Legemiddelsøk - D

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  Dacarbazine Lipomed (Ekstern lenke) Dakarbazin   testSend e-post her  
  Dacepton (Ekstern lenke) Apomorfin   testSend e-post her  
  Dacogen (Ekstern lenke) Decitabin   testSend e-post her  
  Daivobet (Ekstern lenke) Betametason, Kalsipotriol   testSend e-post her  
  Daktacort (Ekstern lenke) Mikonazol, Hydrokortison   testSend e-post her  
  Daktar (Ekstern lenke) Mikonazol   testSend e-post her  
  Dalacin (Ekstern lenke) Klindamycin   testSend e-post her  
  Dalacin (Ekstern lenke) Klindamycin   testSend e-post her  
  Dalacin (Ekstern lenke) Klindamycin   testSend e-post her  
  Dapson (Ekstern lenke) Dapson   testSend e-post her  
  Darzalex (Ekstern lenke) Daratumumab   testSend e-post her  
  Daxas (Ekstern lenke) Roflumilast   testSend e-post her  
  Defitelio (Ekstern lenke) Defibrotid   testSend e-post her  
  Delmosart (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Depo-Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak
  Depo-Provera (Ekstern lenke) Medroksyprogesteron   testSend e-post her  
  Dermovat (Ekstern lenke) Klobetasol   testSend e-post her  
  Dermovat (Ekstern lenke) Klobetasol   testSend e-post her  
  Dermovate (Ekstern lenke) Klobetasol   testSend e-post her  
  Descovy (Ekstern lenke) Emtricitabin, Tenofoviralafenamid   testSend e-post her  
  Desferal (Ekstern lenke) Deferoksamin   testSend e-post her  
  Desferal (Ekstern lenke) Deferoksamin   testSend e-post her  
  Desmopressin (Ekstern lenke) Desmopressin S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Desogestrel Orifarm (Ekstern lenke) Desogestrel   testSend e-post her  
  Desunin (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Detremin (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Detrusitol SR (Ekstern lenke) Tolterodin   testSend e-post her  
  Dexametason Abcur (Ekstern lenke) Deksametason S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Dexamethasone Krka (Ekstern lenke) Deksametason S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Dexamfetamine EssPharm (Ekstern lenke) Deksamfetamin S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Dexavit (Ekstern lenke) Deksametason S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Dexdor (Ekstern lenke) Deksmedetomidin   testSend e-post her  
  Dexmedetomidine (Ekstern lenke) Deksmedetomidin   testSend e-post her  
  Dexyl (Ekstern lenke) Xylometazolin   testSend e-post her  
  Diabact UBT (Ekstern lenke) Urea 13c   testSend e-post her  
  Diacomit (Ekstern lenke) Stiripentol   testSend e-post her  
  Diafer (Ekstern lenke) Jern(iii)isomaltosid   testSend e-post her  
  Diamox (Ekstern lenke) Acetazolamid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Diane (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Cyproteron   testSend e-post her  
  Diane (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Cyproteron   testSend e-post her  
  Diclofenac Bluefish (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  DiclofenacKalium (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Dicloxacillin Alternova (Ekstern lenke) Penicillin, Dikloksacillin   testSend e-post her  
  Dicloxacillin Bluefish (Ekstern lenke) Penicillin, Dikloksacillin   testSend e-post her  
  Dicloxacillin Orion (Ekstern lenke) Penicillin, Dikloksacillin   testSend e-post her  
  Dicuno 25 mg (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Dicuno 50 mg (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Differin (Ekstern lenke) Adapalen   testSend e-post her  
  Dificlir (Ekstern lenke) Fidaksomicin, Fidaksomicin   testSend e-post her  
  Diflucan (Ekstern lenke) Flukonazol   testSend e-post her  
  Diflucan (Ekstern lenke) Flukonazol   testSend e-post her  
  Diflucan (Ekstern lenke) Flukonazol   testSend e-post her  
  Digoxin DAK (Ekstern lenke) Digoksin   testSend e-post her  
  Digoxin DAK (Ekstern lenke) Digoksin   testSend e-post her  
  Digoxin Takeda (Ekstern lenke) Digoksin   testSend e-post her  
  Diklofenakdietylamin Norfri (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Diovan (Ekstern lenke) Valsartan   testSend e-post her  
