S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika

Forbudt i og utenfor konkurranse.

Følgende stoffer, og andre substanser med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er), er forbudt:

1. Erytropoietiner (EPO) og stoffer som påvirker erytropoiesen, inkludert, men ikke begrenset til:

1.1. Erytropoietin-reseptoragonister, for eksempel

 • darbepoetin (dEPO)
 • erytropoietiner (EPO)
 • EPO-baserte molekyler [EPO-Fc, metoksypolyetylenglykol-epoetin beta (Continous erythropoietin receptor activator, CERA)]
 • EPO-lignende stoffer og molekyler bygget på disse; for eksempel CNTO-530 og peginesatid

1.2 Hypoksi-induserbar faktor (HIF)-aktivatorer, for eksempel

 • argon
 • kobolt
 • molidustat
 • roxadustat (FG-4592)
 • xenon
NB. Vitamin B12, som inneholder kobolt, er ikke forbudt
1.3. GATA-hemmere, for eksempel
 • K-11706
1.4. Transforming Growth Factor-β (TGF-β)-hemmere, for eksempel
 • luspatercept
 • sotatercept
1.5. Medfødt reparasjonsreseptoragonister (Innate repair receptor agonists), for eksempel
 • asiolo EPO
 • karbamylert EPO (CEPO)
2. Peptidhormoner og hormonmodulatorer
2.1. Koriongonadotropin (chorionic gonadotrophin (CG); “graviditetshormonet”) og luteiniserende hormon (LH) samt deres utløsende/frigjørende faktorer (for eksempel buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin og triptorelin) hos menn
2.2. Kortikotropiner og deres utløsende/frigjørende faktorer (for eksempel kortikorelin)
2.3. Veksthormon (growth hormone (GH)), dets fragmenter og frigjørende faktorer, inkludert, men ikke begrenset til:
 • veksthormonfragmenter, for eksempel AOD-9604 og hGH 176-191
 • veksthormonfrigjørende hormon (growth hormone releasing hormone (GHRH)) og dets analoger (f. eks. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin og tesamorelin), veksthormonfrigjørere (growth hormone secretagogues (GHS)) – for eksempel ghrelin og ghrelin mimetika, som anamorelin, ipamorelin og tabimorelin)
 • veksthormonfrigjørende peptider (GH releasing peptides (GHRPs)), for eksempel alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4. GHRP-5, GHRP-6 og hexarelin
3. Vekstfaktorer og vekstfaktormodulatorer, inkludert, men ikke begrenset til:

 • fibroblast vekstfaktorer (FGFs)
 • hepatocytt vekstfaktor (HGF)
 • insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1) og dens analoger
 • mekano-vekstfaktorer (MGFs)
 • platederivert vekstfaktor (PDGF)
 • tymosin-β4 og dets derivater, for eksempel TB-500
 • vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF)
og enhver annen vekstfaktor eller vekstfaktormodulator som påvirker syntese/nedbryting av muskel-, sene- eller ligamentproteiner, vaskularisering (nydannelse av blodkar), energiforbruk, regenerativ kapasitet (tilhelingskapasitet) eller som kan påvirke overganger (”switching”) mellom ulike muskelfibertyper.

Les mer

Medisinsk fritak
Alle utøvere, uavhengig av nivå, må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling, jf. «Regler om medisinsk fritak».

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak

Bruk og bivirkninger

Erytropoietin (EPO) og ulike EPO-analoger/-varianter øker kroppens egenproduksjon av røde blodlegemer og benyttes i behandlingen av pasienter med alvorlig blodmangel. Det er kjent at EPO misbrukes i utholdenhetsidretter hvor det er gunstig med høy hemoglobinkonsentrasjon ("høy blodprosent") som øker den aerobe kapasiteten. Bruk av EPO er farlig pga. høy risiko for blodpropp, spesielt ved utmattende fysisk aktivitet med væsketap (dehydrering).

CERA (”continuous erythropoietin receptor activator”) virker i hovedsak som EPO og NESP - nemlig ved å stimulere produksjonen av røde blodlegemer i benmargen slik at oksygentransportkapasiteten og dermed aerob kapasitet øker. Det finnes et legemiddel på det norske markedet som inneholder dette, nemlig MIRCERA. Virkestoffet i MIRCERA er metoksypolyethylenglycol-epoetin beta, og er en kontinuerlig aktivator av erytropoetin reseptoren. Som navnet tilsier er epoetin beta PEGylert (dvs molekylvekten er økt betydelig ved kjemisk kobling til metoksypolyethylenglycol), og dette bidrar til forlenget halveringstid og betydelig forlenget virketid. CERA påvirker derved EPO-reseptoren over et lenger tidsrom, og trenger derfor ikke å doseres så hyppig (ca. en gang per måned).

Gonadotropinene LH og hCG brukes i medisinsk sammenheng for å stimulere follikkelmodning og eggløsning hos kvinner, i behandlingen av sterilitet både hos kvinner og menn, og ved forsinket pubertet hos menn. LH og hCG kan føre til økt egenproduksjon av androgener (testosteron) hos menn. Bruk av LH, hCG og stoffer med liknende virkning vurderes derfor hos menn på samme måte som bruk av testosteron. LH og hCG er forbudt kun for menn både i og utenfor konkurranse.

Kortikotropiner misbrukes for å øke kroppens egenproduksjon av glukokortikoider (i hovedsak kortisol fra binyrebarken) for å oppnå disse stoffenes stimulerende og ev. antiinflammatoriske (betennelsesdempende) effekt. Bruk av kortikotropiner vurderes derfor på linje med oral, rektal, intramuskulær eller intravenøs bruk av glukokortikoider (S9). Kortikotropiner brukes medisinsk kun til diagnostiske formål.

Veksthormon (hGH) benyttes i medisinsk sammenheng til behandling av barn med redusert vekst pga. nedsatt eller opphevet egenproduksjon, og til voksne med symptomgivende veksthormonmangel. Misbruk kan medføre risiko for vekstforstyrrelser. Bivirkninger kan være væskeretensjon (økt mengde væske i kroppen), leddsmerter, muskelsmerter, økt svetting, fet hud, hirsutisme (økt kroppsbehåring), økt blodsukker og økt risiko for utvikling av diabetes, hypertensjon (høyt blodtrykk), hjerte/kar-sykdom, visceromegali (økt størrelse av indre organer), akromegali (symptomkompleks ved økt mengde veksthormon i blodet) og økt cancerrisiko (spesielt kreft i mage-tarm).

Insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1) og mekano-vekstfaktorer (MGFs) har mange tilsvarende effekter som veksthormon, og bruk av disse vurderes derfor på samme måte som bruk av veksthormon (hGH).