Legemiddelsøk - K

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Kabiven (Ekstern lenke) Karbohydrater, Elektrolytter, Aminosyrer, Fettemulsjoner    
  Kabiven Perifer (Ekstern lenke) Karbohydrater, Elektrolytter, Aminosyrer, Fettemulsjoner    
  Kadcyla (Ekstern lenke) Trastuzumabemtansin    
  Kajos (Ekstern lenke) Kaliumsitrat    
  Kalcipos-Vitamin D (Ekstern lenke) Kalsiumkarbonat, Vitamin d3    
  Kaleorid (Ekstern lenke) Kaliumklorid    
  Kaletra (Ekstern lenke) Lopinavir, Ritonavir    
  Kalium-Natrium-Glucose (Ekstern lenke) Karbohydrater, Elektrolytter    
  Kaliumklorid B. Braun (Ekstern lenke) Kaliumklorid    
  Kaliumklorid Orifarm (Ekstern lenke) Kaliumklorid    
  Kalsiumfolinat (Ekstern lenke) Kalsiumfolinat    
  Kalydeco (Ekstern lenke) Ivakaftor    
  Kan Jang (Ekstern lenke) Rød solhatt, Adatoda, Russisk rot    
  Kandesartan (Ekstern lenke) Kandesartan    
  Kanuma (Ekstern lenke) Sebelipase alfa    
  Karbolytt (Ekstern lenke) Karbohydrater, Elektrolytter    
  Keflex (Ekstern lenke) Cefaleksin    
  Kenacort (Ekstern lenke) Triamcinolon S9. Glukokortikoider Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak. 
  Kenacort-T (Ekstern lenke) Triamcinolon S9. Glukokortikoider Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak. 
  Kenacort-T (Ekstern lenke) Triamcinolon S9. Glukokortikoider Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak. 
  Kengrexal (Ekstern lenke) Kangrelor    
  Kentera (Ekstern lenke) Oksybutynin    
  Keppra (Ekstern lenke) Levetiracetam    
  Kestine (Ekstern lenke) Ebastin    
  Ketalar (Ekstern lenke) Ketamin    
  Ketamin (Ekstern lenke) Ketamin    
  Ketanest (Ekstern lenke) Esketamin    
  Ketesse (Ekstern lenke) Deksketoprofen    
  Ketoconazole (Ekstern lenke) Ketokonazol    
  Ketogan (Ekstern lenke) Dimetylaminodifenylbutenklorid, Ketobemidon    
  Ketorax (Ekstern lenke) Ketobemidon    
  Kevesy (Ekstern lenke) Levetiracetam    
  Keytruda (Ekstern lenke) Pembrolizumab    
  Kineret (Ekstern lenke) Anakinra    
  Kiovig (Ekstern lenke) Immunglobulin    
  Kiovig (Ekstern lenke) Immunglobulin    
  Kisqali (Ekstern lenke) Ribosiklib    
  Kivexa (Ekstern lenke) Lamivudin, Abakavir    
  Klacid (Ekstern lenke) Klaritromycin    
  Klacid OD (Ekstern lenke) Klaritromycin    
  Klexane (Ekstern lenke) Enoksaparin    
  Klomipramin (Ekstern lenke) Klomipramin    
  Kloramfenikol (Ekstern lenke) Kloramfenikol    
  Kloramfenikol Aurora Medical (Ekstern lenke) Kloramfenikol    
  Kloramfenikol Minims (Ekstern lenke) Kloramfenikol    
  Kloramfenikol Santen (Ekstern lenke) Kloramfenikol    
  Klorheksidin (Ekstern lenke) Klorheksidin    
  Klorhexidin Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Klorheksidin    
  Klorhexidinsprit farget Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Klorheksidin    
  Klorhexidinsprit Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Klorheksidin    
  Klotrimazol (Ekstern lenke) Klotrimazol    
  Klyx (Ekstern lenke) Dokusatnatrium, Sorbitol    
  Klyx (Ekstern lenke) Dokusatnatrium, Sorbitol    
  Kodein (Ekstern lenke) Kodein    
  Kogenate (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii    
  Kohle-Compretten (Ekstern lenke) Kull, Medisinsk kull    
  Komboglyze (Ekstern lenke) Saksagliptin, Metformin    
  Konakion Novum (Ekstern lenke) Fytomenadion    
  Kovaltry (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii    
  Kull (Ekstern lenke) Kull, Medisinsk kull    
  Kuvan (Ekstern lenke) Sapropterin    
  Kyleena (Ekstern lenke) Levonorgestrel    
  Kyntheum (Ekstern lenke) Brodalumab    
  Kyprolis (Ekstern lenke) Karfilzomib    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe