Ren travsport

Antidoping Norge har en avtale med Det Norske Travselskap (DNT).

I avtalen inngår undervisning, informasjon og kontroller.

Det gjennomføres tester av de aktive i forhold til bruk av doping/rusmidler. Det er testing på alle narkotiske stoffer. 

Hensikten med disse testene er å ivareta sikkerheten til kuskene i banen. 

På informasjonssiden lages det kursmateriell og brosjyrer og holdes foredrag.

Når en kusk blir pålagt å ta en dopingtest, får han følgende informasjon:

  • Informasjon om prosedyren
  • Vedkommende kan ta med seg en ledsager
  • Valg av dopingkontrollutstyr
  • Oppgi medikamenter man bruker i lukket konvolutt
  • Gi kommentarer