Viktigste endringer på dopinglisten 2016

Antidoping Norges medisinske sjef gir deg oversikt over de viktigste endringene. Dopinglisten fastsettes av WADA. Den nye listen vil tre i kraft fra 1. januar 2016.

Det er heller ikke i år noen store og dyptgripende endringer på den nye listen, men det er like fullt viktig at utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan gjør seg kjent med dopinglistens innhold og de endringene som faktisk foreligger.

ENDRINGER:

Gruppe S2 («Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika»):

Leuprorelin har erstattet triptorelin som et bedre og mer universelt eksempel på en gonadotropin (hCG og LH) frigjørende faktor. Ingen nye og praktiske konsekvenser av dette.

Gruppe S4 («Hormoner og metabolske modulatorer»):

  1. Insulin-mimetika er lagt til i tillegg til insuliner for å inkludere alle insulinreseptoragonister (dvs alle stoffer/preparater som stimulerer insulinreseptoren slik insulin gjør).
  2. Meldonium (mildronate) er implementert på dopinglisten for 2016 på grunn av bevis for/kunnskap om at dette stoffet er i bruk blant utøvere i den hensikt å øke prestasjonsnivået. Dette stoffet har vært på overvåkingslisten i 2015, og er nå overflyttet derfra til dopinglisten. Meldonium er et stoff som modulerer metabolismen i hjertet, og gir økt glukoseforbruk i hjertet ved å hemme fettsyreoksidasjon. Siden omsetningen av glukose krever mindre oksygen enn fettsyreomsetningen, så er dette mer gunstig for et skadet hjerte (f. eks. ved angina pektoris og hjerteinfarkt), og gir i denne situasjonen en mer tilpasset og gunstig metabolisme. Bruksområdet er derfor som et anti-iskemisk middel ved angina pektoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt, der det er redusert blodtilførsel til hjertet, og det er vist å gi økt arbeidskapasitet hos pasienter med hjertesvikt. Det er også angitt en viss sentralstimulerende effekt av dette stoffet. Det kan således ikke utelukkes prestasjonsfremmende effekter ved bruk i dopingøyemed, og bruk av dette stoffet blir nå forbudt. Preparatet er ikke registrert i Norge, og eventuell bruk av dette på godkjente indikasjoner vil kreve fritakssøknad.

Gruppe S5 («Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler»):

Det er klargjort/tydeliggjort at bruk av karboanhydrasehemmere til oftalmologisk bruk (dvs i øynene) er tillatt

Gruppe S6 («Stimulerende midler»):

Det er klargjort/tydeliggjort at klonidin er tillatt.

Gruppe P1 (alkohol):

Det internasjonale motorsykkelforbundet (International Motorcycling Federation/FIM)  har på egen anmodning bedt om at de skal fjernes fra listen over idretter der alkohol er forbudt. WADA har forstått det slik at FIM vil adressere bruk av alkohol ved å benytte sitt eget reglement.

Overvåkingslisten

  1. Meldonium (Mildronate) er fjernet fra overvåkinglisten for 2016, og implementert på Dopinglisten for 2016 i stedet, som tidligere nevnt.
  2. Hydrokon, morfin/kodein-ratio (dvs forholdet mellom morfin og kodein) og tapentadol er fjernet fra overvåkingslisten for 2016.

Det er viktig at utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan setter seg inn i den til enhver tid gjeldende dopingliste slik at man i størst mulig grad sikrer en dopingfri og rettferdig idrett, og unngår at man uforvarende havner i en dopingsak. 

LEGEMIDDELSØKET!
Det er viktig at man setter seg inn i fritaksreglementet og sender inn fritakssøknad når det er nødvendig. For lett og rask tilgang til informasjon om hva man må søke om fritak for som idrettsutøver, så er Legemiddelsøket på www.antidoping.no et meget godt alternativ. Dette søket oppdateres automatisk når nye legemidler registreres i Norge, og vil således alltid være ”up to date”.

DOPINGLISTEN 2016:

  • En norsk oversettelse av WADAs dopingliste for 2016 i utskriftsvennlig pdf-format finner du her.
  • Overvåkingslisten 2016 finner du her.

Per Wiik Johansen
Medisinsk sjef
Antidoping Norge

Publisert: 26.11.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).