Ansatte i Antidoping Norge. Foto: Stian Schløsser Møller
Ansatte i Antidoping Norge. Foto: Stian Schløsser Møller

Ressursbank for kontrollpersonell

Velkommen til Ressursbanken for kontrollpersonell! Dette er en portal til bruk under opplæring av nyansatte, ved re-autoriseringer og som et generelt oppslagsverk i relevant antidopinglitteratur og regelverk. Her vil du også finne gyldige skjema og rapporter, samt prosedyrer for prøvetaking i elektronisk format.