Over 580 barn og unge skal være med på Idrettsleiren 2016. Foto: idrettsleiren.no

- Vennskap, verdier og antidoping i fokus

Norges største idrettsleir har antidoping på agendaen.

Antidoping Norges foredragsholder, Morten Heierdal.

Mandag og tirsdag er Antidoping Norge til stede på Idrettsleiren 2016, som arrangeres på Hove leir- og friluftssenter på Tromøya i Aust Agder. Dette er landets største idrettsleir for barn mellom 11 og 17 år, og over 580 ungdommer er påmeldt. 

Dopingkontakten: Spør oss om alt du lurer på om doping, anonymt!

- Holdningsskapende arbeid blant barn og ungdom er grunnpilaren i denne leiren. Vi har til hensikt å ha en gøy uke, og at deltakerne skal få store opplevelser. Samtidig er vi også opptatt av det som skjer etter leiren, og at vi klarer å plante ideer og gode holdninger, sier leirsjef Karete Johansen. 

Appell og quiz

Foredragsholder i Antidoping Norge, Morten Heierdal, skal være til stede på Idrettsleiren for andre gang. Mandag formiddag holder han foredrag for instruktørene. 

- Antidoping, vennskap og verdier er det jeg skal snakke om. Jeg synes det er utrolig viktig å spre gode holdninger blant de som jobber med ungdom, sier Heierdal. 

På kvelden skal han holde en 15 minutters appell til leirdeltakerne, hvor budskapet er mye av det samme. Heierdal har selv en fortid som doper, og ønsker med sine dyrekjøpte erfaringer å bidra til å gi barn og unge et bedre grunnlag for å ta fornuftige valg i fremtiden. 

- Jeg kommer også til å utfordre dem på flere moralske dilemmaer og gjennomføre en quiz, legger han til. 

Vinnerne av quizen blir utropt tirsdag morgen i forbindelse med frokost og flaggheising, og disse vil også bli premiert. 

Unge ledere

Idrettsleiren åpner søndag 26. juni og varer frem til torsdag 30. I tillegg til de drøyt 580 deltakerne, er 18 personer i leirledelsen og 70 instruktører involvert i det store arrangementet. 

- Hos oss er det seks timer med aktiviteter hver dag, pluss kveldsarrangement. Vi ønsker å vise at idrett og aktivitet er moro, og henvender oss både til aktive og inaktive barn, sier leirsjef Johansen. 

I tillegg til å formidle sunne verdier og holdninger til barn og unge, trekker hun også frem innsatsen de gjør med å skolere unge og fremtidige ledere. Johnsen forteller at instruktørene synes deltakelsen på leiren er så verdifull, at de tar ut en hel ferieuke for å være med. 

- Vi har skolert veldig mange unge ledere, både fra vår region og andre steder i Norge. Disse unge lederne kan vi sende ut i samfunnet med gode verdier, og de kan formidle både overfor unge og voksne viktigheten av fair play og gode holdninger mot doping, sier hun.

Publisert: 24.06.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler