Antidoping Norges styre

Stiftelsen Antidoping Norges øverste organ er styret, og består av seks styremedlemmer der staten og Norges Idrettsforbund (NIF) oppnevner tre medlemmer hver.

Medlemmene i styret skal ha en frittstående stilling i forhold til stiftelsens virksomhet og i denne sammenheng ikke ha tillitsverv som styremedlem i NIF eller særforbund, eller ansettelsesforhold hos staten ved relevant fagdepartement, NIF eller særforbund.

Styret

Valgerd Svarstad Haugland Leder
Vebjørn Rodal Nestleder
Knut-Marius Sture Styremedlem
Nils Kristian Moe Styremedlem
Nina Frisak Styremedlem

Styremøter

Fra 1. januar 2017 vil styret i Antidoping Norge her offentliggjøre protokoll fra vedtatte styresaker.

07/02-17: Styremøte 1-17 | Protokoll
18/04-17: Styremøte 2-17 | Protokoll
22/06-17: Styremøte 3-17 | Protokoll
19/09-17: Styremøte 4-17 | Protokoll 
14/12-17: Styremøte 5-17 | Protokoll
09/02-18: Styremøte 1-18 | Protokoll