Oppdragsvirksomhet

Antidoping Norge yter tjenester for å bekjempe doping i og utenfor den organiserte idretten.

Dopingkontroll for særforbund
Antidoping Norge kan gjennomføre dopingkontroller for særforbund ved konkurranser i Norge.
Les mer om kontrolloppdrag.

Helhetlige antidopingprogram
Antidoping Norge har kompetanse til og erfaring med å levere helhetlige antidopingprogram av høy kvalitet. Vi setter pris på alle initiativ som ønsker å bekjempe og forebygge doping. Ta kontakt for mer informasjon.

Foredrag
Antidoping Norge tilbyr foredrag om antidoping. Vi har lang erfaring med foredragsvirksomhet innen idretten. Vi tilbyr også foredrag om dopingproblemet i samfunnet for øvrig.