  Diovan (Ekstern lenke) Valsartan   testSend e-post her  
  Diovan (Ekstern lenke) Valsartan   testSend e-post her  
  Diovan Comp (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Diovan Comp (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Diovan Comp (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Dipentum (Ekstern lenke) Olsalazin   testSend e-post her  
  Dipeptiven (Ekstern lenke) Alanylglutamin   testSend e-post her  
  Diprasorin (Ekstern lenke) Acetylsalisylsyre, Dipyridamol   testSend e-post her  
  Diprosalic (Ekstern lenke) Betametason, Salisylsyre   testSend e-post her  
  Diprotit (Ekstern lenke) Betametason   testSend e-post her  
  diTeBooster (Ekstern lenke) Tetanusvaksine, Tetanustoksoid, Difterivaksine, Difteritoksoid   testSend e-post her  
  Diural (Ekstern lenke) Furosemid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Divisun (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Dobutamin (Ekstern lenke) Dobutamin S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Docetaxel Accord (Ekstern lenke) Docetaksel   testSend e-post her  
  Docetaxel Kabi (Ekstern lenke) Docetaksel   testSend e-post her  
  Doksycyklin HEXAL (Ekstern lenke) Doksysyklin   testSend e-post her  
  Dolcontin (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Donacom (Ekstern lenke) Glukosamin   testSend e-post her  
  Donacom (Ekstern lenke) Glukosamin   testSend e-post her  
  Donaxyl (Ekstern lenke) Dekvalin   testSend e-post her  
  Donaxyl (Ekstern lenke) Dekvalin   testSend e-post her  
  Donepezil (Ekstern lenke) Donepezil   testSend e-post her  
  Donepezil Accord (Ekstern lenke) Donepezil   testSend e-post her  
  Donepezil Sandoz (Ekstern lenke) Donepezil   testSend e-post her  
  Dopamin (Ekstern lenke) Dopamin   testSend e-post her  
  Dorzolamid / Timolol Sandoz (Ekstern lenke) Dorzolamid, Timolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Dostinex (Ekstern lenke) Kabergolin   testSend e-post her  
  Dotarem (Ekstern lenke) Gadotersyre   testSend e-post her  
  Doxorubicin Accord (Ekstern lenke) Doksorubicin   testSend e-post her  
  Doxylin (Ekstern lenke) Doksysyklin   testSend e-post her  
  Dridol (Ekstern lenke) Droperidol   testSend e-post her  
  Dropizol (Ekstern lenke) Opium (morfin) S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Duaklir Genuair (Ekstern lenke) Aklidinium, Formoterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Dukoral (Ekstern lenke) Kolera, inaktivert, helcelle   testSend e-post her  
  Dulcolax (Ekstern lenke) Bisakodyl   testSend e-post her  
  Duloxetin Krka (Ekstern lenke) Duloksetin   testSend e-post her  
  Duloxetin Pensa (Ekstern lenke) Duloksetin   testSend e-post her  
  Duloxetine (Ekstern lenke) Duloksetin   testSend e-post her  
  Duodart (Ekstern lenke) Tamsulosin, Dutasterid   testSend e-post her  
  Duodopa (Ekstern lenke) Levodopa, Karbidopa   testSend e-post her  
  Duokopt (Ekstern lenke) Dorzolamid, Timolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  DuoResp Spiromax (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  DuoTrav (Ekstern lenke) Travoprost, Timolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Duphalac (Ekstern lenke) Laktulose   testSend e-post her  
  Duphalac, med fruktsmak (Ekstern lenke) Laktulose   testSend e-post her  
  Dupixent (Ekstern lenke) Dupilumab   testSend e-post her  
  Duraphat (Ekstern lenke) Natriumfluorid   testSend e-post her  
  Duraphat (Ekstern lenke) Natriumfluorid   testSend e-post her  
  Durbis Retard (Ekstern lenke) Disopyramid   testSend e-post her  
  Duroferon depottabletter (Ekstern lenke) Ferrosulfat   testSend e-post her  
  Durogesic (Ekstern lenke) Fentanyl S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Dutasteride Medical Valley (Ekstern lenke) Dutasterid   testSend e-post her  
  Dymista (Ekstern lenke) Azelastin, Flutikason   testSend e-post her  
  Dynastat (Ekstern lenke) Parekoksib   testSend e-post her  
  Dysport (Ekstern lenke) Botulismetoksin   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe