S3. Beta-2 agonister

Forbudt i og utenfor konkurranse.

Alle selektive og ikke-selektive beta-2 agonister, inkludert alle optiske isomere former, er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Fenoterol
 • Formoterol
 • Higenamin
 • Indakaterol
 • Olodaterol
 • Prokaterol
 • Reproterol
 • Salbutamol
 • Salmeterol
 • Terbutalin
 • Vilanterol

Unntak:

 • formoterol – inhalert maksimumsdose på 54 mikrogram per 24 timer
 • salbutamol – inhalert maksimumsdose på  800 mikrogram per 12  timer
 • salmeterol – inhalert maksimumsdose på 200 mikrogram per 24 timer 

En konsentrasjon av formoterol i urin større enn 40 nanogram pr. milliliter (ng/ml) eller salbutamol i en konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, anses ikke som terapeutisk bruk av stoffet. Dette vurderes som et mistenkelig analytisk resultat (”Adverse Analytical Finding”- AAF), med mindre utøver viser at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over ved å gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie.

Ved bruk av annet utstyr enn vanlig inhalator til inhalasjon av beta2-agonister som f.eks. nebulisator/forstøverapparat, bør det søkes om medisinsk fritak. Nebulisator/forstøverapparat kan gi økt mengde tilført legemiddel til lungene, med en overdosering i forhold til de WADA godkjente maksimale døgndosene.

Overvåkingslisten: Samtidig bruk av flere beta2-agonister vil testes i 2017

Inhalasjonspreparater: Sykehusapotekene i Midt-Norge har utviklet informasjonsbrosjyrer for inhalasjonspreparater. Tabellen i brosjyrene viser hvilke preparater som omfattes av dopinglisten og hvilke grenseverdier utøvere og helsepersonell må forholde seg til. Se oversikten her!