Dopinglisten 2017

Gjeldende fra 1. januar 2017.

WADA: Prohibited List 2017

Les også: Hovedendringer Dopinglisten 2017

I samsvar med artikkel 4.2.2 i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som særskilte stoffer unntatt stoffer i dopinggruppene S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, og de forbudte metoder M1, M2 og M3.

Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under.

Nærmere opplysninger om søknad om medisinsk fritak fra dopinglisten finnes her, eller under aktuell gruppe. 

I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse

Forbudte stoffer
S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase)
S1. Anabole stoffer
S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika
S3. Beta-2 agonister
S4. Hormon- og metabolske modulatorer
S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler

Forbudte metoder
M1. Manipulering av blod og blodkomponenter
M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon
M3. Gendoping


II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse
I tillegg til kategoriene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse:

S6. Stimulerende midler
S7. Narkotiske stoffer (opiater/opioider) 
S8. Cannabis (cannabinoider)
S9. Glukokortikoider

III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter
P1. Alkohol
P2. Betablokkere

OVERVÅKINGLISTEN: WADA har en egen overvåkingsliste. Stoffene på denne listen er ikke på dopinglisten, men WADA ønsker å følge med på bruk av de angitte stoffene for å se om det kan utkrystallisere seg et mønster for misbruk innen idretten.

Her finner du Overvåkingslisten 2017.

Kriterier for dopinglisten

Det er World Anti-Doping Agency som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på Dopinglisten.

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
  • Helserisiko for utøver
  • Brudd på idrettens anseelse