S4. Hormon- og metabolske modulatorer

Forbudt i og utenfor konkurranse.

1. Aromatasehemmere inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo)
  • aminoglutetimid 
  • anastrozol 
  • androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion) 
  • androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistane)
  • eksemestan 
  • formestan 
  • letrozol 
  • testolakton

2. Selektive østrogenreseptormodulatorer (SERMer) inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • raloksifen 
 • tamoksifen 
 • toremifen

3. Andre antiøstrogene substanser inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • cyklofenil 
 • fulvestrant 
 • klomifen


4. Stoffer som modifiserer myostatinfunksjon(er) inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • myostatininhibitorer

5. Metabolske modulatorer:
5.1 Aktivatorer av AMP-aktivert protein kinase (AMPK), f. eks. AICAR, og peroksisom proliferator aktivert reseptor delta (PPARδ) agonister, f. eks. GW 1516
5.2 Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger) og insulin- mimetika
5.3 Meldonium
5.4 Trimetazidine

Les mer

Medisinsk fritak
Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling.  Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå.  jf. «Regler om medisinsk fritak».

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak


Bruk og bivirkninger
Antiøstrogene midler brukes blant annet for å hindre brystkjertelvekst hos menn (gynekomasti) som misbruker anabole androgene steroider (AAS).

Hos kvinner brukes denne gruppen stoffer bl.a. i behandlingen av brystkreft og til forebygging av osteoporose (benskjørhet). Disse stoffene er forbudt for begge kjønn både i og utenfor konkurranse. Bakgrunnen for dette er at antiøstrogene midler, spesielt aromatasehemmerne, er vist å kunne øke androgennivåene (dvs. nivåene av mannlige kjønnshormoner) også hos kvinner. Det kan således være muligheter for at disse stoffene kan gi prestasjonsforbedrende effekt hos kvinner.

Insulin brukes i medisinsk sammenheng til behandling av pasienter med diabetes. Insulin har anabole (vevsoppbyggende) egenskaper, og er et meget potent (kraftigvirkende) hormon som svært effektivt senker blodsukkeret. Misbruk kan således føre til matthet, sultfølelse, kaldsvetting, kramper, bevisstløshet og død. Det er svært liten margin mellom ønsket effekt og alvorlige, potensielt fatale, effekter.

Trimetazidine er farmakologisk sett klassifisert som en modulator av metabolismen i hjertet. Trimetazidine er et stoff som kan benyttes i behandlingen av angina pektoris (”hjertekrampe”) og hjerteinfarkt, og virker ved å øke glukoseomsetningen/-utnyttelsen i hjertemuskelen (myokard) ved å hemme fettsyreoksidasjonen i hjertet. Siden omsetningen av glukose krever mindre oksygen enn fettsyreomsetningen, så er dette mer gunstig for et skadet hjerte (f. eks. ved angina pektoris og hjerteinfarkt), og gir i denne situasjonen en mer tilpasset og gunstig metabolisme, slik at hjertet beskyttes Kan ikke utelukke prestasjons-forbedrende effekter ved bruk av trimetazidine i dopingøyemed.