S3. Beta-2 agonister

Forbudt i og utenfor konkurranse.

Alle selektive og ikke-selektive beta-2 agonister, inkludert alle optiske isomere former, er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • fenoterol
 • formoterol
 • higenamin
 • indakaterol
 • olodaterol
 • prokaterol
 • reproterol
 • salbutamol
 • salmeterol
 • terbutalin
 • tulobuterol
 • vilanterol

Unntak:

 • Inhalert formoterol - maksimalt 54 mikrogram per 24 timer
 • Inhalert salbutamol - maksimalt 1600 mikrogram pr 24 timer fordelt på doser som til sammen ikke skal overskride 800 mikrogram i løpet av noen 12- timersperioder
 • Inhalert salmeterol - maksimalt 200 mikrogram per 24 timer

En konsentrasjon av formoterol i urin større enn 40 nanogram pr. milliliter (ng/ml) eller salbutamol i en konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, anses ikke som terapeutisk bruk av stoffet. Dette vurderes som et mistenkelig analytisk resultat (”Adverse Analytical Finding”- AAF), med mindre utøver viser at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over ved å gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie.

Ved bruk av annet utstyr enn vanlig inhalator til inhalasjon av beta2-agonister som f.eks. nebulisator/forstøverapparat, bør det søkes om medisinsk fritak. Nebulisator/forstøverapparat kan gi økt mengde tilført legemiddel til lungene, med en overdosering i forhold til de WADA godkjente maksimale døgndosene.