S6. Stimulerende midler

Forbudt i konkurranse.

Alle stimulerende midler (inkludert alle deres D- og L-isomere former hvor relevant) er forbudt i konkurranse. Se anførte unntak til slutt i dette punktet.

De stimulerende midlene inkluderer:
a.Ikke-spesifiserte stimulerende midler

  • adrafinil
  • amfepramon
  • amfetamin
  • amfetaminil
  • amifenazol
  • benfluoreks
  • benzylpiperazin
  • bromantan
  • fendimetrazin
  • fenetyllin
  • fenfluramin
  • fenkamin
  • fenproporeks
  • fentermin
  • fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
  • furfenoreks
  • klobensoreks
  • kokain
  • kropropamid
  • krotetamid
  • lisdeksamfetamin (inaktivt forstadium av amfetamin)
  • mefenoreks
  • mefentermin
  • mesokarb
  • metamfetamin (D-)
  • p-metylamfetamin
  • modafinil
  • norfenfluramin
  • prenylamin
  • prolintan

Et stimulerende middel som ikke er distinkt nevnt i denne seksjonen er et spesifisert middel.

b. Spesifiserte stimulerende midler – inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • 4-metylheksan-2-amin (metylheksanamin, 1,3-dimetylamylamin, dimetylpentylamin, metylheksamin, metylheksaneamin, 1,3-dimetylpentylamin)
  • adrenalin (epinefrin)****
  • bensfetamin
  • dimetylamfetamin
  • efedrin***
  • epinefrin (adrenalin)****
  • etamivan
  • etilamfetamin
  • etilefrin
  • famprofazon
  • fenbutrazat
  • fenetylamin og dets derivater
  • fenkamfamin
  • fenmetrazin
  • fenprometamin
  • heptaminol
  • hydroksiamfetamin (parahydroksiamfetamin)
  • isomethepten
  • katin**
  • katinon og dets analoger (f. eks. mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon)
  • levmetamfetamin,
  • meklofenoksat
  • metylefedrin***
  • metylendioksiamfetamin (tenamfetamin)
  • metylendioksimetamfetamin
  • metylfenidat
  • metylheksanamin (4-metylheksan-2-amin, 1,3-dimetylamylamin dimetylpentylamin, metylheksamin, metylheksaneamin, 1,3-dimetylpentylamin)
  • niketamid
  • norfenefrin
  • oksilofrin (metylsynefrin)
  • oktopamin
  • pemolin
  • pentetrazol
  • propylheksedrin
  • pseudoefedrin*****
  • selegilin
  • sibutramin
  • stryknin
  • tenamfetamin (metylendioksiamfetamin)
  • tuaminoheptan

og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er).

Unntak

 • Klonidin er ikke forbudt
 • Imidazolderivater for lokal bruk (f. eks. som slimhinneavsvellende nesedråper/-spray og til oftalmologisk bruk (i øynene) er ikke forbudt)
 • De stimulerende midlene som inngår på overvåkingslisten for 2017* er ikke forbudt

Noen stimulantia kan være tilgjengelig på markedet under ulike navn.


* Overvåkingslisten: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradrol og synefrin vil testes for i konkurranse i 2017.
** Katin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter.
*** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter.
**** Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen eller i øynene) er ikke forbudt.
***** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per ml.

Denne gruppen er inndelt i ikke-spesifiserte (S6.a) og spesifiserte stoffer (S6.b) avhengig av stoffenes potensiale for prestasjonsøkning, kalkulert helserisiko, bruk i medisinske produkter, lovlig tilgjengelighet, grad av lovlig bruk/misbruk, potensial for avhengighet, historikk/potensial for misbruk i idretten, sannsynligheten for å få det godkjent ved eventuell fritakssøknad og sannsynlighet for bruk i ikke-doping øyemed.

Grenseverdier: Dette gjelder adrenalin, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin (se over, merket med *). Ingen av de øvrige stimulerende midler som er forbudt har oppgitt grenseverdier for urinkonsentrasjon.

Les mer

Medisinsk fritak
Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling.  Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå.  jf. «Regler om medisinsk fritak».

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak 

Bruk og bivirkninger
Sentralstimulerende midler påvirker sentralnervesystemet og kan redusere tretthetsfølelsen, øke det generelle aktivitetsnivået, føre til nedsatt vurderingsevne og øke risikoen for å ta sjanser. I større doser kan amfetamin og tilsvarende stoffer føre til økt blodtrykk, økt kroppstemperatur, økt risiko for uregelmessig hjerteaksjon, hjerneslag og plutselig død i forbindelse med utmattende fysisk aktivitet.

Tilsvarende virkninger finnes, men noe mindre uttalt for en gruppe sentralstimulerende midler som anvendes som medikamenter, f.eks. efedrin. Disse kan finnes i lave doser i forkjølelsesmedisin og astma/allergimedisin. I utlandet kan slike medisiner ofte kjøpes uten resept og utenfor apotek, og det er derfor svært viktig at man er aktpågivende når man kjøper slike midler i utlandet og sjekker dopinglisten nøye.