Styreleder Thorhild Widvey i Antidoping Norge holdt onsdag en appell under et møte mellom myndigheter, antidopingledere og utøvere i Det hvite hus. Her er hun avbildet i Det hvite hus sammen med statssekretær Frida Blomgren.

Widvey med appell i Det hvite hus

- Vi er inne i den mest kritiske perioden i antidopingens historie, sa Antidoping Norges styreleder i sin appell i Det hvite hus onsdag. 

Det hvite hus og amerikanske myndigheter huset onsdag et møte med representanter fra antidopingorganisasjoner, myndigheter og utøvere. Daglig leder Anders Solheim og styreleder Thorhild Widvey var til stede for Antidoping Norge, og sistnevnte holdt en appell til de mange fremmøtte. 

Widvey understreket særlig viktigheten av å gi utøverne en sentral rolle i arbeidet med å stake ut kursen for framtidens organisering av antidopingsystemet.

- Noe er i endring

- Vi står sammen om kravet til endring, og det er med glede jeg registrerer at utøverne spiller en hovedrolle her. Det er nemlig dere og deres liv som så til de grader kan bli ødelagt av doping. At dere som utøvere står så sentralt i dag, forteller oss at noe er i endring, og at det er en endring til det bedre, sa Widvey og fortsatte:

- Når vi ser på hva som må endres i det internasjonale antidopingarbeidet, tror jeg alle vi er enige om hva som er det viktigste aspektet: uavhengighet.

Hun trakk i den anledning fram WADAs anbefalinger fra forrige uke, der deres Governance Group kom med innspill til hvordan de mente WADA burde reformeres.

Går ikke langt nok

- Dette er et lite skritt framover med tanke på uavhengighet, men som leder i en nasjonal antidopingorganisasjon, mener jeg reformforslagene ikke går langt nok. Det er likevel å anse som en start på det reformarbeidet som må til.

- Vi trenger et uavhengig WADA-styre, med medlemmer som er helt uavhengige og ikke påvirkes av idretten eller myndighetene. Skal vi gjenopprette tilliten til WADA, må vi sikre at de som tar avgjørelsene ikke kommer i interessekonflikter. Vi trenger også større grad av åpenhet i WADA. Vi erfarte i forbindelse med prosessen som førte fram til den omdiskuterte gjeninnsettelsen av RUSADA, at denne type beslutninger må skje på en mye mer transparent og åpen måte hvis de skal inngi troverdighet. Vi må vite hvordan og hvorfor en har kommet fram til beslutningene.

Sterkere WADA

Samtidig som hun sier at WADA-styret må være helt uavhengig, mener Widvey - som selv er tidligere styremedlem i WADA - at WADAs Foundation Board bør forbli en hybrid mellom idretten og myndigheter som et organ som regulerer WADAs budsjett, fastsettelse av retningslinjer, regelverk og tilsvarende oppgaver.

- Det avgjørende nå vil være at alle interessenter bidrar til at vi beveger oss i denne retningen. Nasjonale antidopingbyråer har sammen med utøvere pekt på klare, praktiske og positive løsninger som kan bidra til at vi kommer oss ut av dagens situasjon, og jeg utfordrer andre – om det så er enkeltpersoner, organisasjoner eller utøvere – til å engasjere seg og støtte opp om våre forslag og forsøke å bidra til en endring som jeg tror flertallet av oss ønsker. Vi er ikke kritikere, det vi ønsker er endring – og vi ønsker å se et sterkere WADA, understreket Widvey før hun rundet av sitt innlegg i Det hvite hus:

- Jeg sier dette til dere alle, men i særdeleshet til utøverne; vi har et momentum nå, ting er i endring – så la oss jobbe sammen og bidra til den endringen av WADA som vi ønsker oss. Det handler om ren idretts framtid.

Publisert: 31.10.18

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).