Wiik Johansen gir seg

Per Wiik Johansen slutter som medisinsk sjef i Antidoping Norge.

Per Wiik Johansen har sin siste dag som medisinsk sjef i Antidoping Norge 31. desember 2016.

- Vi skulle selvsagt gjerne hatt med oss videre en kapasitet og ressurs som Per, men vi har forståelse for at Per nå ikke ser at han har tid til å ha dette engasjementet ved siden av en krevende jobb som seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, sier daglig leder, Anders Solheim.

Per Wiik Johansen er en veteranene i norsk antidopingarbeid og har vært med helt siden stiftelsen Antidoping Norge ble etablert i 2003. Han har også vært en anerkjent ressurs internasjonalt og var blant annet del av WADAs helse-, medisin- og forskningskomité gjennom en årrekke.

- Vi er veldig takknemlig for den innsatsen Per har lagt ned og det han har betydd for Antidoping Norge og antidopingarbeidet generelt. Han var veldig sentral den første tiden etter at stiftelsen ble etablert, og har også vært viktig med sin kompetanse og erfaring i det som har vært en rivende utvikling av antidopingarbeidet de siste årene, sier Anders Solheim.

Antidoping Norge er allerede godt i gang med å knytte til oss personell som skal ivareta oppgavene som har vært løst av medisinsk sjef. En stilling som medisinsk rådgiver er besatt. Det har også vært lyst ut en stilling som medisinsk fagsjef. Denne prosessen er ikke ferdigstilt.

Wiik Johansen går også ut av medisinsk fagkomité i Antidoping Norge. 

Publisert: 27.12.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler