Legemiddelsøk - M

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  M-M-RVAXPRO (Ekstern lenke) Kusmavirusvaksine, Rubellavirusvaksine, Meslingvirusvaksine, Mmr-virusvaksine   testSend e-post her  
  MabThera (Ekstern lenke) Rituksimab   testSend e-post her  
  Macrodex 60 mg / ml med natriumklorid (Ekstern lenke) Natriumklorid, Dekstran S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Madopar (Ekstern lenke) Levodopa, Benserazid   testSend e-post her  
  Madopar Depot (Ekstern lenke) Levodopa, Benserazid   testSend e-post her  
  Madopar Solubile (Ekstern lenke) Levodopa, Benserazid   testSend e-post her  
  Magnesiumsulfat B. Braun (Ekstern lenke) Magnesiumsulfat   testSend e-post her  
  Malarone (Ekstern lenke) Atovakvon, Proguanil   testSend e-post her  
  Malarone Junior (Ekstern lenke) Atovakvon, Proguanil   testSend e-post her  
  Malfin (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Mannitol Baxter Viaflo (Ekstern lenke) Mannitol S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Mannitol Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Mannitol S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Marcain (Ekstern lenke) Bupivakain   testSend e-post her  
  Marcain spinal (Ekstern lenke) Bupivakain   testSend e-post her  
  Marcain spinal tung (Ekstern lenke) Bupivakain   testSend e-post her  
  Marcain-Adrenalin (Ekstern lenke) Adrenalin, Bupivakain   testSend e-post her  
  Marevan (Ekstern lenke) Warfarin   testSend e-post her  
  Marvelon (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Desogestrel   testSend e-post her  
  Marzine (Ekstern lenke) Syklizin   testSend e-post her  
  Mavenclad (Ekstern lenke) Kladribin   testSend e-post her  
  Maviret (Ekstern lenke) Pibrentasvir, Glekaprevir   testSend e-post her  
  Maxalt (Ekstern lenke) Rizatriptan   testSend e-post her  
  Maxalt (Ekstern lenke) Rizatriptan   testSend e-post her  
  Maxalt Rapitab (Ekstern lenke) Rizatriptan   testSend e-post her  
  Maxitrol (Ekstern lenke) Deksametason, Polymyksin, Neomycin   testSend e-post her  
  Medikinet (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Medikinet (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Medisinsk Luft (Ekstern lenke) Medisinsk luft   testSend e-post her  
  Medisinsk luft Praxair Scandinavia (Ekstern lenke) Medisinsk luft   testSend e-post her  
  Medisinsk lystgass (Ekstern lenke) Nitrogenoksid   testSend e-post her  
  Medisinsk lystgass Praxair Scandinavia (Ekstern lenke) Nitrogenoksid   testSend e-post her  
  Medisinsk Oksygen (Ekstern lenke) Oksygen   testSend e-post her  
  Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia (Ekstern lenke) Oksygen   testSend e-post her  
  Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Megace (Ekstern lenke) Megestrol   testSend e-post her  
  Mekinist (Ekstern lenke) Trametinib   testSend e-post her  
  Meloxicam Bluefish (Ekstern lenke) Meloksikam   testSend e-post her  
  Memantin Accord (Ekstern lenke) Memantin   testSend e-post her  
  Menopur (Ekstern lenke) Menotropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her Forbudet gjelder kun menn. 
  Menveo (Ekstern lenke) Meningokokk a, c, y, w-135, tetravalent renset konjugert polysakkaridantigen   testSend e-post her  
  Mepact (Ekstern lenke) Mifamurtid   testSend e-post her  
  Mercilon (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Desogestrel   testSend e-post her  
  Meropenem Bradex (Ekstern lenke) Meropenem   testSend e-post her  
  Meropenem Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Meropenem   testSend e-post her  
  Meropur (Ekstern lenke) Menotropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her Forbudet gjelder kun menn. 
  Mesasal (Ekstern lenke) Mesalazin   testSend e-post her  
  Mestinon (Ekstern lenke) Pyridostigmin   testSend e-post her  
  Mestinon (Ekstern lenke) Pyridostigmin   testSend e-post her  
  Metadon (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Metadon Abcur (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Metadon DnE (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Metadon Martindale (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Metadon Pharmadone (Ekstern lenke) Metadon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Metalyse (Ekstern lenke) Tenecteplase   testSend e-post her  
  Metalyse (Ekstern lenke) Tenecteplase   testSend e-post her  
  Metaoxedrin Minims (Ekstern lenke) Fenylefrin   testSend e-post her  
  Metex (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Metformin (Ekstern lenke) Metformin   testSend e-post her  
  Metformin Orifarm (Ekstern lenke) Metformin   testSend e-post her  
  Metformin Vitabalans (Ekstern lenke) Metformin   testSend e-post her  
  Methofill (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Methotrexat Accord (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Methotrexat Accord (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Methotrexate (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Methotrexate (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Methotrexate (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Methotrexate Cipla (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Methotrexate Orion (Ekstern lenke) Metotreksat   testSend e-post her  
  Methylphenidate Sandoz (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Methylprednisolone Orion (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Methylthioninium chloride Proveblue (Ekstern lenke) Metyltioniniumklorid   testSend e-post her  
  Metoclopramide Accord (Ekstern lenke) Metoklopramid   testSend e-post her  
  Metoclopramide Orifarm (Ekstern lenke) Metoklopramid   testSend e-post her  
  Metoprolol Sandoz depottabletter (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Metosyn (Ekstern lenke) Fluocinonid   testSend e-post her  
  Metronidazol (Ekstern lenke) Metronidazol   testSend e-post her  
  Metronidazole Braun (Ekstern lenke) Metronidazol   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Metvix (Ekstern lenke) Metylaminolevulinat   testSend e-post her  
  Metycor (Ekstern lenke) Metyrapon   testSend e-post her  
  Metylfenidat Aurora Medical (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Mezavant (Ekstern lenke) Mesalazin   testSend e-post her  
  Mezavant (Ekstern lenke) Mesalazin   testSend e-post her  
  Miacalcic (Ekstern lenke) Laksekalsitonin   testSend e-post her  
  Mianserin (Ekstern lenke) Mianserin   testSend e-post her  
  Micardis (Ekstern lenke) Telmisartan   testSend e-post her  
  Micardis (Ekstern lenke) Telmisartan   testSend e-post her  
  MicardisPlus (Ekstern lenke) Telmisartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  MicardisPlus (Ekstern lenke) Telmisartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Microcid (Ekstern lenke) Hydrogenperoksid   testSend e-post her  
  Microgynon (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Levonorgestrel   testSend e-post her  
  Microgynon (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Levonorgestrel   testSend e-post her  
  Microlax (Ekstern lenke) Natriumlaurylsulfat   testSend e-post her  
  Midazolam Accord (Ekstern lenke) Midazolam   testSend e-post her  
  Midazolam B. Braun (Ekstern lenke) Midazolam   testSend e-post her  
  Midazolam Panpharma (Ekstern lenke) Midazolam   testSend e-post her  
  Mifegyne (Ekstern lenke) Mifepriston   testSend e-post her  
  Mifepristone Linepharma (Ekstern lenke) Mifepriston   testSend e-post her  
  Migard (Ekstern lenke) Frovatriptan   testSend e-post her  
  Migea (Ekstern lenke) Tolfenamsyre   testSend e-post her  
  Miglustat (Ekstern lenke) Miglustat   testSend e-post her  
  Miglustat Bluefish (Ekstern lenke) Miglustat   testSend e-post her  
  Miktosan (Ekstern lenke) Tamsulosin   testSend e-post her  
  Mildison Lipid (Ekstern lenke) Hydrokortison   testSend e-post her  
  Milnocor (Ekstern lenke) Milrinon   testSend e-post her  
  Mimpara (Ekstern lenke) Cinacalcet   testSend e-post her  
  Mindiab (Ekstern lenke) Glipizid   testSend e-post her  
  Miniderm (Ekstern lenke) Glyserol   testSend e-post her  
  Minifom (Ekstern lenke) Silikonforbindelser, Dimetikon   testSend e-post her  
  Minirin (Ekstern lenke) Desmopressin S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Minirin (Ekstern lenke) Desmopressin S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Mirabella (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Levonorgestrel   testSend e-post her  
