Har du lyst å jobbe i Antidoping Norge?

Her legger vi ut ledige stillinger fortløpende.

Rådgiver/fagrådgiver
Søknadsfrist: 27.05.2018
Varighet: Fast
Rådgiveren/fagrådgiveren vil få ansvar for operativ drift og utvikling av forebyggende antidopingarbeid rettet mot ungdoms- og treningsmiljøer gjennom samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. 
Les mer og søk her

Rådgiver
Søknadsfrist: 27.05.2018
Varighet: Fast
Rådgiveren vil få ansvar for operativ drift og utvikling av vårt antidopingprogram for treningssentre, Rent Senter. 
Les mer og søk her

Blodprøvetaker/kontrollansvarlig
Søknadsfrist: 21.05.2018
Varighet: Fast, 20%
Som kontrollansvarlig vil du ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av tildelte dopingkontroller, samt lede et kontrollteam. 
Les mer og søk her

Fylkeskoordinator
Søknadsfrist: 03.06.2018
Varighet: Prosjekt, 60%
Fylkeskoordinatoren vil få ansvar for operativ drift og utvikling av det forebyggende arbeidet rettet mot doping i et samfunnsperspektiv i regionen. 
Les mer og søk her