Uttalelse fra WADA

World Anti Doping Agency, WADA, har kommet med en uttalelse i forbindelse med påstandene om utbredt bloddoping i internasjonal friidrett.

I uttalelsen bekrefter WADA at lekkasjen av data som ligger til grunn for denne saken, ikke stammer fra deres database for utøverinformasjon, Anti-Doping Administration og Management System (ADAMS). ADAMS ble introdusert i 2009, og flesteparten av dataene som ligger til grunn for dopingpåstandene, stammer fra før 2009. WADA understreker at utøverne kan ha full tillit til at WADA håndterer utøverinformasjonen i denne databasen på en sikker måte.

ADAMS er et system som Antidoping Norge bruker. Det er ca. 130 norske topputøvere som aktivt bruker ADAMS til meldeplikt.

WADA understreker i uttalelsen også at atypiske bloddata ikke nødvendigvis indikerer doping. I 2009 WADA introduserte Athlete Biological Passport og et eget regelverk knyttet til dette. Styrken ved dette biologiske blodpasset,  er at det analyserer bloddata fra den enkelte utøver over tid. Det er uforsvarlig å trekke konklusjoner basert på ufullstendig informasjon, uttaler WADA.

Les hele uttalelsen her: https://www.wada-ama.org/en/media/news/2015-08/wada-confirms-that-leaked-athletics-database-does-not-originate-from-its-anti

Les mer om ADAMS her: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/

Publisert: 07.08.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler