Dopinglisten 2018

Gjeldende fra 1. januar 2018.

Les også: Dette er dopinglisten som trer i kraft 1. januar 2019

Les også: De viktigste endringene på dopinglisten 2018

Les også: Overvåkningslisten for 2018

I samsvar med artikkel 4.2.2 i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som særskilte stoffer unntatt stoffer i dopinggruppene S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, og de forbudte metodene M1, M2 og M3.

Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under.

Nærmere opplysninger om søknad om medisinsk fritak fra dopinglisten finnes her, eller under aktuell gruppe. 

I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse

Forbudte stoffer
S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase)
S1. Anabole stoffer
S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika
S3. Beta-2 agonister
S4. Hormon- og metabolske modulatorer
S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler

Forbudte metoder
M1. Manipulering av blod og blodkomponenter
M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon
M3. Gendoping


II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse
I tillegg til kategoriene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse:

S6. Stimulerende midler
S7. Narkotiske stoffer (opiater/opioider) 
S8. Cannabis (cannabinoider)
S9. Glukokortikoider

III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter
P1. Betablokkere

OVERVÅKINGLISTEN: WADA har en egen overvåkingsliste. Stoffene på denne listen er ikke på dopinglisten, men WADA ønsker å følge med på bruk av de angitte stoffene for å se om det kan utkrystallisere seg et mønster for misbruk innen idretten.

Her finner du Overvåkningslisten for 2018

Kriterier for dopinglisten

Det er WADA som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på Dopinglisten.

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
  • Helserisiko for utøver
  • Brudd på idrettens anseelse