Lasse Vestli Bækken går inn i 100 prosent stilling som NAPMU-rådgiver i Antidoping Norge. Jenny Schulze fortsetter som NAPMU-manager på deltid, samtidig som hun blir kontrollansvarlig i antidopingavdelingen til Riksidrottsforbundet.

Vil styrke antidopingarbeidet i Sverige

Jenny Schulze trapper ned i Antidoping Norge for å jobbe som kontrollansvarlig i Riksidrottsforbundet i Sverige.

Schulze har ledet det nordiske arbeidet med å håndtere og administrere biologiske pass gjennom NAPMU-samarbeidet. NAPMU er en forkortelse for Nordic Athlete Passport Management Unit, og er navnet på samarbeidet mellom Antidoping Norge og antidoping-myndighetene i Danmark, Sverige og Finland, samt Norges laboratorium for dopinganalyse.

Schulze skal fortsette i en deltidsstilling som NAPMU-manager med hovedsete i Stockholm. Samtidig begynner hun jobben som kontrollansvarlig i antidopingavdelingen til Riksidrottsforbundet 29. september.

Les mer om NAPMU her!

- Det er en spennende tid i Sverige. De har ansatt flere nye personer, og de satser også mer på etterretning og etterforskning. Forhåpentligvis kan jeg bruke mine erfaringer fra Antidoping Norge til å styrke det svenske antidoping-arbeidet, sier hun.

Hos Antidoping Norge innebærer det at Lasse Vestli Bækken, som tidligere har vært deltidsansatt, går inn i full jobb som NAPMU-rådgiver.

- Jeg kjenner meg veldig trygg på å overlate brorparten av ansvaret til Lasse, sier Schulze.

Vestli Bækken har bakgrunn fra Norges Idrettshøgskole, hvor han har tatt mastergrad i idrettsfysiologi og biomekanikk, og har jobbet for Antidoping Norge siden sommeren 2015.

- Biologiske pass er et viktig verktøy i kampen for en ren idrett. Jeg ser frem til å fortsette det viktige samarbeidet som NAPMU-rådgiver på fulltid, sier han.

Publisert: 06.09.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler