Legemiddelsøk - H

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  Haemate (Ekstern lenke) Von willebrands faktor, Koagulasjonsfaktor viii   testSend e-post her  
  Halaven (Ekstern lenke) Eribulin   testSend e-post her  
  Haldol (Ekstern lenke) Haloperidol   testSend e-post her  
  Haldol depot (Ekstern lenke) Haloperidol   testSend e-post her  
  Harvoni (Ekstern lenke) Ledipasvir, Sofosbuvir   testSend e-post her  
  Havrix (Ekstern lenke) Hepatitt a-virus, inaktivert   testSend e-post her  
  Helixate NexGen (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii   testSend e-post her  
  Hemangiol (Ekstern lenke) Propranolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Heminevrin (Ekstern lenke) Klometiazol   testSend e-post her  
  Hemlibra (Ekstern lenke) Emicizumab   testSend e-post her  
  Hemosol B0 (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Magnesiumklorid, Melkesyre, Kalsiumklorid, Natriumklorid   testSend e-post her  
  Heparin 100 IE / ml (Ekstern lenke) Heparin   testSend e-post her  
  Heparin 5000 IE / ml (Ekstern lenke) Heparin   testSend e-post her  
  Heparin 5000 IE / ml (Ekstern lenke) Heparin   testSend e-post her  
  Hepatect (Ekstern lenke) Immunglobulin mot hepatitt b   testSend e-post her  
  Hepsera (Ekstern lenke) Adefovirdipivoksil   testSend e-post her  
  Hepsera (Ekstern lenke) Adefovirdipivoksil   testSend e-post her  
  Herceptin (Ekstern lenke) Trastuzumab   testSend e-post her  
  Hexvix (Ekstern lenke) Heksaminolevulinat   testSend e-post her  
  Hexyon (Ekstern lenke) Tetanusvaksine, Hepatitt b-virusvaksine, Hib-vaksine, Poliomyelittvirusvaksine, Haemophilusvaksine, Difterivaksine, Kikhostevaksine   testSend e-post her  
  Hibiscrub (Ekstern lenke) Klorheksidin   testSend e-post her  
  Hibiscrub (Ekstern lenke) Klorheksidin   testSend e-post her  
  Hibitane (Ekstern lenke) Klorheksidin   testSend e-post her  
  Hiprex (Ekstern lenke) Metenamin   testSend e-post her  
  Hirudoid (Ekstern lenke) Organo-heparinoid   testSend e-post her  
  Hizentra (Ekstern lenke) Immunglobulin   testSend e-post her  
  Holoxan (Ekstern lenke) Ifosfamid   testSend e-post her  
  Humalog (Ekstern lenke) Insulin lispro S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Humalog Mix25 (Ekstern lenke) Insulin lispro S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Humatrope (Ekstern lenke) Somatropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her  
  Humira (Ekstern lenke) Adalimumab   testSend e-post her  
  Humulin NPH (Ekstern lenke) Insulin (human) S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Hycamtin (Ekstern lenke) Topotekan   testSend e-post her  
  Hydrea (Ekstern lenke) Hydroksykarbamid   testSend e-post her  
  Hydrochlorothiazide Orifarm (Ekstern lenke) Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Hydrochlorothiazide Orion (Ekstern lenke) Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Hydrokortison Trimb (Ekstern lenke) Hydrokortison   testSend e-post her  
  Hydromed (Ekstern lenke) Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Hydroxyurea medac (Ekstern lenke) Hydroksykarbamid   testSend e-post her  
  Hydroxyzine Bluefish (Ekstern lenke) Hydroksyzin   testSend e-post her  
  Hydroxyzine Orifarm (Ekstern lenke) Hydroksyzin   testSend e-post her  
  Hydroxyzine Orion (Ekstern lenke) Hydroksyzin   testSend e-post her  
  Hypericum STADA (Ekstern lenke) Johannesurt, Prikkperikum   testSend e-post her  
  Hypoloc (Ekstern lenke) Nebivolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Hypoloc Comp (Ekstern lenke) Nebivolol, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her Inneholder også nebivolol som er forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner, se P1. Betablokkere og informasjon om medisinsk fritak. 
  Hypotron (Ekstern lenke) Midodrin S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Hyprosan (Ekstern lenke) Hypromellose   testSend e-post her  
  HyQvia (Ekstern lenke) Hyaluronidase, Immunglobulin   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Hytacand (Ekstern lenke) Kandesartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Hyzaar (Ekstern lenke) Losartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe