Foredragsholdere

Våre foredragsholdere reiser rundt i hele landet og stiller på stand eller holder kurs og foredrag.

Vi tilbyr foredrag til: 

  • Idrettsklubber- og lag
  • Elever og lærere i videregående skole på idrettsfag og toppidrett
  • Trenere og ledere i norsk idrett, lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Landslag

Vi tilbyr stand til: 

  • Idrettsarrangementer lokalt, regionalt og nasjonalt

Vi tilbyr foredrag om regelverk, dopingkontrollen, forebyggende arbeid, konsekvenser av doping og bruk av kosttilskudd. 

Ta kontakt med Siri Bynke for å bestille foredrag. 

E-post: siri.bynke@antidoping.no

Foredragsholdere

Jan de Lange Sør- og Vestlandet
Oddbjørn Floan Midt-Norge
Knut-Ståle Arntsen Nord-Norge
Siri Bynke Oslo/Østlandet
Hans-Jørgen Kvåle Innlandet
Thea Langeland Oslo/Østlandet