Legemiddelsøk - M

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  M-M-RVAXPRO (Ekstern lenke) Mmr-virusvaksine, Rubellavirusvaksine, Kusmavirusvaksine, Meslingvirusvaksine    
  MabThera (Ekstern lenke) Rituksimab    
  Macrodex 60 mg / ml med natriumklorid (Ekstern lenke) Natriumklorid, Dekstran S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Madopar (Ekstern lenke) Benserazid, Levodopa    
  Madopar Depot (Ekstern lenke) Benserazid, Levodopa    
  Madopar Solubile (Ekstern lenke) Benserazid, Levodopa    
  Magnesiumsulfat B. Braun (Ekstern lenke) Magnesiumsulfat    
  Magnevist 1,88 mg / ml (Ekstern lenke) Gadopentetsyre    
  Malarone (Ekstern lenke) Atovakvon, Proguanil    
  Malarone Junior (Ekstern lenke) Atovakvon, Proguanil    
  Malfin (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer  
  Mannitol Baxter Viaflo (Ekstern lenke) Mannitol S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Mannitol Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Mannitol S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Marcain (Ekstern lenke) Bupivakain    
  Marcain spinal (Ekstern lenke) Bupivakain    
  Marcain spinal tung (Ekstern lenke) Bupivakain    
  Marcain-Adrenalin (Ekstern lenke) Bupivakain, Adrenalin    
  Marcaine (Ekstern lenke) Bupivakain    
  Marevan (Ekstern lenke) Warfarin    
  Marvelon (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Desogestrel    
  Marzine (Ekstern lenke) Syklizin    
  Mavenclad (Ekstern lenke) Kladribin    
  Maviret (Ekstern lenke) Pibrentasvir, Glekaprevir    
  Maxalt (Ekstern lenke) Rizatriptan    
  Maxalt (Ekstern lenke) Rizatriptan    
  Maxalt Rapitab (Ekstern lenke) Rizatriptan    
  Maxitrol (Ekstern lenke) Polymyksin, Deksametason, Neomycin    
  Medikinet (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler  
  Medikinet (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler  
  Medisinsk Luft (Ekstern lenke) Medisinsk luft    
  Medisinsk luft Praxair Scandinavia (Ekstern lenke) Medisinsk luft    
  Medisinsk lystgass (Ekstern lenke) Nitrogenoksid    
  Medisinsk lystgass Praxair Scandinavia (Ekstern lenke) Nitrogenoksid    
  Medisinsk Oksygen (Ekstern lenke) Oksygen    
  Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia (Ekstern lenke) Oksygen    
  Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider  
  Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider  
  Megace (Ekstern lenke) Megestrol    
  Mekinist (Ekstern lenke) Trametinib    
  Meloxicam Bluefish (Ekstern lenke) Meloksikam    
  Memantin Accord (Ekstern lenke) Memantin    
  Menopur (Ekstern lenke) Menotropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika Forbudet gjelder kun menn. 
  Menveo (Ekstern lenke) Meningokokk a, c, y, w-135, tetravalent renset konjugert polysakkaridantigen    
  Mepact (Ekstern lenke) Mifamurtid    
  Mercilon (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Desogestrel    
  Meropenem Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Meropenem    
  Meropur (Ekstern lenke) Menotropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika Forbudet gjelder kun menn. 
  Mesasal (Ekstern lenke) Mesalazin    
  Mestinon (Ekstern lenke) Pyridostigmin    
  Mestinon (Ekstern lenke) Pyridostigmin    
  Metadon (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer  
  Metadon Abcur (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer  
  Metadon DnE (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer  
  Metadon Martindale (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer  
  Metadon Pharmadone (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer  
  Metalyse (Ekstern lenke) Tenecteplase    
  Metalyse (Ekstern lenke) Tenecteplase    
  Metaoxedrin Minims (Ekstern lenke) Fenylefrin    
  Metex (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Metformin (Ekstern lenke) Metformin    
  Metformin (Ekstern lenke) Metformin    
  Metformin Orifarm (Ekstern lenke) Metformin    
  Metformin Vitabalans (Ekstern lenke) Metformin    
  Methofill (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Methotrexat Accord (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Methotrexat Accord (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Methotrexate (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Methotrexate (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Methotrexate (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Methotrexate Cipla (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Methotrexate Orion (Ekstern lenke) Metotreksat    
  Methylphenidate Sandoz (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler  
  Methylprednisolone Orion (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider  
  Methylthioninium chloride Proveblue (Ekstern lenke) Metyltioniniumklorid    
  Metoclopramide Accord (Ekstern lenke) Metoklopramid    
  Metoclopramide Orifarm (Ekstern lenke) Metoklopramid    
  Metoprolol (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere  
  Metoprolol Sandoz depottabletter (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere  
  Metosyn (Ekstern lenke) Fluocinonid    
  Metronidazol (Ekstern lenke) Metronidazol    
  Metronidazol Baxter Viaflo (Ekstern lenke) Metronidazol    
  Metronidazole Braun (Ekstern lenke) Metronidazol    
