Regler

NIFs lov
Alle idrettsutøvere i Norge må følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités bestemmelser om doping. De finner vi i NIFs lov, kapittel 12.
Se mer om NIFs lov.

World Anti-Doping Code (WADC)
WADC er et sett av felles internasjonale regler som skal gjelde for alle utøvere. NIFs lov er i tråd med WADC. Les mer om WADC.
 
Internasjonale særforbund kan ha egne regler
Ved internasjonale konkurranser/arrangementer kan internasjonale særforbund ha særlige regler som gjelder. Kontakt særforbundet eller Antidoping Norge. Er du toppidrettsutøver, kan du også kontakte Olympiatoppen.