I 2016 ble det analysert 5792 prøver ved dopinglaboratoriet på Aker sykehus i Oslo. Foto: Stian Schløsser Møller

WADA offentliggjorde testtallene fra 2016

Færre prøver, men høyere andel positive. 

Geir Holden, fagrådgiver i Antidoping Norge.

Onsdag offentliggjorde WADA teststatistikken fra 2016. 

Les rapporten her! 

Rapporten oppsummerer resultatatene fra prøver analysert ved WADA-akkrediterte laboratorier som er meldt inn via ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System). 

Statistikken omfatter urin-, blod- og blodprofilprøver innhentet i og utenfor konkurranse, og antallet positive og unormale prøver disse har resultert i. 

- En tendens i årets rapport er at det er tatt færre prøver enn forrige år, men samtidig er andelen positive prøver høyere. Dette kan tyde på at flere testorganisasjoner har større fokus på målrettede dopingtester fremfor å prioritere kvantitet, sier fagrådgiver Geir Holden i Antidoping Norge. 

Færre prøver, flere positive

Antallet prøver på verdensbasis har altså gått ned fra 303 369 i 2015 til 300 565 i 2015. Andelen positive prøver steg i samme periode fra 1,26 til 1,6 prosent. 

Litt om Antidoping Norges arbeid i 2016*: 

  • ADNO innhentet 3190 prøver i norsk idrett i 2016.
  • 2410 av disse var urin- og blodprøver, hvorav én prosent var positive.
  • I tillegg til disse 2410, innhentet vi 780 blodprofilprøver. Kun fire nasjonale antidopingbyråer tok flere. 
  • Innen ski og skiskyting tar vi nest flest prøver, bak henholdsvis FIS og IBU.
Fokuset på arbeidet med blodprofiler er også en tydelig tendens i det internasjonale antidopingarbeidet. 

- Vi ser en økning på 13 prosent i antall innhentede blodprofilprøver. Det kan komme av at flere antidopingorganisasjoner har fått på plass prosedyrer og systemer for å innhente blodprøver, i tillegg til at man ser verdien av å avsløre doping ved å se på endringer i blodprofilen, sier Holden. 

 Et viktig verktøy

- Sammen med andre områder av det globale antidopingprogrammet, som for eksempel utdanning, etterforskning, etterretning og utveksling av informasjon mellom antidopingorganisasjoner, er 2016-rapporten et verktøy for å beskytte sportens integritet og fremme verdier som fair play, ærlighet og åpenhet, sier WADA-president Sir Craig Reedie. 

- Vi tror at denne rapporten, som inneholder en stor mengde verdifull informasjon, gjør antidopingbevegelsen i stand til å stille de riktige spørsmålene rundt tendenser, hull og motsetninger, og følge opp som nødvendig, supplerer generaldirektør Olivier Niggli. 

* Noen tall kan avvike marginalt fra det som er oppgitt i ADNOs årsrapport for 2016. 

Publisert: 26.10.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler