Faste oppdrag

Antidopingprogrammer for aktører utenfor idretten.

I Norge er det flere aktører som ønsker å ha et antidopingprogram, men som ikke er underlagt Norges Idrettsforbund.

Slike initiativ for å bekjempe og forebygge doping setter vi pris på. ADNO har god kompetanse og bred erfaring med å levere antidopingprogram av høy kvalitet.  

Oppdrag

Nyttig info her

Norges Bilsportforbund har inngått avtale med Antidoping Norge om utførelse av antidopingarbeid i bilsporten.

Gjennom avtalen med Norges Bilsportforbund har Antidoping Norge fått myndighet til å utføre dopingkontroller i bilsporten. Antidoping Norge kan også bistå Norges Bilsportforbund i det forebyggende antidopingarbeidet. 

Hva testes?
Norges Bilsportforbund er underlagt FIA som igjen følger World Anti-Doping Agency’s (WADA) regelverk, slik at den dopinglisten som gjelder for norsk idrett også vil gjelde for lisensinnehavere i Norges Bilsportforbund. 

Hvordan testes det?
Antidoping Norge står for all testing og følger gjeldende prosedyrer. 

Lisensinnehavere skal alltid informeres om sine plikter og rettigheter. Det som gjelder for alle kontroller og lisensinnehavere, er at de utøvere som er plukket ut til sikkerhetssjekk og dopingkontroll plikter å avlegge prøve. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til sanksjoner.

Testingen kan foregå på to forskjellige måter, og hvilken som blir valgt er avhengig av hva man tester for og om det er konkurranse eller trening.
1. Lisensinnehaver må avlegge pusteprøve (sikkerhetssjekk) på alkometer. Dersom alkometeret gir utslag, vil liseninnehaveren bli innkalt til videre dopingkontroll, bedt om å avlegge nok en pusteprøve og eventuelt en bekreftende blodprøve. Det er opp til juryen å nekte eventuell deltakelse i konkurranser.  

2. Lisensinnehaver må avlegge urinprøve. 

Hva skjer ved en positiv prøve?
Dersom det viser seg at avlagt prøve gir positivt utslag på et forbudt stoff, vil lisensinnehaver motta brev fra Norges Bilsportforbund, der det opplyses om videre saksgang og rettigheter. 

Dersom det ikke blir funnet forbudte stoffer i avlagt prøve, blir det ikke sendt ut noe brev.

Antidoping Norge har en avtale med Det Norske Travselskap (DNT).

I avtalen inngår undervisning, informasjon og kontroller.

Det gjennomføres tester av de aktive i forhold til bruk av doping/rusmidler. Det er testing på alle narkotiske stoffer. 

Hensikten med disse testene er å ivareta sikkerheten til kuskene i banen. 

På informasjonssiden lages det kursmateriell og brosjyrer og holdes foredrag.

Når en kusk blir pålagt å ta en dopingtest, får han følgende informasjon:

  • Informasjon om prosedyren
  • Vedkommende kan ta med seg en ledsager
  • Valg av dopingkontrollutstyr
  • Oppgi medikamenter man bruker i lukket konvolutt
  • Gi kommentarer

Stiftelsen Antidoping Norge har en avtale med Norges Rytterforbund (NRYF). Avtalen innebærer at Antidoping Norge foretar prøvetakingen av hest.

NRYF er høyeste myndighet i Norge innen ryttersporten og omfatter syv ulike grener: Sprang, dressur, feltritt, distanse, kjøring, voltige, islandshest og ridning for funksjonshemmede. Tidligere har det nasjonale rytterforbundet selv drevet kontrollprogrammet. 

Fra 1. januar 2011 overtok Antidoping Norge dette ansvaret.

- For hesteidretten er dette en banebrytende avtale. Avtalen med Antidoping Norge sikrer en oppbygging som er i tråd med regelverket for antidoping som gjelder i humanidretten. På den måten etableres en uavhengighet også i antidopingregelverket for hest ved at prøvetaking og utredning av påtalespørsmålet foretas av Antidoping Norge, sa Kristin Kloster Aasen, president i Norges Rytterforbund, i en pressemeldingda avtalen ble offentliggjort.

God hestevelferd er førsteprioritet for NRYF. Samtidig er forbundet opptatt av at medlemmer i idrettslag tar et aktivt standpunkt mot doping. Den nye avtalen sikrer et antidopingprogram som inneholder både et forebyggende opplæringsprogram og dopingkontroller.

Prøvene vil bli analysert på et laboratorium som er godkjent av Det internasjonale rytterforbundet (FEI) og analyseres på bakgrunn av dopingliste fastsatt av Federation Equestre Internationale (FEI), tilgjengelige for medlemmene på www.rytter.no.

Antidopingprogrammet forutsetter finansiering fra andre kilder enn spillemidler til idrettsformål.