  Metvix (Ekstern lenke) Metylaminolevulinat    
  Metycor (Ekstern lenke) Metyrapon    
  Metylfenidat Aurora Medical (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler  
  Mezavant (Ekstern lenke) Mesalazin    
  Mezavant (Ekstern lenke) Mesalazin    
  Miacalcic (Ekstern lenke) Laksekalsitonin    
  Mianserin (Ekstern lenke) Mianserin    
  Micardis (Ekstern lenke) Telmisartan    
  Micardis (Ekstern lenke) Telmisartan    
  MicardisPlus (Ekstern lenke) Telmisartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  MicardisPlus (Ekstern lenke) Telmisartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Microcid (Ekstern lenke) Hydrogenperoksid    
  Microgynon (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Levonorgestrel    
  Microgynon (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Levonorgestrel    
  Microlax (Ekstern lenke) Natriumlaurylsulfat    
  Midazolam Accord (Ekstern lenke) Midazolam    
  Midazolam B. Braun (Ekstern lenke) Midazolam    
  Midazolam Panpharma (Ekstern lenke) Midazolam    
  Mifegyne (Ekstern lenke) Mifepriston    
  Mifepristone (Ekstern lenke) Mifepriston    
  Migard (Ekstern lenke) Frovatriptan    
  Migea (Ekstern lenke) Tolfenamsyre    
  Miglustat Bluefish (Ekstern lenke) Miglustat    
  Miktosan (Ekstern lenke) Tamsulosin    
  Mildison Lipid (Ekstern lenke) Hydrokortison    
  Mimpara (Ekstern lenke) Cinacalcet    
  Mindiab (Ekstern lenke) Glipizid    
  Miniderm (Ekstern lenke) Glyserol    
  Minifom (Ekstern lenke) Silikonforbindelser    
  Minirin (Ekstern lenke) Desmopressin S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Minirin (Ekstern lenke) Desmopressin S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Mirabella (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Levonorgestrel    
  Mircera (Ekstern lenke) Metoksypolyetylenglykol-epoetin beta S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika  
  Mirena (Ekstern lenke) Levonorgestrel    
  Mirena (Ekstern lenke) Levonorgestrel    
  Mirtazapin Bluefish (Ekstern lenke) Mirtazapin    
  Mirtazapin HEXAL (Ekstern lenke) Mirtazapin    
  Mirtazapin Orion (Ekstern lenke) Mirtazapin    
  Mirvaso (Ekstern lenke) Brimonidin    
  Misodel (Ekstern lenke) Misoprostol    
  Mitomycin medac (Ekstern lenke) Mitomycin    
  Mitoxantron Ebewe (Ekstern lenke) Mitoksantron    
  Mivacron (Ekstern lenke) Mivakuriumklorid    
  Mixobar Colon (Ekstern lenke) Bariumsulfat    
  Modifenac (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Modigraf (Ekstern lenke) Takrolimus    
  Modigraf (Ekstern lenke) Takrolimus    
  Modiodal (Ekstern lenke) Modafinil S6. Stimulerende midler  
  Modiodal (Ekstern lenke) Modafinil S6. Stimulerende midler  
  Modiodal (Ekstern lenke) Modafinil S6. Stimulerende midler  
  Mogadon (Ekstern lenke) Nitrazepam    
  Mometasone Sandoz (Ekstern lenke) Mometason    
  Monofer (Ekstern lenke) Jern(iii)isomaltosid    
  Monokaliumfosfat B. Braun (Ekstern lenke) Kaliumdihydrogenfosfat, Monokaliumfosfat    
  Monoket OD (Ekstern lenke) Isosorbidmononitrat    
  Monoket OD (Ekstern lenke) Isosorbidmononitrat    
  Monopex (Ekstern lenke) Deksametason    
  Monoprost (Ekstern lenke) Latanoprost    
  Montelukast (Ekstern lenke) Montelukast    
  Montelukast (Ekstern lenke) Montelukast    
  Morfin (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer  
  Morfin Abcur (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer  
  Morfin Epidural (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer  
  Morphine Orion (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer  
  Moventig (Ekstern lenke) Naloksegol    
  Movicol (Ekstern lenke) Makrogol    
  Movicol (Ekstern lenke) Makrogol    
  Movicol (Ekstern lenke) Makrogol    
  Movicol Junior (Ekstern lenke) Makrogol    
  Movicol, med sjokoladesmak (Ekstern lenke) Makrogol    
  Moviprep (Ekstern lenke) Makrogol    
  Moxalole (Ekstern lenke) Makrogol    
  Moxonidin (Ekstern lenke) Moksonidin    
  Mozobil (Ekstern lenke) Plerixafor    
  Mucomyst (Ekstern lenke) Acetylcystein    
  Mucomyst (Ekstern lenke) Acetylcystein    
  Multaq (Ekstern lenke) Dronedaron    
  Multibic 2 mmol / l kalium (Ekstern lenke) Glukosemonohydrat, Magnesiumklorid, Natriumhydrogenkarbonat, Natriumklorid, Kaliumklorid    
  Multibic 4 mmol / l kalium (Ekstern lenke) Glukosemonohydrat, Magnesiumklorid, Natriumhydrogenkarbonat, Natriumklorid, Kaliumklorid    
  Multibic kaliumfri (Ekstern lenke) Glukosemonohydrat, Magnesiumklorid, Natriumhydrogenkarbonat, Natriumklorid, Kaliumklorid    
  MultiHance (Ekstern lenke) Gadobensyre    
  Mycamine (Ekstern lenke) Mikafungin    
  Mycophenolatemofetil Accord (Ekstern lenke) Mykofenolsyre    
  Mycostatin (Ekstern lenke) Nystatin    
  Mycostatin (Ekstern lenke) Nystatin    
  Mydane (Ekstern lenke) Tropikamid, Lidokain, Fenylefrin    
  Myfenax (Ekstern lenke) Mykofenolsyre    
  Myfortic (Ekstern lenke) Mykofenolsyre    
  Mykofenolat Accord (Ekstern lenke) Mykofenolsyre    
  Mykofenolatmofetil Accord (Ekstern lenke) Mykofenolsyre    
  Mylotarg (Ekstern lenke) Gemtuzumabozogamicin    
  Myozyme (Ekstern lenke) Alglukosidase alfa    
  Mysimba (Ekstern lenke) Bupropion, Naltrekson    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe