Ren bilsport

Norges Bilsportforbund har inngått avtale med Antidoping Norge om utførelse av antidopingarbeid i bilsporten.

Gjennom avtalen med Norges Bilsportforbund har Antidoping Norge fått myndighet til å utføre dopingkontroller i bilsporten. Antidoping Norge kan også bistå Norges Bilsportforbund i det forebyggende antidopingarbeidet. 

Hva testes?
Norges Bilsportforbund er underlagt FIA som igjen følger World Anti-Doping Agency’s (WADA) regelverk, slik at den dopinglisten som gjelder for norsk idrett også vil gjelde for lisensinnehavere i Norges Bilsportforbund.

Hvordan testes det?
Antidoping Norge står for all testing og følger gjeldende prosedyrer.

Lisensinnehavere skal alltid informeres om sine plikter og rettigheter. Det som gjelder for alle kontroller og lisensinnehavere, er at de utøvere som er plukket ut til sikkerhetssjekk og dopingkontroll plikter å avlegge prøve. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til sanksjoner.

Testingen kan foregå på to forskjellige måter, og hvilken som blir valgt er avhengig av hva man tester for og om det er konkurranse eller trening.
1. Lisensinnehaver må avlegge pusteprøve (sikkerhetssjekk) på alkometer. Dersom alkometeret gir utslag, vil liseninnehaveren bli innkalt til videre dopingkontroll, bedt om å avlegge nok en pusteprøve og eventuelt en bekreftende blodprøve. Det er opp til juryen å nekte eventuell deltakelse i konkurranser.  

2. Lisensinnehaver må avlegge urinprøve.

Hva skjer ved en positiv prøve?
Dersom det viser seg at avlagt prøve gir positivt utslag på et forbudt stoff, vil lisensinnehaver motta brev fra Norges Bilsportforbund, der det opplyses om videre saksgang og rettigheter. 

Dersom det ikke blir funnet forbudte stoffer i avlagt prøve, blir det ikke sendt ut noe brev.