M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon

Forbudt i og utenfor konkurranse.

1. Å manipulere, eller forsøke å manipulere, prøver innhentet under dopingkontroll i den hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse er forbudt. Eksempler på forbudte metoder inkluderer, men er ikke begrenset til: å fjerne eller bytte urinprøver eller annen endring av prøven (f.eks. tilsetting av proteaser etc).

2. Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 50 milliliter per 6 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusopphold, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske undersøkelser.