikk, var beslagsmengden den nest laveste siden 2013. Antall beslaglagte enheter var i 2018 på drøyt 150 000 - til sammenlikning var dette tallet oppe i 285 461 i 2015.

  - En årsak til dette kan være at det i
  hovedsak blir forsøkt importert
  dopingmidler til eget forbruk, og
  dette fører til mindre mengder per
  beslaglagte forsendelse, sier han.

  Dopingbeslagene gjøres hovedsaklig
  ved forsendelse (post/kurer) og på
  reisende, og ifølge Jørstad er det
  oftest snakk om testosteron og
  steroider.Statistikk: Tolletatens største beslag gjennom tidene:
Dopingmidler (fast/flytende):
27,6 kg (2004)
Dopingmidler (ampuller):
49 000 stk (2004)
Dopingmidler (tabletter):
161 700 stk (2002)

Publisert: 25.01.19

Flere artikler