M1. Manipulering av blod og blodkomponenter

Forbudt i og utenfor konkurranse.

1. Administrering eller reintroduksjon av autologt, allogent (homologt) eller heterologt blod, eller av røde blodcelleprodukter av enhver opprinnelse til sirkulasjonssystemet (blodbanen) uansett mengde.

2. Kunstig å stimulere til økt opptak, transport eller levering av oksygen til kroppens vev, og inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av perfluoroforbindelser, efaproxiral (RSR13) og modifiserte hemoglobinprodukter (f.eks. hemoglobinbaserte blodsubstitutter og mikroenkapsulerte hemoglobinprodukter), unntatt tilførsel av molekylært oksygen til inhalasjon.

3. Enhver form for intravaskulær (dvs i blodbanen) manipulering av blod eller blodkomponenter/-bestanddeler ved hjelp av fysiske eller kjemiske metoder.

Les mer

Med bloddoping menes tilførsel av blod, røde blodlegemer og/eller relaterte blodprodukter eller annen farmakologisk, kjemisk eller fysisk manipulasjon, f.eks. bruk av kunstige oksygentransportører eller plasmavolumutvidere. Bloddoping kan skje med blodprodukter tappet fra en annen person (homologe blodprodukter) eller fra samme person (autologe blodprodukter).

I det siste tilfellet er blod tappet fra samme utøver uker eller måneder tidligere. Bloddoping ved hjelp av blodtransfusjoner (blodoverføringer) kan gi risiko for bivirkninger som f.eks. allergiske reaksjoner, nyreskade, feber, gulsott, overføring av smittsomme sykdommer (f.eks. hepatitt, HIV/AIDS) og overbelastning av sirkulasjonen.