Ansatte I ANTIDOPING NORGE

Anders Solheim
Anders Solheim Daglig leder
TEL
09765
MOBIL
419 00 309
EPOST
anders.solheim@an...
Frode G. Hestnes Sjef samfunnskontakt
TEL
09765
MOBIL
924 45 529
EPOST
frode.hestnes@ant...

Administrasjon

Kim Eilertsen Avdelingsleder
TEL
09765
EPOST
kim.eilertsen@ant...
Uma Murugananthan Fagrådgiver, regnskap/lønn
TEL
09765
EPOST
uma@antidoping.no
Gaute Gunleiksrud Kontormedarbeider
TEL
09765
EPOST
gaute.gunleiksrud...
Helene Strat Lium Personalrådgiver
TEL
09765
EPOST
helene.lium@antid...
Esten Edna Prosjektmedarbeider
TEL
09765
EPOST
esten.edna@antido...

Kommunikasjon

Halvor H. Byfuglien Kommunikasjonsleder
TEL
419 00 306
(PRESSE - NB! ikke SMS)
MOBIL
900 91 291
EPOST
halvor@antidoping.no
Lars Anders Vestad Informasjonsrådgiver
TEL
419 00 306
(PRESSE - NB! ikke SMS)
EPOST
lars.vestad@antid...

Avdeling for forebygging og folkehelse

Fredrik Lauritzen Avdelingsleder
TEL
09765
EPOST
fredrik.lauritzen...
Linda Olsen Fagrådgiver, idrett
TEL
09765
EPOST
linda.olsen@antid...
Eirin N.K. Rise (PERMISJON) Rådgiver, utdanning
TEL
09765
EPOST
eirin.rise@antido...
Morten Heierdal Rådgiver
TEL
09765
EPOST
morten.heierdal@...
Siri Bynke Prosjektmedarbeider
TEL
09765
EPOST
siri.bynke@antido...
Celine Gjønnes Rådgiver
TEL
09765
EPOST
celine.gjonnes@an...
Maha Kamran Rådgiver, folkehelse
TEL
09765
Kristoffer Siqveland Forskningsassistent
TEL
09765
EPOST
kristoffer.siqvel...
Ingveig Innerdal Rådgiver, treningssenter
TEL
09765
EPOST
ingveig.innerdal@...

Fylkesmedarbeidere (deltid)

Stig Røskar Kammen Prosjektmedarbeider,
Sør-Trøndelag
TEL
09765
EPOST
stig.kammen@antid...
Bo Lindblad Prosjektmedarbeider,
Oppland og Hedmark
TEL
09765
EPOST
bo.lindblad@antid...
Ruth Velsvik Prosjektmedarbeider, Hordaland
TEL
09765
EPOST
ruth.velsvik@anti...

Avdeling for kontroll og påtale

Britha Røkenes Avdelingsleder/advokat
TEL
09765
EPOST
post@antidoping.no
Geir Holden Fagrådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
geir.holden@antid...
Lindbjørg Stølan Seniorrådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
lindbjorg.stolan@...
Hege Otterstad Rådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
hege.otterstad@an...
Per Inge Rustad Rådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
peringe.rustad@an...
Erling Bjerga Rådgiver, testplanlegging
TEL
09765
EPOST
erling.bjerga@ant...
Lasse Vestli Bækken NAPMU-rådgiver
TEL
09765
EPOST
LasseVestli.Baekk...
Jenny Mullen NAPMU-rådgiver
TEL
09765
EPOST
jenny.mullen@anti...
Birgit Dramdal Haukland Fagrådgiver, etterforsk./etterretn.
TEL
09765
EPOST
post@antidoping.no
Thomas Blyverket Rådgiver, etterforskn./etterretn.
TEL
09765
EPOST
post@antidoping.no
Caroline Lødrup Juridisk assistent
TEL
09765
EPOST
Caroline.Lodrup@a...
Ida Marie Bjørke Juridisk assistent
TEL
09765
EPOST
idamarie.bjorke@a...

Internasjonal og avdeling

Rune Andersen Avd.leder/spesialrådgiver
TEL
09765
EPOST
rune.andersen@ant...
Anne Cappelen Fagsjef, kvalitetsledelse
TEL
09765
EPOST
anne.cappelen@ant...
Anne Engelstad Rådgiver, internasjonal
TEL
09765
EPOST
anne.engelstad@an...
Astrid Gjelstad Medisinsk fagrådgiver
TEL
09765
EPOST
astrid.gjelstad@a...