WADA slapp dopinglisten for 2019

Den oppdaterte listen trer i kraft fra 1. januar 2019. 

Fredag kveld slapp WADA dopinglisten med oversikt over forbudte stoffer og metoder, i tillegg til et sammendrag av de største endringene og overvåkingslisten for 2019.

Les også: Sammendrag av de viktigste endringene

Dopinglisten ble godkjent av WADA-styret 20. september 2018, og er en av seks standarder som er obligatorisk for de som har forpliktet seg til å følge Verdens Antidopingkode (WADC). 

Minst to av de følgende kriteriene må oppfylles for at et stoff eller en metode skal havne på dopinglisten: 

1. Har potensial for prestasjonsforbedring
2. Utgjør en helserisiko for utøver
3. Brudd på idrettens anseelse

Listen blir sluppet tre måneder før den trer i kraft, slik at utøvere og støttepersonell skal få muligheten til å gjøre seg kjent med endringene. Arbeidet med å revidere listen ledes av WADA, og begynner med et innledende møte i januar.

Frem til den offentliggjøres - vanligvis 1. oktober - er det en omfattende prosess hvor WADAs ekspertgruppe samler informasjon, sender foreløpige utkast til nasjonale antidopingorganisasjoner og andre interessenter og får tilbakemeldinger fra disse.

Utkastet skal også gjennomgås av WADAs komité for helse, medisin og forskning. Det er denne komitéen som gir sin innstilling til WADA-styret, som vedtar listen på sitt møte i september. 

- Det er viktig at vi ligger i forkant av de som prøver å lure systemet, så derfor ser ekspertene våre på vitenskapelig og medisinsk forskning, trender og etterretning innhentet fra politimyndigheter og den farmasøytiske industrien, sier generaldirektør Olivier Niggli i WADA. 

Antidoping Norge vil komme med en egen oversettelse av listen, samt en oversettelse og gjennomgang av de viktigste endringene. 

Les mer:
Dopinglisten 2019
Viktigste endringer
Overvåkingslisten

Publisert: 01.10.18

Flere artikler