Medisinsk fagkomité

Fagkomité for medisinrelaterte spørsmål fungerer som et rådgivende organ for Stiftelsen Antidoping Norge.

Fagkomiteen har en viktig rådgivende funksjon for Antidoping Norge. Komiteen ajourfører blant annet dopinglisten og behandler og avgjør søknader om fritak fra dopinglisten.

Komiteen foreslår prosjekter som kan bidra til å utvikle kontrollrutiner og/eller analysemetoder for å avsløre bruk av forbudte stoffer eller metoder og foreslår forsknings- og utviklingsprosjekter for å styrke det medisinrelaterte antidopingarbeidet.

Medisinsk fagkomité består av:

Per Medbøe Thorsby (leder)

PhD Seksjonsoverlege, Enhetsleder, Hormonlaboratoriet

Pål Zeiner

Overlege, dr. med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Kirsten Sola

Fastlege i Kristiansand, spesialist i allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehab, idrettslege NIMF

Aina Akerø

Lungelege på Ullevål sykehus, spesialist på astma og kroniske lungesykdommer

Thomas Schreiner

Cand.med. og spesialist i indremedisin og endokrinologi

Klagenemnd

Styret i Antidoping Norge har opprettet en klagenemd for medisinske fritak jf. reglene § 7.

Nemden tillegges myndighet til å fatte vedtak i saker hvor det foreligger klage på vedtak fattet av Medisinsk fagkomité om medisinsk fritak.

Klagenemnda for medisinsk fritak består av:

Kristian J. Fougner
Avdelingssjef, Spesialist i indremedisin og endokrinologi ved St. Olavs Hospital

Marit Bjartveit
Klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Ullevål sykehus

Rolf Whitfield
Seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling ved Bærum sykehus