Legemiddelsøk - E

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Ebastin Orifarm (Ekstern lenke) Ebastin    
  Ebetrex (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Ebixa (Ekstern lenke) Memantin    
  Ebixa (Ekstern lenke) Memantin    
  Ebixa (Ekstern lenke) Memantin    
  Ecalta (Ekstern lenke) Anidulafungin    
  Edronax (Ekstern lenke) Reboksetin    
  Edurant (Ekstern lenke) Rilpivirin    
  Efavirenz Sandoz (Ekstern lenke) Efavirenz    
  Efavirenz / Emtricitabine / Tenofovir disoproxil Mylan (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil, Emtricitabin, Efavirenz    
  Efedrin (Ekstern lenke) Efedrin S6. Stimulerende midler  
  Efedrin Stragen (Ekstern lenke) Efedrin S6. Stimulerende midler  
  Efexor Depot (Ekstern lenke) Venlafaksin    
  Efient (Ekstern lenke) Prasugrel    
  Efient (Ekstern lenke) Prasugrel    
  Egazil (Ekstern lenke) Hyoscyamin    
  Eklira Genuair (Ekstern lenke) Aklidiniumbromid    
  Elaprase (Ekstern lenke) Idursulfase    
  Eldepryl (Ekstern lenke) Selegilin S6. Stimulerende midler  
  Eletriptan Alternova (Ekstern lenke) Eletriptan    
  Elidel (Ekstern lenke) Pimecrolimus    
  Eligard (Ekstern lenke) Leuprorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser Forbudet gjelder kun menn. 
  Eligard (Ekstern lenke) Leuprorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser Forbudet gjelder kun menn. 
  Eliquis (Ekstern lenke) Apiksaban    
  EllaOne (Ekstern lenke) Ulipristal    
  EllaOne (Ekstern lenke) Ulipristal    
  Elocom (Ekstern lenke) Mometason    
  Elocon (Ekstern lenke) Mometason    
  Elocta (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii    
  Elonva (Ekstern lenke) Korifollitropin alfa    
  Elonva (Ekstern lenke) Korifollitropin alfa    
  Elvanse (Ekstern lenke) Lisdeksamfetamin S6. Stimulerende midler  
  Emadine (Ekstern lenke) Emedastin    
  Emconcor (Ekstern lenke) Bisoprolol P1. Betablokkere  
  Emconcor CHF (Ekstern lenke) Bisoprolol P1. Betablokkere  
  Emend (Ekstern lenke) Aprepitant    
  Emerade (Ekstern lenke) Adrenalin S6. Stimulerende midler  
  Emla (Ekstern lenke) Lidokain, Prilokain    
  Emla (Ekstern lenke) Lidokain, Prilokain    
  Empliciti (Ekstern lenke) Elotuzumab    
  Emselex (Ekstern lenke) Darifenacin    
  Emtricitabine / Tenofovir disoproxil Accord (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil, Emtricitabin    
  Emtricitabine / Tenofovir disoproxil Sandoz (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil, Emtricitabin    
  Emtriva (Ekstern lenke) Emtricitabin    
  Enalapril Comp (Ekstern lenke) Hydroklortiazid, Enalapril S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Enalapril Krka (Ekstern lenke) Enalapril    
  Enalapril Sandoz (Ekstern lenke) Enalapril    
  Enalapril / Lercanidipine Krka (Ekstern lenke) Enalapril, Lerkanidipin    
  Enanton Depot Dual (Ekstern lenke) Leuprorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser Forbudet gjelder kun menn. 
