Legemiddelsøk - D

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Dacarbazine Lipomed (Ekstern lenke) Dakarbazin    
  Dacepton (Ekstern lenke) Apomorfin    
  Dacogen (Ekstern lenke) Decitabin    
  Daivobet (Ekstern lenke) Kalsipotriol, Betametason    
  Daklinza (Ekstern lenke) Daklatasvir    
  Daktacort (Ekstern lenke) Hydrokortison, Mikonazol    
  Daktar (Ekstern lenke) Mikonazol    
  Dalacin (Ekstern lenke) Klindamycin    
  Dalacin (Ekstern lenke) Klindamycin    
  Dalacin (Ekstern lenke) Klindamycin    
  Dapson (Ekstern lenke) Dapson    
  Darzalex (Ekstern lenke) Daratumumab    
  Daxas (Ekstern lenke) Roflumilast    
  Defitelio (Ekstern lenke) Defibrotid    
  Delmosart (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler  
  Depo-Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak
  Depo-Provera (Ekstern lenke) Medroksyprogesteron    
  Dermovat (Ekstern lenke) Klobetasol    
  Dermovat (Ekstern lenke) Klobetasol    
  Dermovate (Ekstern lenke) Klobetasol    
  Descovy (Ekstern lenke) Tenofoviralafenamid, Emtricitabin    
  Desferal (Ekstern lenke) Deferoksamin    
  Desferal (Ekstern lenke) Deferoksamin    
  Desmopressin (Ekstern lenke) Desmopressin S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Desogestrel Orifarm (Ekstern lenke) Desogestrel    
  Desunin (Ekstern lenke) Vitamin d3, Kolekalsiferol    
  Detremin (Ekstern lenke) Vitamin d3, Kolekalsiferol    
  Detrusitol SR (Ekstern lenke) Tolterodin    
  Dexametason Abcur (Ekstern lenke) Deksametason S9. Glukokortikoider  
  Dexamethasone Krka (Ekstern lenke) Deksametason S9. Glukokortikoider  
  Dexamfetamine EssPharm (Ekstern lenke) Deksamfetamin S6. Stimulerende midler  
  Dexdor (Ekstern lenke) Deksmedetomidin    
  Dexyl (Ekstern lenke) Xylometazolin    
  Diabact UBT (Ekstern lenke) Urea 13c    
  Diacomit (Ekstern lenke) Stiripentol    
  Diafer (Ekstern lenke) Jern(iii)isomaltosid    
  Diamox (Ekstern lenke) Acetazolamid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Diane (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Cyproteron    
  Diane (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Cyproteron    
  Diclocil (Ekstern lenke) Penicillin, Dikloksacillin    
  Diclofenac Bluefish (Ekstern lenke) Diklofenak    
  DiclofenacKalium (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Dicloxacillin Alternova (Ekstern lenke) Penicillin, Dikloksacillin    
  Dicloxacillin Bluefish (Ekstern lenke) Penicillin, Dikloksacillin    
  Dicloxacillin Orion (Ekstern lenke) Penicillin, Dikloksacillin    
  Dicuno 25 mg (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Dicuno 50 mg (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Differin (Ekstern lenke) Adapalen    
  Dificlir (Ekstern lenke) Fidaksomicin, Fidaksomicin    
  Diflucan (Ekstern lenke) Flukonazol    
  Diflucan (Ekstern lenke) Flukonazol    
  Diflucan (Ekstern lenke) Flukonazol    
  Digoxin DAK (Ekstern lenke) Digoksin    
  Digoxin DAK (Ekstern lenke) Digoksin    
  Digoxin Takeda (Ekstern lenke) Digoksin    
  Diklofenakdietylamin Norfri (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Diovan (Ekstern lenke) Valsartan    
  Diovan (Ekstern lenke) Valsartan    
  Diovan (Ekstern lenke) Valsartan    
  Diovan Comp (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Diovan Comp (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Diovan Comp (Ekstern lenke) Valsartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Dipentum (Ekstern lenke) Olsalazin    
  Dipeptiven (Ekstern lenke) Alanylglutamin    
  Diprasorin (Ekstern lenke) Acetylsalisylsyre, Dipyridamol    
  Diprosalic (Ekstern lenke) Salisylsyre, Betametason    
  diTeBooster (Ekstern lenke) Difterivaksine, Difteritoksoid, Tetanustoksoid, Tetanusvaksine    
  Diural (Ekstern lenke) Furosemid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Divisun (Ekstern lenke) Vitamin d3, Kolekalsiferol    
  Dobutamin (Ekstern lenke) Dobutamin S6. Stimulerende midler  
  Docetaxel (Ekstern lenke) Docetaksel    
  Docetaxel Accord (Ekstern lenke) Docetaksel    
  Docetaxel Kabi (Ekstern lenke) Docetaksel    
  Doksycyklin HEXAL (Ekstern lenke) Doksysyklin    
  Dolcontin (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer  
  Donacom (Ekstern lenke) Glukosamin    
  Donacom (Ekstern lenke) Glukosamin    
  Donaxyl (Ekstern lenke) Dekvalin    
  Donaxyl (Ekstern lenke) Dekvalin    
  Donepezil (Ekstern lenke) Donepezil    
  Donepezil Accord (Ekstern lenke) Donepezil    
  Donepezil Sandoz (Ekstern lenke) Donepezil    
  Dopamin (Ekstern lenke) Dopamin    
  Dorzolamid / Timolol Sandoz (Ekstern lenke) Dorzolamid, Timolol P1. Betablokkere  
  Dostinex (Ekstern lenke) Kabergolin    
  Dotarem (Ekstern lenke) Gadotersyre    
  Doxorubicin Accord (Ekstern lenke) Doksorubicin    
  Doxylin (Ekstern lenke) Doksysyklin    
  Dridol (Ekstern lenke) Droperidol    
  Dropizol (Ekstern lenke) Opium (morfin) S7. Narkotiske stoffer  
  Duaklir Genuair (Ekstern lenke) Aklidinium, Formoterol S3. Beta-2 agonister  
  Dukoral (Ekstern lenke) Kolera, inaktivert, helcelle    
  Dulcolax (Ekstern lenke) Bisakodyl    
  Duloxetin Krka (Ekstern lenke) Duloksetin    
  Duloxetin Pensa (Ekstern lenke) Duloksetin    
  Duloxetine (Ekstern lenke) Duloksetin    
  Duodart (Ekstern lenke) Dutasterid, Tamsulosin    
  Duodopa (Ekstern lenke) Karbidopa, Levodopa    
  Duokopt (Ekstern lenke) Dorzolamid, Timolol P1. Betablokkere  
  DuoResp Spiromax (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister  
  DuoTrav (Ekstern lenke) Travoprost, Timolol P1. Betablokkere  
  Duphalac (Ekstern lenke) Laktulose    
  Duphalac, med fruktsmak (Ekstern lenke) Laktulose    
  Dupixent (Ekstern lenke) Dupilumab    
  Duraphat (Ekstern lenke) Natriumfluorid    
  Duraphat (Ekstern lenke) Natriumfluorid    
  Durbis Retard (Ekstern lenke) Disopyramid    
  Duroferon depottabletter (Ekstern lenke) Ferrosulfat    
  Durogesic (Ekstern lenke) Fentanyl S7. Narkotiske stoffer  
  Dutasteride Medical Valley (Ekstern lenke) Dutasterid    
  Dymista (Ekstern lenke) Flutikason, Azelastin    
  Dynastat (Ekstern lenke) Parekoksib    
  Dysport (Ekstern lenke) Botulismetoksin    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe