Påtalenemnden

Påtalenemnden i Antidoping Norge utøver påtalevirksomheten i dopingsaker.

Påtalenemnden utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.

Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.

Les mer om påtalenemndens oppgaver under vedtekter.

Påtalenemnden består av:

Anstein Gjengedal, leder
Jurist. Tidligere politimester i Oslo.


Kåre Birkeland

Professor i endokrinologi. Leder av endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.


Rigmor Solberg
Professor i farmakologi, farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sekretariat:
Niels Kiær, advokat