  Enbrel (Ekstern lenke) Etanercept    
  Endofalk (Ekstern lenke) Makrogol    
  Engerix-B (Ekstern lenke) Hepatitt b antigen    
  Enstilar (Ekstern lenke) Kalsipotriol, Betametason    
  Entecavir (Ekstern lenke) Entekavir    
  Entecavir Sandoz (Ekstern lenke) Entekavir    
  Entocort (Ekstern lenke) Budesonid S9. Glukokortikoider  
  Entocort (Ekstern lenke) Budesonid S9. Glukokortikoider  
  Entresto (Ekstern lenke) Valsartan, Sakubitril    
  Entresto (Ekstern lenke) Valsartan, Sakubitril    
  Entyvio (Ekstern lenke) Vedolizumab    
  Envarsus (Ekstern lenke) Takrolimus    
  Epclusa (Ekstern lenke) Sofosbuvir, Velpatasvir    
  Epiduo (Ekstern lenke) Adapalen, Benzoylperoksid    
  Epiduo 0,1% / 2,5% (Ekstern lenke) Adapalen, Benzoylperoksid    
  Epiduo 0,3% / 2,5% (Ekstern lenke) Adapalen, Benzoylperoksid    
  EpiPen (Ekstern lenke) Adrenalin S6. Stimulerende midler  
  EpiPen Jr. (Ekstern lenke) Adrenalin S6. Stimulerende midler  
  Epirubicin (Ekstern lenke) Epirubicin    
  Epirubicin (Ekstern lenke) Epirubicin    
  Epirubicin Accord (Ekstern lenke) Epirubicin    
  Epirubicin medac (Ekstern lenke) Epirubicin    
  Epivir (Ekstern lenke) Lamivudin    
  Eplerenon Accord (Ekstern lenke) Eplerenon S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Eplerenon Medical Valley (Ekstern lenke) Eplerenon S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Epoprostenol CampusPharma (Ekstern lenke) Epoprostenol    
  Eporatio (Ekstern lenke) Erytropoietin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser  
  Eposin (Ekstern lenke) Etoposid    
  Eprex (Ekstern lenke) Erytropoietin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser  
  Eptifibatide Accord (Ekstern lenke) Eptifibatid    
  Equasym Depot (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler  
  Erbitux (Ekstern lenke) Cetuksimab    
  Erivedge (Ekstern lenke) Vismodegib    
  Ertapenem Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Ertapenem    
  Ery-Max (Ekstern lenke) Erytromycin    
  Erythromycin Panpharma (Ekstern lenke) Erytromycin    
  Esbriet (Ekstern lenke) Pirfenidon    
  Escitalopram (Ekstern lenke) Escitalopram    
  Escitalopram Mylan (Ekstern lenke) Escitalopram    
  Escitalopram Teva (Ekstern lenke) Escitalopram    
  Esidrex (Ekstern lenke) Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Esmeron (Ekstern lenke) Rokuroniumbromid    
  Esmya (Ekstern lenke) Ulipristal    
  Esomeprazol Krka (Ekstern lenke) Esomeprazol    
  Esomeprazol Pensa (Ekstern lenke) Esomeprazol    
  Esomeprazol Sandoz (Ekstern lenke) Esomeprazol    
  Estalis (Ekstern lenke) østradiol, Noretisteron    
  Estalis (Ekstern lenke) østradiol, Noretisteron    
  Estradot (Ekstern lenke) østradiol    
  Etalpha (Ekstern lenke) Alfakalsidiol, Vitamin d3    
  Etoposide Accord (Ekstern lenke) Etoposid    
  Etoricoxib Krka (Ekstern lenke) Etorikoksib    
  Etoricoxib Orion (Ekstern lenke) Etorikoksib    
  Etoricoxib Sandoz (Ekstern lenke) Etorikoksib    
  Eucreas (Ekstern lenke) Vildagliptin, Metformin    
  Eucreas (Ekstern lenke) Vildagliptin, Metformin    
  Eurax (Ekstern lenke) Krotamiton    
  Euthyrox (Ekstern lenke) Levotyroksinnatrium    
  Eviana (Ekstern lenke) østradiol, Noretisteron    
  Evicel (Ekstern lenke) Trombin, Fibrinogen    
  Eviplera (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil, Emtricitabin, Rilpivirin    
  Evista (Ekstern lenke) Raloksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Evoltra (Ekstern lenke) Klofarabin    
  Evotaz (Ekstern lenke) Atazanavir, Kobicistat    
  Evra (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Norelgestromin    
  Exelon (Ekstern lenke) Rivastigmin    
  Exemestan Sandoz (Ekstern lenke) Eksemestan S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Exforge (Ekstern lenke) Valsartan, Amlodipin    
  Exforge HCT (Ekstern lenke) Hydroklortiazid, Valsartan, Amlodipin S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Exjade (Ekstern lenke) Deferasiroks    
  Extavia (Ekstern lenke) Interferon beta-1b    
  Extraneal (Ekstern lenke) Ikodekstrin, Kalsiumklorid, Natriumlaktat, Magnesiumklorid, Natriumklorid    
  Exviera (Ekstern lenke) Dasabuvir    
  Eylea (Ekstern lenke) Aflibercept    
  Ezetimib Krka (Ekstern lenke) Ezetimib    
  Ezetimib Sandoz (Ekstern lenke) Ezetimib    
  Ezetimib / Simvastatin Sandoz (Ekstern lenke) Simvastatin, Ezetimib    
  Ezetrol (Ekstern lenke) Ezetimib    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe