Legemiddelsøk - N

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  Naglazyme (Ekstern lenke) Galsulfase   testSend e-post her  
  Naloxon (Ekstern lenke) Nalokson   testSend e-post her  
  Naloxon B. Braun (Ekstern lenke) Nalokson   testSend e-post her  
  Naltrexone Accord (Ekstern lenke) Naltrekson   testSend e-post her  
  Naltrexone POA Pharma (Ekstern lenke) Naltrekson   testSend e-post her  
  Napren-E (Ekstern lenke) Naproksen   testSend e-post her  
  Naproxen (Ekstern lenke) Naproksen   testSend e-post her  
  Naproxen Orion (Ekstern lenke) Naproksen   testSend e-post her  
  Naproxen-E (Ekstern lenke) Naproksen   testSend e-post her  
  Naramig (Ekstern lenke) Naratriptan   testSend e-post her  
  Naramig (Ekstern lenke) Naratriptan   testSend e-post her  
  Naratriptan Orifarm (Ekstern lenke) Naratriptan   testSend e-post her  
  Nasacort (Ekstern lenke) Triamcinolon   testSend e-post her  
  Nasacort (Ekstern lenke) Triamcinolon   testSend e-post her  
  Nasonex (Ekstern lenke) Mometason   testSend e-post her  
  Nasonex (Ekstern lenke) Mometason   testSend e-post her  
  Natpar (Ekstern lenke) Parathyreoideahormon   testSend e-post her  
  Natriumhydrogenkarbonat B. Braun (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Natriumklorid (Ekstern lenke) Natriumklorid   testSend e-post her  
  Natriumklorid B. Braun (Ekstern lenke) Elektrolytter, Natriumklorid   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Natriumklorid Baxter (Ekstern lenke) Elektrolytter   testSend e-post her  
  Natriumklorid Baxter 9 mg / ml (Ekstern lenke) Elektrolytter   testSend e-post her ntravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Natriumklorid Baxter Viaflo (Ekstern lenke) Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Natriumklorid Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Elektrolytter, Natriumklorid   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo (Ekstern lenke) Karbohydrater, Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Navelbine (Ekstern lenke) Vinorelbin   testSend e-post her  
  Navirel (Ekstern lenke) Vinorelbin   testSend e-post her  
  Navoban (Ekstern lenke) Tropisetron   testSend e-post her  
  Nebcina (Ekstern lenke) Tobramycin   testSend e-post her  
  Nebido (Ekstern lenke) Testosteron S1. Anabole stoffer testSend e-post her  
  NeisVac-C (Ekstern lenke) Meningokokk c, renset konjugert polysakkaridantigen   testSend e-post her  
  Nemdatine (Ekstern lenke) Memantin   testSend e-post her  
  Neo-Mercazole (Ekstern lenke) Karbimazol   testSend e-post her  
  Neofordex (Ekstern lenke) Deksametason S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  NeoRecormon (Ekstern lenke) Erytropoietin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her  
  Neotigason (Ekstern lenke) Acitretin   testSend e-post her  
  Neotigason (Ekstern lenke) Acitretin   testSend e-post her  
  Neulasta (Ekstern lenke) Pegfilgrastim   testSend e-post her  
  Neupogen (Ekstern lenke) Filgrastim   testSend e-post her  
  Neupro (Ekstern lenke) Rotigotin   testSend e-post her  
  NeuroBloc (Ekstern lenke) Botulismetoksin   testSend e-post her  
  Neurontin (Ekstern lenke) Gabapentin   testSend e-post her  
  Neurontin (Ekstern lenke) Gabapentin   testSend e-post her  
  Nevanac (Ekstern lenke) Nepafenak   testSend e-post her  
  Nevanac (Ekstern lenke) Nepafenak   testSend e-post her  
  Nexavar (Ekstern lenke) Sorafenib   testSend e-post her  
  Nexium (Ekstern lenke) Esomeprazol   testSend e-post her  
  Nexium (Ekstern lenke) Esomeprazol   testSend e-post her  
  Nexium (Ekstern lenke) Esomeprazol   testSend e-post her  
  Nexium (Ekstern lenke) Esomeprazol   testSend e-post her  
  Nexodal (Ekstern lenke) Nalokson   testSend e-post her  
  Nexplanon (Ekstern lenke) Etonogestrel   testSend e-post her  
  Nicorette (Ekstern lenke) Nikotin   testSend e-post her  
  Nicotinell (Ekstern lenke) Nikotin   testSend e-post her  
  Nifenova (Ekstern lenke) Nifedipin   testSend e-post her  
  Niferex (Ekstern lenke) Ferroglysinsulfat   testSend e-post her  
  Nimbex (Ekstern lenke) Cisatrakurium   testSend e-post her  
  Nimenrix (Ekstern lenke) Meningokokk a, c, y, w-135, tetravalent renset konjugert polysakkaridantigen   testSend e-post her  
  Nimotop (Ekstern lenke) Nimodipin   testSend e-post her  
  Ninlaro (Ekstern lenke) Iksazomib   testSend e-post her  
  Niontix (Ekstern lenke) Nitrogenoksid   testSend e-post her  
  Nitisinone MDK (Ekstern lenke) Nitisinon   testSend e-post her  
  Nitroglycerin Nycomed (Ekstern lenke) Glyseroltrinitrat   testSend e-post her  
  Nitroglycerin Takeda (Ekstern lenke) Glyseroltrinitrat   testSend e-post her  
  Nitrolingual (Ekstern lenke) Glyseroltrinitrat   testSend e-post her  
  Nivestim (Ekstern lenke) Filgrastim   testSend e-post her  
  Nix (Ekstern lenke) Permetrin   testSend e-post her  
  Nobligan (Ekstern lenke) Tramadol   testSend e-post her  
  Nobligan Retard (Ekstern lenke) Tramadol   testSend e-post her  
