Legemiddelsøk - K

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  Kabiven (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Kabiven Perifer (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Kadcyla (Ekstern lenke) Trastuzumabemtansin   testSend e-post her  
  Kajos (Ekstern lenke) Kaliumsitrat   testSend e-post her  
  Kalcipos-Vitamin D (Ekstern lenke) Kalsiumkarbonat, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Kaleorid (Ekstern lenke) Kaliumklorid   testSend e-post her  
  Kaletra (Ekstern lenke) Lopinavir, Ritonavir   testSend e-post her  
  Kalium-Natrium-Glucose (Ekstern lenke) Karbohydrater, Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Kaliumklorid B. Braun (Ekstern lenke) Kaliumklorid   testSend e-post her  
  Kaliumklorid Orifarm (Ekstern lenke) Kaliumklorid   testSend e-post her  
  Kalsiumfolinat (Ekstern lenke) Kalsiumfolinat   testSend e-post her  
  Kalydeco (Ekstern lenke) Ivakaftor   testSend e-post her  
  Kan Jang (Ekstern lenke) Adatoda, Rød solhatt, Russisk rot   testSend e-post her  
  Kandesartan (Ekstern lenke) Kandesartan   testSend e-post her  
  Kanjinti (Ekstern lenke) Trastuzumab   testSend e-post her  
  Kanuma (Ekstern lenke) Sebelipase alfa   testSend e-post her  
  Karbolytt (Ekstern lenke) Karbohydrater, Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Keflex (Ekstern lenke) Cefaleksin   testSend e-post her  
  Keflex (Ekstern lenke) Cefaleksin   testSend e-post her  
  Kenacort (Ekstern lenke) Triamcinolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak
  Kenacort-T (Ekstern lenke) Triamcinolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak
  Kenacort-T (Ekstern lenke) Triamcinolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak
  Kengrexal (Ekstern lenke) Kangrelor   testSend e-post her  
  Kentera (Ekstern lenke) Oksybutynin   testSend e-post her  
  Keppra (Ekstern lenke) Levetiracetam   testSend e-post her  
  Kestine (Ekstern lenke) Ebastin   testSend e-post her  
  Kestine (Ekstern lenke) Ebastin   testSend e-post her  
  Ketalar (Ekstern lenke) Ketamin   testSend e-post her  
  Ketamin (Ekstern lenke) Ketamin   testSend e-post her  
  Ketanest (Ekstern lenke) Esketamin   testSend e-post her  
  Ketesse (Ekstern lenke) Deksketoprofen   testSend e-post her  
  Ketoconazole (Ekstern lenke) Ketokonazol   testSend e-post her  
  Ketogan (Ekstern lenke) Ketobemidon, Dimetylaminodifenylbutenklorid   testSend e-post her  
  Ketorax (Ekstern lenke) Ketobemidon   testSend e-post her  
  Kevesy (Ekstern lenke) Levetiracetam   testSend e-post her  
  Keytruda (Ekstern lenke) Pembrolizumab   testSend e-post her  
  Kineret (Ekstern lenke) Anakinra   testSend e-post her  
  Kiovig (Ekstern lenke) Immunglobulin   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Kiovig (Ekstern lenke) Immunglobulin   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Kisqali (Ekstern lenke) Ribosiklib   testSend e-post her  
  Kivexa (Ekstern lenke) Lamivudin, Abakavir   testSend e-post her  
  Klacid (Ekstern lenke) Klaritromycin   testSend e-post her  
  Klacid OD (Ekstern lenke) Klaritromycin   testSend e-post her  
  Klacid OD (Ekstern lenke) Klaritromycin   testSend e-post her  
  Klexane (Ekstern lenke) Enoksaparin   testSend e-post her  
  Klomipramin (Ekstern lenke) Klomipramin   testSend e-post her  
  Kloramfenikol (Ekstern lenke) Kloramfenikol   testSend e-post her  
  Kloramfenikol Aurora Medical (Ekstern lenke) Kloramfenikol   testSend e-post her  
  Kloramfenikol Minims (Ekstern lenke) Kloramfenikol   testSend e-post her  
  Kloramfenikol Santen (Ekstern lenke) Kloramfenikol   testSend e-post her  
  Klorheksidin (Ekstern lenke) Klorheksidin   testSend e-post her  
  Klorhexidin Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Klorheksidin   testSend e-post her  
  Klorhexidinsprit farget Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Klorheksidin   testSend e-post her  
  Klorhexidinsprit Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Klorheksidin   testSend e-post her  
  Klotrimazol (Ekstern lenke) Klotrimazol   testSend e-post her  
  Klyx (Ekstern lenke) Dokusatnatrium, Sorbitol   testSend e-post her  
  Klyx (Ekstern lenke) Dokusatnatrium, Sorbitol   testSend e-post her  
  Kodein (Ekstern lenke) Kodein   testSend e-post her  
  Kogenate (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii   testSend e-post her  
  Komboglyze (Ekstern lenke) Metformin, Saksagliptin   testSend e-post her  
  Konakion Novum (Ekstern lenke) Fytomenadion   testSend e-post her  
  Kovaltry (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii   testSend e-post her  
  Kull (Ekstern lenke) Medisinsk kull, Kull   testSend e-post her  
  Kuvan (Ekstern lenke) Sapropterin, Sapropterin   testSend e-post her  
  Kyleena (Ekstern lenke) Levonorgestrel   testSend e-post her  
  Kymriah (Ekstern lenke) Tisagenlekleucel   testSend e-post her  
  Kyntheum (Ekstern lenke) Brodalumab   testSend e-post her  
  Kyprolis (Ekstern lenke) Karfilzomib   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe