Årsrapporter

Årsrapport 2017

Årsrapporten gir et godt innblikk i Antidoping Norges virksomhet.

Last ned her

Årsrapport 2016

Last ned her

Årsrapport 2015

Last ned her

Årsrapport 2014

Last ned her

Årsrapport 2013

Last ned her

Årsrapport 2012

Last ned her

Årsrapport 2011

Last ned her

Årsrapport 2010

Last ned her

Årsrapport 2009

Last ned her

Årsrapport 2008

Last ned her

Årsrapport 2007

Last ned her

Årsrapport 2006

Last ned her

Årsrapport 2005

Last ned her

Årsrapport 2004

Last ned her

Årsrapport 2003

Last ned her