Kulturminister Trine Skei Grande, omkranset av statssekretær Frida Blomgren, WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland, ADNO-styreleder Thorhild Widvey, generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF, idrettspresident Tom Tvedt og Kjartan Nesbakken Haugen, representant fra NIFs utøverkomité. Foto:Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Vil stå sammen om å styrke det internasjonale antidopingarbeidet

Kulturdepartementet, NIF og ADNO med felles erklæring. 

Tirsdag møttes Antidoping Norge, Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Initiativet til møtet kom fra Idrettsstyret, og hensikten var å ta en tydeligere og mer offensiv rolle i det internasjonale antidopingarbeidet. 

- Vårt initiativ er tatt godt imot. Det er jeg veldig glad for, og det har vært jobbet godt på administrativt nivå og alle har bidratt inn i det som er en god felleserklæring om styrking av det internasjonale antidopingarbeidet, sier Tom Tvedt i en uttalelse

Idrettspresidenten berømmet også Trine Skei Grande for sitt engasjement som kulturminister, og Linda Hofstad Helleland, som er kandidat til presidentvervet i WADA. 

Her er partenes felles erklæring: 

Styrking av det internasjonale antidopingarbeidet

Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge ønsker sammen å bidra til å styrke de internasjonale antidopingarbeidet.

Doping undergraver idrettens kjerneverdier og truer dens integritet. Et godt og koordinert antidopingarbeid er derfor påkrevet. Det er avgjørende at alle utøvere skal være omfattet av et helhetlig, systematisk og harmonisert antidopingarbeid, som inngir tillit.

  • For å sikre et effektivt antidopingarbeid, vil vi sammen, og hver for oss, arbeide for et sterkt, uavhengig WADA med utøverne i sentrum.
  • Utøvernes innflytelse må styrkes, og de må sikres deltakelse i relevante beslutningsorganer, blant annet i WADAs styre.
  • Vi vil bidra til utvikling av frittstående, uavhengige nasjonale antidopingorganisasjoner som sikrer at etterretning, etterforskning, kontroll (inklusive prøvetaking) og påtaleavgjørelser på nasjonalt og internasjonalt nivå utøves uavhengig av idrettsorganisasjonene og myndighetene.
  • WADAs kjerneoppgave som regelverksutvikler og kontrollør av reglenes etterlevelse må kontinuerlig videreutvikles og styrkes i tråd med tidens krav.
  • Enhver som mistenkes for brudd på antidopingregelverket, skal være sikret en grundig og objektiv etterforskning, og en rettssikker prosess for uavhengige domsorganer som følger prinsippene for rettferdig rettergang, med en transparent og forsvarlig behandling på alle stadier i prosessen.
  • Det må etableres strukturer som forhindrer rollekonflikter i det nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet.
  • Idrettsorganisasjonene har ansvaret for å bygge kunnskap og øke forståelsen for fair play og antidopingarbeid blant utøvere og i egen organisasjon.
  • Myndighetene og idretten har ansvaret for å følge opp og finansiere sine antidopingforpliktelser.
  • Myndighetene har ansvaret for å følge opp sine antidopingforpliktelser gjennom sin tilslutning til Europarådets antidopingkonvensjon og UNESCOs konvensjon mot doping i idretten.

Publisert: 18.12.18

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).