Antidoping Norges styre

Stiftelsen Antidoping Norges øverste organ er styret, og består av seks styremedlemmer der staten og Norges Idrettsforbund (NIF) oppnevner tre medlemmer hver.

Medlemmene i styret skal ha en frittstående stilling i forhold til stiftelsens virksomhet og i denne sammenheng ikke ha tillitsverv som styremedlem i NIF eller særforbund, eller ansettelsesforhold hos staten ved relevant fagdepartement, NIF eller særforbund.

Styret

Thorhild Widvey Styreleder
Siri Beate Hatlen Nestleder
Vebjørn Rodal Styremedlem
Knut-Marius Sture Styremedlem
Nils Kristian Moe Styremedlem
Nina Frisak Styremedlem

Styremøter

Fra 1. januar 2017 vil styret i Antidoping Norge her offentliggjøre protokoll fra vedtatte styresaker.

07/02-17: Styremøte 1-17 | Protokoll
18/04-17: Styremøte 2-17 | Protokoll
22/06-17: Styremøte 3-17 | Protokoll
19/09-17: Styremøte 4-17 | Protokoll 
14/12-17: Styremøte 5-17 | Protokoll

09/02-18:
 Styremøte 1-18 | Protokoll
26/04-18: Styremøte 2-18 | Protokoll
12/06-18: Styremøte 3-18 | Protokoll
17/09-18: Styremøte 4-18 | Protokoll
17/12-18: Styremøte 5-18 |

06/02-19: Styremøte 1-19 |
24/04-19: Styremøte 2-19 |
12/06-19: Styremøte 3-19 |
17/09-19: Styremøte 4-19 |
12/12-19: Styremøte 5-19 |