S7. Narkotiske stoffer

Forbudt i konkurranse.

Følgende narkotiske stoffer er forbudt: 

  • buprenorfin
  • dekstromoramid
  • diamorfin (heroin)
  • fentanyl og dets derivater
  • hydromorfon
  • metadon
  • morfin
  • nikomorfin (nicomorphine)
  • oksykodon
  • oksymorfon
  • pentazocin
  • petidin

Overvåkingslisten: Mitragynin, kodein og tramadol vil testes for i konkurranse i 2017.

Les mer

Medisinsk fritak
Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling.  Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå.  jf. «Regler om medisinsk fritak».

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak

Bruk og bivirkninger
Medikamenter i denne klassen brukes som smertestillende stoffer ved moderate til sterke smerter, f.eks. morfin. I tillegg har de en hostestillende effekt og kan således finnes i enkelte hostemedisiner, spesielt de man kjøper i utlandet. De fleste av virkestoffene har betydelige bivirkninger som høy avhengighetsrisiko og hemming av pusteevnen brukt i store doser.

Denne gruppen er en lukket gruppe på 11 substanser.