Ansatte I ANTIDOPING NORGE

Anders Solheim
Anders Solheim Daglig leder
TEL
09765
MOBIL
419 00 309
(media - ikke SMS)
EPOST
anders.solheim@an...
Frode G. Hestnes Sjef samfunnskontakt
TEL
09765
MOBIL
924 45 529
EPOST
frode.hestnes@ant...
Kim Eilertsen Leder, oppdragssekretariat
TEL
09765
EPOST
kim.eilertsen@ant...

Administrasjon

Mona Kristiansen Avdelingsleder
TEL
09765
EPOST
mona.kristiansen@...
Uma Murugananthan Fagrådgiver, regnskap/lønn
TEL
09765
EPOST
uma@antidoping.no
Helene Strat Lium Personalrådgiver
TEL
09765
EPOST
helene.lium@antid...
Sofie Fjeldheim Kontormedarbeider
TEL
09765
EPOST
sofie.fjeldheim@a...

Kommunikasjon

Halvor H. Byfuglien Kommunikasjonsleder
TEL
419 00 306
(PRESSE - NB! ikke SMS)
MOBIL
900 91 291
EPOST
halvor@antidoping.no
Lars Anders Vestad Informasjonsrådgiver
TEL
419 00 306
(PRESSE - NB! ikke SMS)
EPOST
lars.vestad@antid...

Avdeling for forebygging og folkehelse

Fredrik Lauritzen Avdelingsleder
TEL
09765
EPOST
fredrik.lauritzen...
Linda Olsen Fagrådgiver, idrett
TEL
09765
EPOST
linda.olsen@antid...
Marte Nystad Glad Fagrådgiver, folkehelse
TEL
09765
EPOST
marte.glad@antido...
Morten Heierdal Rådgiver, folkehelse
TEL
09765
EPOST
morten.heierdal@...
Siri Bynke Rådgiver, idrett
TEL
09765
EPOST
siri.bynke@antido...
Maha Kamran Rådgiver, folkehelse
TEL
09765
EPOST
maha.kamran@antid...
Peder Daviknes Vitenskapelig assistent
TEL
09765
EPOST
peder.daviknes@an...
Kristoffer Lie Loftheim Rådgiver, treningssenter
TEL
09765
EPOST
kristoffer.lielof...

Fylkeskoordinatorer

Bo Lindblad Fylkeskoordinator,
Oppland og Hedmark
TEL
09765
EPOST
bo.lindblad@antid...
Tor Helge Vikøren Myhre Fylkeskoordinator,
Hordaland
TEL
09765
EPOST
torhelge.myhre@an...

Avdeling for kontroll og påtale

Britha Røkenes Avdelingsleder/advokat
TEL
09765
EPOST
post@antidoping.no
Geir Holden Fagrådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
geir.holden@antid...
Lindbjørg Stølan Seniorrådgiver, testpl.
TEL
09765
EPOST
lindbjorg.stolan@...
Hege Otterstad Rådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
hege.otterstad@an...
Per Inge Rustad Rådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
peringe.rustad@an...
Erling Bjerga Rådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
erling.bjerga@ant...
Thomas Blyverket Rådgiver, etterforskning og etterretning
TEL
09765
EPOST
post@antidoping.no
Ida Marie Bjørke Juridisk assistent
TEL
09765
EPOST
idamarie.bjorke@a...
Lasse Vestli Bækken NAPMU-manager
TEL
09765
EPOST
LasseVestli.Baekk...
Marte Livgård NAPMU-rådgiver
TEL
09765
EPOST
marte.livgard@ant...
Jenny Mullen (Permisjon) NAPMU-rådgiver
TEL
09765
EPOST
jenny.mullen@anti...
Anders Engen Fagrådgiver, etterforskning og etterretning
TEL
09765
EPOST
anders.engen@anti...

Internasjonal og medisinsk avdeling

Rune Andersen Avd.leder/spesialrådgiver
TEL
09765
EPOST
rune.andersen@ant...
Anne Cappelen Fagsjef, kvalitetsledelse og personvernombud
TEL
09765
EPOST
anne.cappelen@ant...
Anne Engelstad Rådgiver, internasjonal
TEL
09765
EPOST
anne.engelstad@an...
Astrid Gjelstad Medisinsk fagrådgiver
TEL
09765
EPOST
astrid.gjelstad@a...