  Mircera (Ekstern lenke) Metoksypolyetylenglykol-epoetin beta S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her  
  Mirena (Ekstern lenke) Levonorgestrel   testSend e-post her  
  Mirena (Ekstern lenke) Levonorgestrel   testSend e-post her  
  Mirtazapin Bluefish (Ekstern lenke) Mirtazapin   testSend e-post her  
  Mirtazapin HEXAL (Ekstern lenke) Mirtazapin   testSend e-post her  
  Mirtazapin Orion (Ekstern lenke) Mirtazapin   testSend e-post her  
  Mirvaso (Ekstern lenke) Brimonidin   testSend e-post her  
  Mitomycin medac (Ekstern lenke) Mitomycin   testSend e-post her  
  Mitoxantron Ebewe (Ekstern lenke) Mitoksantron   testSend e-post her  
  Mivacron (Ekstern lenke) Mivakuriumklorid   testSend e-post her  
  Modifenac (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Modigraf (Ekstern lenke) Takrolimus   testSend e-post her  
  Modigraf (Ekstern lenke) Takrolimus   testSend e-post her  
  Modiodal (Ekstern lenke) Modafinil S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Modiodal (Ekstern lenke) Modafinil S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Modiodal (Ekstern lenke) Modafinil S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Mogadon (Ekstern lenke) Nitrazepam   testSend e-post her  
  Mometasone Sandoz (Ekstern lenke) Mometason   testSend e-post her  
  Monofer (Ekstern lenke) Jern(iii)isomaltosid   testSend e-post her  
  Monokaliumfosfat B. Braun (Ekstern lenke) Monokaliumfosfat, Kaliumdihydrogenfosfat   testSend e-post her  
  Monoket OD (Ekstern lenke) Isosorbidmononitrat   testSend e-post her  
  Monoket OD (Ekstern lenke) Isosorbidmononitrat   testSend e-post her  
  Monopex (Ekstern lenke) Deksametason   testSend e-post her  
  Monoprost (Ekstern lenke) Latanoprost   testSend e-post her  
  Montelukast (Ekstern lenke) Montelukast   testSend e-post her  
  Montelukast (Ekstern lenke) Montelukast   testSend e-post her  
  Morfin (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Morfin Abcur (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Morfin Epidural (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Morphine (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Morphine Orion (Ekstern lenke) Morfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Moventig (Ekstern lenke) Naloksegol   testSend e-post her  
  Movicol (Ekstern lenke) Makrogol   testSend e-post her  
  Movicol (Ekstern lenke) Makrogol   testSend e-post her  
  Movicol (Ekstern lenke) Makrogol   testSend e-post her  
  Movicol Junior (Ekstern lenke) Makrogol   testSend e-post her  
  Movicol, med sjokoladesmak (Ekstern lenke) Makrogol   testSend e-post her  
  Moviprep (Ekstern lenke) Makrogol   testSend e-post her  
  Moxalole (Ekstern lenke) Makrogol   testSend e-post her  
  Moxonidin (Ekstern lenke) Moksonidin   testSend e-post her  
  Mozobil (Ekstern lenke) Plerixafor   testSend e-post her  
  Mucomyst (Ekstern lenke) Acetylcystein   testSend e-post her  
  Mucomyst (Ekstern lenke) Acetylcystein   testSend e-post her  
  Multaq (Ekstern lenke) Dronedaron   testSend e-post her  
  Multibic 2 mmol / l kalium (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Magnesiumklorid, Glukosemonohydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid   testSend e-post her  
  Multibic 4 mmol / l kalium (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Magnesiumklorid, Glukosemonohydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid   testSend e-post her  
  Multibic kaliumfri (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Magnesiumklorid, Glukosemonohydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid   testSend e-post her  
  MultiHance (Ekstern lenke) Gadobensyre   testSend e-post her  
  Mycamine (Ekstern lenke) Mikafungin   testSend e-post her  
  Mycophenolatemofetil Accord (Ekstern lenke) Mykofenolsyre   testSend e-post her  
  Mycostatin (Ekstern lenke) Nystatin   testSend e-post her  
  Mycostatin (Ekstern lenke) Nystatin   testSend e-post her  
  Mydane (Ekstern lenke) Fenylefrin, Tropikamid, Lidokain   testSend e-post her  
  Myfenax (Ekstern lenke) Mykofenolsyre   testSend e-post her  
  Myfortic (Ekstern lenke) Mykofenolsyre   testSend e-post her  
  Mykofenolat Accord (Ekstern lenke) Mykofenolsyre   testSend e-post her  
  Mykofenolatmofetil Accord (Ekstern lenke) Mykofenolsyre   testSend e-post her  
  Mylotarg (Ekstern lenke) Gemtuzumabozogamicin   testSend e-post her  
  Myozyme (Ekstern lenke) Alglukosidase alfa   testSend e-post her  
  Mysimba (Ekstern lenke) Bupropion, Naltrekson   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe