Legemiddelsøk - C

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Cabaser (Ekstern lenke) Kabergolin    
  Cabometyx (Ekstern lenke) Kabozantinib    
  Caelyx (Ekstern lenke) Doksorubicin    
  Calcigran Forte (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Kalsiumkarbonat, Vitamin d3    
  Calcigran Forte (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Kalsiumkarbonat, Vitamin d3    
  Calcigran Forte (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Kalsiumkarbonat, Vitamin d3    
  Calcipotriol Sandoz (Ekstern lenke) Kalsipotriol    
  Calcium-Sandoz (Ekstern lenke) Kalsiumlaktoglukonat    
  Calciumfolinate (Ekstern lenke) Kalsiumfolinat    
  Calciumklorid B. Braun (Ekstern lenke) Kalsiumklorid    
  Campral (Ekstern lenke) Akamprosat    
  Campral (Ekstern lenke) Akamprosat    
  Cancidas (Ekstern lenke) Kaspofungin    
  Candemox Comp (Ekstern lenke) Kandesartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Candesartan Krka (Ekstern lenke) Kandesartan    
  Candesartan Orion (Ekstern lenke) Kandesartan    
  Candesartan Sandoz (Ekstern lenke) Kandesartan    
  Candesartan / Hydrochlorothiazide Krka (Ekstern lenke) Kandesartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Candesartan / Hydrochlorotiazide Orion (Ekstern lenke) Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Canesten (Ekstern lenke) Klotrimazol    
  Canoderm (Ekstern lenke) Karbamid    
  Capecitabine Accord (Ekstern lenke) Kapecitabin    
  Caprelsa (Ekstern lenke) Vandetanib    
  Capsina (Ekstern lenke) Capsaicin    
  Captopril (Ekstern lenke) Kaptopril    
  Carbaglu (Ekstern lenke) Kargluminsyre    
  Carbamazepine EssPharma (Ekstern lenke) Karbamazepin    
  Carbocain Dental (Ekstern lenke) Mepivakain    
  Carboplatin Accord (Ekstern lenke) Karboplatin    
  Carboplatin Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Karboplatin    
  Cardizem Retard (Ekstern lenke) Diltiazem    
  Cardizem Uno (Ekstern lenke) Diltiazem    
  Carduran CR (Ekstern lenke) Doksazosin    
  Carvedilol Aurobindo (Ekstern lenke) Karvedilol P1. Betablokkere  
  Carvedilol HEXAL (Ekstern lenke) Karvedilol P1. Betablokkere  
  Casodex 150 mg (Ekstern lenke) Bikalutamid    
  Casodex 150 mg (Ekstern lenke) Bikalutamid    
  Casodex 50 mg (Ekstern lenke) Bikalutamid    
  Casodex 50 mg (Ekstern lenke) Bikalutamid    
  Caspofungin Mylan (Ekstern lenke) Kaspofungin    
  Cataflam (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Catapresan (Ekstern lenke) Klonidin    
  Caverject Dual (Ekstern lenke) Alprostadil    
  Cayston (Ekstern lenke) Aztreonam    
  Cefalotin (Ekstern lenke) Cefalotin    
  Cefazolin MIP (Ekstern lenke) Cefazolin    
  Cefepim MIP (Ekstern lenke) Cefepim    
  Cefotaxim (Ekstern lenke) Cefotaksim    
  Cefotaxim MIP (Ekstern lenke) Cefotaksim    
  Ceftazidim (Ekstern lenke) Ceftazidim    
  Ceftazidim (Ekstern lenke) Ceftazidim    
  Ceftazidim Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Ceftazidim    
  Ceftazidim MIP (Ekstern lenke) Ceftazidim    
  Ceftriaxon (Ekstern lenke) Ceftriakson    
  Ceftriaxon (Ekstern lenke) Ceftriakson    
  Ceftriaxon Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Ceftriakson    
  Ceftriaxon MIP (Ekstern lenke) Ceftriakson    
  Cefuroxim (Ekstern lenke) Cefuroksim    
  Cefuroxim (Ekstern lenke) Cefuroksim    
  Cefuroxim B. Braun (Ekstern lenke) Cefuroksim    
  Cefuroxim Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Cefuroksim    
  Cefuroxim MIP (Ekstern lenke) Cefuroksim    
  Celebra (Ekstern lenke) Celekoksib    
  Celebra (Ekstern lenke) Celekoksib    
  Celebrex (Ekstern lenke) Celekoksib    
  Celebrex (Ekstern lenke) Celekoksib    
  Celeston Chronodose (Ekstern lenke) Betametason S9. Glukokortikoider Bruk av preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak
  CellCept (Ekstern lenke) Mykofenolsyre    
  Cellcept (Ekstern lenke) Mykofenolsyre    
  Celsentri (Ekstern lenke) Maraviroc    
  Centyl med kaliumklorid (Ekstern lenke) Kaliumklorid, Bendroflumetiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Centyl mite med kaliumklorid (Ekstern lenke) Kaliumklorid, Bendroflumetiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Ceplene (Ekstern lenke) Histamindihydroklorid    
  Cerazette (Ekstern lenke) Desogestrel    
  Cerdelga (Ekstern lenke) Eliglustat    
  Cerezyme (Ekstern lenke) Imiglucerase    
  Cernevit (Ekstern lenke) Vitamin e, Folsyre, Biotin, Pantotensyre, Vitamin d3, Vitamin a, Vitamin c, Nikotinamid, Vitamin b    
  Certican (Ekstern lenke) Everolimus    
  Cerubidin (Ekstern lenke) Daunorubicin    
  Cervarix (Ekstern lenke) Hpv-vaksine, Papillomavirusvaksine    
  Cetimax (Ekstern lenke) Cetirizin    
  Cetirizin (Ekstern lenke) Cetirizin    
  Cetirizin Bluefish (Ekstern lenke) Cetirizin    
  Cetirizin Sandoz (Ekstern lenke) Cetirizin    
  Cetraxal (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Cetraxal Comp (Ekstern lenke) Ciprofloksacin, Fluocinolonacetonid    
  Cetrotide (Ekstern lenke) Cetrorelix    
  Champix (Ekstern lenke) Vareniklin    
  Champix (Ekstern lenke) Vareniklin    
  Chloraprep (Ekstern lenke) Isopropylalkohol, Klorheksidin    
  Chloraprep med farge (Ekstern lenke) Isopropylalkohol, Klorheksidin    
  Cholestagel (Ekstern lenke) Colesevelam    
  Cholestagel (Ekstern lenke) Colesevelam    
  Cialis (Ekstern lenke) Tadalafil    
  Cialis (Ekstern lenke) Tadalafil    
  Cilox (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Cilox (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Cilox (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Cilox (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Cilox (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Cimzia (Ekstern lenke) Certolizumab pegol    
  Cinacalcet Accord (Ekstern lenke) Cinacalcet    
  Cinacalcet Mylan (Ekstern lenke) Cinacalcet    
  Cinqaero (Ekstern lenke) Reslizumab    
  Cinryze (Ekstern lenke) C1-hemmer    
  Cipralex (Ekstern lenke) Escitalopram    
  Cipralex (Ekstern lenke) Escitalopram    
  Cipralex (Ekstern lenke) Escitalopram    
  Cipralex (Ekstern lenke) Escitalopram    
  Cipramil (Ekstern lenke) Citalopram    
  Cipramil (Ekstern lenke) Citalopram    
  Ciprofloxacin (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Ciprofloxacin (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Ciprofloxacin Amneal (Ekstern lenke) Ciprofloksacin    
  Circadin (Ekstern lenke) Melatonin    
  Cisordinol (Ekstern lenke) Zuklopentiksol    
  Cisordinol Depot (Ekstern lenke) Zuklopentiksol    
  Cisordinol Depot (Ekstern lenke) Zuklopentiksol    
  Cisordinol Depot (Ekstern lenke) Zuklopentiksol    
  Cisordinol-Acutard (Ekstern lenke) Zuklopentiksol    
  Cisplatin Accord (Ekstern lenke) Cisplatin    
  Citalopram (Ekstern lenke) Citalopram    
  Citalopram Orion (Ekstern lenke) Citalopram    
  Citalopram Sandoz (Ekstern lenke) Citalopram    
  Citanest Dental Octapressin (Ekstern lenke) Felypressin, Prilokain    
  CitraFleet (Ekstern lenke) Natriumpikosulfat, Sitronsyre, Magnesiumoksid    
  CitraFleet (Ekstern lenke) Natriumpikosulfat, Sitronsyre, Magnesiumoksid    
  Clariscan (Ekstern lenke) Gadotersyre    
  Clarithromycin (Ekstern lenke) Klaritromycin    
  Clarityn (Ekstern lenke) Loratadin    
  Cleye (Ekstern lenke) Nafazolin    
  Clindamycin Villerton (Ekstern lenke) Klindamycin    
  Clinoleic (Ekstern lenke) Fettemulsjoner    
  Cliovelle (Ekstern lenke) Noretisteron, østradiol    
  Clobex (Ekstern lenke) Klobetasol    
  Clobex (Ekstern lenke) Klobetasol    
  Clopidogrel (Ekstern lenke) Klopidogrel    
  Clopidogrel (Ekstern lenke) Klopidogrel    
  Clopidogrel Accord (Ekstern lenke) Klopidogrel    
  Cloxacillin (Ekstern lenke) Kloksacillin, Penicillin    
  Cloxacillin (Ekstern lenke) Kloksacillin, Penicillin    
  Clozapin HEXAL (Ekstern lenke) Klozapin    
  Cluvot (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor xiii    
  Co-Renitec (Ekstern lenke) Enalapril, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  CoAprovel (Ekstern lenke) Irbesartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Colazid (Ekstern lenke) Balsalazid    
  Colchicine Actavis (Ekstern lenke) Kolkisin    
  Colobreathe (Ekstern lenke) Kolistimetatnatrium, Kolistin    
  Colrefuz (Ekstern lenke) Kolkisin    
  Combigan (Ekstern lenke) Brimonidin, Timolol P1. Betablokkere  
  Combivir (Ekstern lenke) Lamivudin, Zidovudin    
  Combivir (Ekstern lenke) Lamivudin, Zidovudin    
  Combivir (Ekstern lenke) Lamivudin, Zidovudin    
  Cometriq (Ekstern lenke) Kabozantinib    
  Competact (Ekstern lenke) Metformin, Pioglitazon    
  Comtess (Ekstern lenke) Entakapon    
  Concerta (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler  
  Condylin (Ekstern lenke) Podofyllotoksin    
  Condyline (Ekstern lenke) Podofyllotoksin    
  Confidex (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor ix, Koagulasjonsfaktor ii, Koagulasjonsfaktor x, Koagulasjonsfaktor vii    
  Conludag (Ekstern lenke) Noretisteron    
  Conoxia (Ekstern lenke) Oksygen    
  Constella (Ekstern lenke) Linaklotid    
  Copaxone 20 mg / ml (Ekstern lenke) Glatirameracetat    
  Copaxone 40 mg / ml (Ekstern lenke) Glatirameracetat    
  Copegus (Ekstern lenke) Ribavirin    
  Copegus (Ekstern lenke) Ribavirin    
  Copemyl (Ekstern lenke) Glatirameracetat    
  Cordarone (Ekstern lenke) Amiodaron    
  Cordarone (Ekstern lenke) Amiodaron    
  Corixil (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Corsodyl (Ekstern lenke) Klorheksidin    
  Cortiment (Ekstern lenke) Budesonid S9. Glukokortikoider  
  Cortimyk (Ekstern lenke) Mikonazol, Hydrokortison    
  Cortison (Ekstern lenke) Kortison S9. Glukokortikoider  
  Corvert (Ekstern lenke) Ibutilid    
  Cosentyx (Ekstern lenke) Sekukinumab    
  CosmoFer (Ekstern lenke) Jern(iii)hydroksiddekstrankompleks    
  Cosmofer (Ekstern lenke) Jern(iii)hydroksiddekstrankompleks    
  CosmoFer (Ekstern lenke) Jern(iii)hydroksiddekstrankompleks    
  Cosopt (Ekstern lenke) Dorzolamid, Timolol P1. Betablokkere  
  Cosopt (Ekstern lenke) Dorzolamid, Timolol P1. Betablokkere  
  Cosopt (Ekstern lenke) Dorzolamid, Timolol P1. Betablokkere  
  Cosylan (Ekstern lenke) Etylmorfin    
  Cotareg (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Cotellic (Ekstern lenke) Kobimetinib    
  Cozaar (Ekstern lenke) Losartan    
  Cozaar (Ekstern lenke) Losartan    
  Cozaar Comp (Ekstern lenke) Losartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Cozaar Comp (Ekstern lenke) Losartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Cozaar Comp Forte (Ekstern lenke) Losartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Cozaar Comp Forte (Ekstern lenke) Losartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Creon 10 000 (Ekstern lenke) Protease, Lipase    
  Creon 25 000 (Ekstern lenke) Protease, Lipase    
  Creon 40 000 (Ekstern lenke) Protease, Lipase    
  Cresemba (Ekstern lenke) Isavukonazol    
  Crestor (Ekstern lenke) Rosuvastatin    
  Crestor (Ekstern lenke) Rosuvastatin    
  Crestor (Ekstern lenke) Rosuvastatin    
  Crinone (Ekstern lenke) Progesteron    
  Crinone (Ekstern lenke) Progesteron    
  Crixivan (Ekstern lenke) Indinavir    
  Cubicin (Ekstern lenke) Daptomycin    
  Curacit (Ekstern lenke) Suksametonium    
  Curosurf (Ekstern lenke) Fosfolipider    
  Cyanokit (Ekstern lenke) Hydroksokobalamin, Vitamin b12    
  Cyclopentolat Minims (Ekstern lenke) Syklopentolat    
  Cyklokapron (Ekstern lenke) Traneksamsyre    
  Cyklokapron (Ekstern lenke) Traneksamsyre    
  Cyklokapron (Ekstern lenke) Traneksamsyre    
  Cymbalta (Ekstern lenke) Duloksetin    
  Cymbalta (Ekstern lenke) Duloksetin    
  Cymevene (Ekstern lenke) Ganciklovir    
  Cyramza (Ekstern lenke) Ramucirumab    
  Cystadane (Ekstern lenke) Betain    
  Cystadrops (Ekstern lenke) Merkaptamin    
  Cytarabin Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Cytarabin    
  Cytotec (Ekstern lenke) Misoprostol    
  Somac (Ekstern lenke) Pantoprazol    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe