Lodoz

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Lodoz (Ekstern lenke) Hydroklortiazid, Bisoprolol S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler Inneholder også bisoprolol som er forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner, se P1. Betablokkere og informasjon om medisinsk fritak. 
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe