S6. Stimulerende midler

Forbudt i konkurranse.

Alle stimulerende midler, inkludert alle deres optiske isomere, for eksempel d- og l-isomere former hvor det er relevant, er forbudt i konkurranse.

De stimulerende midlene inkluderer:


a. Ikke-særskilte stimulerende midler

 • adrafinil
 • amfepramon
 • amfetamin
 • amfetaminil
 • amifenazol
 • benfluoreks
 • benzylpiperazin
 • bromantan
 • fendimetrazin
 • fenetyllin
 • fenfluramin
 • fenkamin
 • fenproporeks
 • fentermin
 • fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
 • furfenoreks
 • klobensoreks
 • kokain
 • kropropamid
 • krotetamid
 • lisdeksamfetamin (inaktivt forstadium av amfetamin)
 • mefenoreks
 • mefentermin
 • mesokarb
 • metamfetamin (D-)
 • p-metylamfetamin
 • modafinil
 • norfenfluramin
 • prenylamin
 • prolintan

Et stimulerende middel som ikke er distinkt nevnt i denne seksjonen er et særskilt stoff.

b. Særskilte stimulerende midler

Inkludert, men ikke begrenset til:

 • 1,3-dimetylbutylamin
 • 4-metylheksan-2-amin (metylheksanamin, 1,3-dimetylamylamin, dimetylpentylamin, metylheksamin, 1,3-dimetylpentylamin)
 • adrenalin (epinefrin)****
 • bensfetamin
 • dimetylamfetamin
 • efedrin***
 • epinefrin (adrenalin)****
 • etamivan
 • etilamfetamin
 • etilefrin
 • famprofazon
 • fenbutrazat
 • fenetylamin og dets derivater
 • fenkamfamin
 • fenmetrazin
 • fenprometamin
 • heptaminol
 • hydroksiamfetamin (parahydroksiamfetamin)
 • isomethepten
 • katin**
 • katinon og dets analoger (f. eks. mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon)
 • levmetamfetamin,
 • meklofenoksat
 • metylefedrin***
 • metylendioksiamfetamin (tenamfetamin)
 • metylendioksimetamfetamin
 • metylfenidat
 • niketamid
 • norfenefrin
 • oksilofrin (metylsynefrin)
 • oktopamin
 • pemolin
 • pentetrazol
 • propylheksedrin
 • pseudoefedrin*****
 • selegilin
 • sibutramin
 • stryknin
 • tenamfetamin (metylendioksiamfetamin)
 • tuaminoheptan

og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er).

Unntak

 • Klonidin er ikke forbudt
 • Imidazolderivater for lokal bruk (f. eks. som slimhinneavsvellende nesedråper/-spray og til oftalmologisk bruk (i øynene) er ikke forbudt)
 • De stimulerende midlene som inngår på overvåkingslisten for 2018 * er ikke forbudt

Noen stimulantia kan være tilgjengelig på markedet under ulike navn.


* Overvåkingslisten: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradrol og synefrin vil testes for i konkurranse i 2018.

** Katin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter.

*** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter.

**** Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen eller i øynene) er ikke forbudt.

***** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per ml.

Denne gruppen er inndelt i ikke-særskilte (S6.a) og særskilte stoffer (S6.b) avhengig av stoffenes potensiale for prestasjonsøkning, kalkulert helserisiko, bruk i medisinske produkter, lovlig tilgjengelighet, grad av lovlig bruk/misbruk, potensial for avhengighet, historikk/potensial for misbruk i idretten, sannsynligheten for å få det godkjent ved eventuell fritakssøknad og sannsynlighet for bruk i ikke-doping øyemed.

Grenseverdier: Dette gjelder adrenalin, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin (se over, merket med *). Ingen av de øvrige stimulerende midler som er forbudt har oppgitt grenseverdier for urinkonsentrasjon.


Les mer

Medisinsk fritak
Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling.  Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå.  jf. «Regler om medisinsk fritak».

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak 

Bruk og bivirkninger

Sentralstimulerende midler påvirker sentralnervesystemet og kan redusere tretthetsfølelsen, øke det generelle aktivitetsnivået, føre til nedsatt vurderingsevne og øke risikoen for å ta sjanser. I større doser kan amfetamin og tilsvarende stoffer føre til økt blodtrykk, økt kroppstemperatur, økt risiko for uregelmessig hjerteaksjon, hjerneslag og plutselig død i forbindelse med utmattende fysisk aktivitet.

Tilsvarende virkninger finnes, men noe mindre uttalt for en gruppe sentralstimulerende midler som anvendes som medikamenter, f.eks. efedrin. Disse kan finnes i lave doser i forkjølelsesmedisin og astma/allergimedisin. I utlandet kan slike medisiner ofte kjøpes uten resept og utenfor apotek, og det er derfor svært viktig at man er aktpågivende når man kjøper slike midler i utlandet og sjekker dopinglisten nøye.