  Nocdurna (Ekstern lenke) Desmopressin S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Nolvadex (Ekstern lenke) Tamoksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Nolvadex (Ekstern lenke) Tamoksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Nootropil (Ekstern lenke) Piracetam   testSend e-post her  
  Nootropil (Ekstern lenke) Piracetam   testSend e-post her  
  Noradrenalin (Ekstern lenke) Noradrenalin S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Norditropin NordiFlex (Ekstern lenke) Somatropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her  
  Noritren (Ekstern lenke) Nortriptylin   testSend e-post her  
  Norlevo (Ekstern lenke) Levonorgestrel   testSend e-post her  
  Normorix mite (Ekstern lenke) Amilorid, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Normosang (Ekstern lenke) Hemin, humant   testSend e-post her  
  Norprolac (Ekstern lenke) Kvinagolid   testSend e-post her  
  Norspan (Ekstern lenke) Buprenorfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Norvasc (Ekstern lenke) Amlodipin   testSend e-post her  
  Norvasc (Ekstern lenke) Amlodipin   testSend e-post her  
  Norvasc (Ekstern lenke) Amlodipin   testSend e-post her  
  Norvir (Ekstern lenke) Ritonavir   testSend e-post her  
  Noskapin (Ekstern lenke) Noskapin   testSend e-post her  
  Novaluzid (Ekstern lenke) Magnesiumhydroksid, Aluminiumhydroksid, Magnesiumkarbonat   testSend e-post her  
  Novantrone (Ekstern lenke) Mitoksantron   testSend e-post her  
  Novastan (Ekstern lenke) Argatroban   testSend e-post her  
  NovoEight (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii   testSend e-post her  
  Novofem (Ekstern lenke) Noretisteron, østradiol   testSend e-post her  
  NovoMix 30 FlexPen (Ekstern lenke) Insulin aspart S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  NovoMix 30 Penfill (Ekstern lenke) Insulin aspart S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  NovoNorm (Ekstern lenke) Repaglinid   testSend e-post her  
  NovoRapid (Ekstern lenke) Insulin aspart S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  NovoRapid FlexPen (Ekstern lenke) Insulin aspart S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  NovoRapid Penfill (Ekstern lenke) Insulin aspart S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  NovoRapid PumpCart (Ekstern lenke) Insulin aspart S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  NovoSeven (Ekstern lenke) Eptacog alfa (aktivert)   testSend e-post her  
  NovoThirteen (Ekstern lenke) Katridekakog   testSend e-post her  
  Noxafil (Ekstern lenke) Posakonazol   testSend e-post her  
  Noxafil (Ekstern lenke) Posakonazol   testSend e-post her  
  Nozinan (Ekstern lenke) Levomepromazin   testSend e-post her  
  Nplate (Ekstern lenke) Romiplostim   testSend e-post her  
  Nucala (Ekstern lenke) Mepolizumab   testSend e-post her  
  Nuelin Depot (Ekstern lenke) Teofyllin   testSend e-post her  
  Nulojix (Ekstern lenke) Belatacept   testSend e-post her  
  Numeta (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Nurofen (Ekstern lenke) Ibuprofen   testSend e-post her  
  Nutriflex Omega Peri (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Nutriflex Omega Plus (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Nutriflex Omega Special (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Nutriflex Omega Special elektrolytfri (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Nutrineal PD4 med aminosyrer 1,1% (Ekstern lenke) Natriumlaktat, Magnesiumklorid, Glysin, Prolin, Kalsiumklorid, Isoleucin, Tyrosin, Valin, Tryptofan, Leucin, Treonin, Serin, Fenylalanin, Histidin, Metionin, Arginin, Natriumklorid, Alanin, Lysinhydroklorid   testSend e-post her  
  NutropinAq (Ekstern lenke) Somatropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her  
  Nutryelt (Ekstern lenke) Manganglukonat, Natriumselenitt, Kromklorid, Jern(ii)glukonat, Natriummolybdat, Sinkglukonat, Natriumfluorid, Kobberglukonat, Kaliumjodid   testSend e-post her  
  NuvaRing (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Etonogestrel   testSend e-post her  
  Nuwiq (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii   testSend e-post her  
  Nycoplus B-tonin (Ekstern lenke) Vitamin b, Folsyre, Riboflavin, Dekspantenol, Nikotinamid, Tiamin, Pyridoksin   testSend e-post her  
  Nycoplus B-total (Ekstern lenke) Folsyre, Riboflavin, Kalsiumpantotenat, Nikotinamid, Tiamin, Pyridoksin   testSend e-post her  
  Nycoplus Calcigran (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Kalsiumkarbonat, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Nycoplus Calcigran Forte (Ekstern lenke) Kolekalsiferol, Kalsiumkarbonat, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Nycoplus Ferro-Retard (Ekstern lenke) Ferrosulfat   testSend e-post her  
  Nycoplus Magnesium (Ekstern lenke) Magnesium   testSend e-post her  
  Nycoplus vitamin D3 (Ekstern lenke) Kolekalsiferol   testSend e-post her  
  Nystatin Orifarm (Ekstern lenke) Nystatin   testSend e-post her  
  Nystimex (Ekstern lenke) Nystatin   testSend e-post her  
  Nyxoid (Ekstern lenke) Nalokson   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe