Hvorfor bli et Rent Senter?

Omtrent 500 av landets treningssentre jobber for et rent treningsmiljø i samarbeid med Antidoping Norge (ADNO).

Ønsker du at ditt senter skal ta et aktivt standpunkt mot doping? Her kommer noen argumenter for hvorfor ditt senter bør bli et Rent Senter:

Få tilgang til verdensledende antidopingopplæring!

Som Rent Senter får ansatte og medlemmer tilgang til grunnleggende antidopingopplæring tilpasset treningsbransjen.

Få tilgang til større kundegruppe!

I 2014 gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse for Virke Trening blant medlemmer på treningssentre (N:1010) hvor de spurte om «drivere for valg av treningssenter». Så mye som 48 prosent av respondentene oppga det at senteret er «dopingfritt» som en viktig faktor når de velger hvor de skal tegne medlemskap.

Få muligheten til å gjennomføre dopingkontroll!

Dopingkontroll er et kjent verktøy for å avdekke og forebygge dopingbruk. Som Rent Senter får senteret muligheten til å gjennomføre dopingkontroll av medlemmer. Prøvene innhentes av ADNO etter strenge prosedyrer som ivaretar personvernet til medlemmene.

Skap et godt treningsmiljø gjennom samarbeid!

ADNO tror at vi gjennom en felles mobilisering mot doping kan forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familier og tilfeldige tredjeparter. Flere politidistrikt har inngått samarbeid med treningssentre og ADNO for en felles innsats mot doping.