S7. Narkotiske stoffer

Forbudt i konkurranse.

Følgende narkotiske stoffer er forbudt: 

 • buprenorfin
 • dekstromoramid
 • diamorfin (heroin)
 • fentanyl og dets derivater
 • hydromorfon
 • metadon
 • morfin
 • nikomorfin
 • oksykodon
 • oksymorfon
 • pentazocin
 • petidin

Les mer

Medisinsk fritak
Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling.  Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå.  jf. «Regler om medisinsk fritak».

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak

Bruk og bivirkninger
Medikamenter i denne klassen brukes som smertestillende stoffer ved moderate til sterke smerter, som for eksempel morfin. I tillegg har de en hostestillende effekt og kan således finnes i enkelte legemidler mot hoste, spesielt de man kjøper i utlandet. De fleste av virkestoffene har betydelige bivirkninger som høy avhengighetsrisiko og hemming av pusteevnen brukt i store doser.