Legemiddelsøk - H

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Haemate (Ekstern lenke) Von willebrands faktor, Koagulasjonsfaktor viii    
  Halaven (Ekstern lenke) Eribulin    
  Haldol (Ekstern lenke) Haloperidol    
  Haldol depot (Ekstern lenke) Haloperidol    
  Harvoni (Ekstern lenke) Ledipasvir, Sofosbuvir    
  Havrix (Ekstern lenke) Hepatitt a-virus, inaktivert    
  Helixate NexGen (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii    
  Hemangiol (Ekstern lenke) Propranolol P1. Betablokkere  
  Heminevrin (Ekstern lenke) Klometiazol    
  Hemosol B0 (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Melkesyre, Kalsiumklorid, Magnesiumklorid, Natriumklorid    
  Heparin (Ekstern lenke) Heparin    
  Heparin 100 IE / ml (Ekstern lenke) Heparin    
  Heparin Leo (Ekstern lenke) Heparin    
  Hepatect (Ekstern lenke) Immunglobulin mot hepatitt b    
  Hepsera (Ekstern lenke) Adefovirdipivoksil    
  Hepsera (Ekstern lenke) Adefovirdipivoksil    
  Herceptin (Ekstern lenke) Trastuzumab    
  Hexvix (Ekstern lenke) Heksaminolevulinat    
  Hexyon (Ekstern lenke) Difterivaksine, Kikhostevaksine, Hepatitt b-virusvaksine, Tetanusvaksine, Poliomyelittvirusvaksine, Haemophilusvaksine, Hib-vaksine    
  Hibiscrub (Ekstern lenke) Klorheksidin    
  Hibitane (Ekstern lenke) Klorheksidin    
  Hiprex (Ekstern lenke) Metenamin    
  Hirudoid (Ekstern lenke) Organo-heparinoid    
  Hizentra (Ekstern lenke) Immunglobulin    
  Holoxan (Ekstern lenke) Ifosfamid    
  Humalog (Ekstern lenke) Insulin lispro S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Humalog Mix25 (Ekstern lenke) Insulin lispro S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Humatrope (Ekstern lenke) Somatropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser  
  Humira (Ekstern lenke) Adalimumab    
  Humulin NPH (Ekstern lenke) Insulin (human) S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Hycamtin (Ekstern lenke) Topotekan    
  Hydrea (Ekstern lenke) Hydroksykarbamid    
  Hydrochlorothiazide Orifarm (Ekstern lenke) Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Hydrokortison CCS (Ekstern lenke) Hydrokortison    
  Hydromed (Ekstern lenke) Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Hydroxyurea medac (Ekstern lenke) Hydroksykarbamid    
  Hydroxyzine Bluefish (Ekstern lenke) Hydroksyzin    
  Hydroxyzine Orifarm (Ekstern lenke) Hydroksyzin    
  Hypericum STADA (Ekstern lenke) Prikkperikum, Johannesurt    
  Hypoloc (Ekstern lenke) Nebivolol P1. Betablokkere  
  Hypoloc Comp (Ekstern lenke) Hydroklortiazid, Nebivolol S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler Preparatet er helt forbudt å bruke siden det også inneholder hydroklortiazid. 
  Hyprosan (Ekstern lenke) Hypromellose    
  HyQvia (Ekstern lenke) Hyaluronidase, Immunglobulin    
  Hyzaar (Ekstern lenke) Hydroklortiazid, Losartan S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe