Legemiddelsøk - P

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Pabal (Ekstern lenke) Karbetocin    
  Paclitaxel Accord (Ekstern lenke) Paklitaksel    
  Paclitaxel Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Paklitaksel    
  Padviram (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil, Emtricitabin, Efavirenz    
  Palexia (Ekstern lenke) Tapentadol    
  Palexia depot (Ekstern lenke) Tapentadol    
  Palladon (Ekstern lenke) Hydromorfon S7. Narkotiske stoffer  
  Palladon (Ekstern lenke) Hydromorfon S7. Narkotiske stoffer  
  Palonosetron Accord (Ekstern lenke) Palonosetron    
  Palonosetron Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Palonosetron    
  Pamidronatdinatrium Pfizer (Ekstern lenke) Pamidronsyre    
  Pamorelin (Ekstern lenke) Triptorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser Forbudet gjelder kun menn. 
  Panodil (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Panodil Zapp (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Pantoprazol Krka (Ekstern lenke) Pantoprazol    
  Pantoprazol Pensa (Ekstern lenke) Pantoprazol    
  Pantoprazol Sandoz (Ekstern lenke) Pantoprazol    
  Pantoprazol SUN (Ekstern lenke) Pantoprazol    
  Panzyga (Ekstern lenke) Immunglobulin    
  Paracet (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Paracetamol B. Braun (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Paracetamol Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Paracetamol Orifarm (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Paracetduo (Ekstern lenke) Koffein, Paracetamol    
  Paracetduo (Ekstern lenke) Koffein, Paracetamol    
  Paralen (Ekstern lenke) Koffein, Paracetamol, Acetylsalisylsyre    
  Paralgin forte (Ekstern lenke) Kodein, Paracetamol    
  Paralgin major (Ekstern lenke) Kodein, Paracetamol    
  Paramax (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Paramax Comp (Ekstern lenke) Kodein, Paracetamol    
  Paricalcitol Alternova (Ekstern lenke) Parikalsitol    
  Parlodel (Ekstern lenke) Bromokriptin    
  Paroxetin (Ekstern lenke) Paroksetin    
  Paroxetin HEXAL (Ekstern lenke) Paroksetin    
  Parsabiv (Ekstern lenke) Etelkalsetid    
  Pascoflair (Ekstern lenke) Pasjonsblomst    
  PecFent (Ekstern lenke) Fentanyl S7. Narkotiske stoffer  
  Pedea (Ekstern lenke) Ibuprofen    
  Peditrace (Ekstern lenke) Natriumselenitt, Kobberklorid, Manganklorid, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Sinkklorid    
  Pegasys (Ekstern lenke) Peginterferon alfa-2a    
  PegIntron (Ekstern lenke) Peginterferon alfa-2b    
  Pemetrexed (Ekstern lenke) Pemetreksed    
  Pemetrexed Accord (Ekstern lenke) Pemetreksed    
  Penicillin (Ekstern lenke) Penicillin, Benzylpenicillin    
  Penomax (Ekstern lenke) Penicillin, Pivmecillinam    
  Pentasa (Ekstern lenke) Mesalazin    
  Pentasa Sachet (Ekstern lenke) Mesalazin    
  Pentocur (Ekstern lenke) Tiopental    
  Pentrexyl (Ekstern lenke) Penicillin, Ampicillin    
  Pepcid (Ekstern lenke) Famotidin    
  Pergoveris (Ekstern lenke) Lutropin alfa, Follitropin alfa S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser Forbudet gjelder bare menn. 
  Perindoprilarginin Servier (Ekstern lenke) Perindopril    
  Perjeta (Ekstern lenke) Pertuzumab    
  Permetrin Aurora Medical (Ekstern lenke) Permetrin    
  Persantin (Ekstern lenke) Dipyridamol    
  Persantin Retard (Ekstern lenke) Dipyridamol    
  Petidin (Ekstern lenke) Petidin S7. Narkotiske stoffer  
  Pevaryl (Ekstern lenke) Ekonazol    
  Pevaryl (Ekstern lenke) Ekonazol    
  Pevaryl Depot (Ekstern lenke) Ekonazol    
  Pevisone (Ekstern lenke) Triamcinolon, Ekonazol    
  Peyona (Ekstern lenke) Koffein    
  Pheburane (Ekstern lenke) Natriumfenylbutyrat    
  Phenergan (Ekstern lenke) Prometazin    
  Phosphoral (Ekstern lenke) Natriumfosfat    
  Phosphoral (Ekstern lenke) Natriumfosfat    
  Phoxilium (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Kaliumklorid, Kalsiumklorid, Dinatriumfosfat, Magnesiumklorid, Natriumklorid    
  Physioneal 35 Glucose (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Glukose, Kalsiumklorid, Natriumlaktat, Magnesiumklorid, Natriumklorid    
  Physioneal 40 Glucose (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Glukose, Kalsiumklorid, Natriumlaktat, Magnesiumklorid, Natriumklorid    
  Physiotens (Ekstern lenke) Moksonidin    
  Physiotens (Ekstern lenke) Moksonidin    
  Picato (Ekstern lenke) Ingenolmebutat    
  Picato (Ekstern lenke) Ingenolmebutat    
  Picato (Ekstern lenke) Ingenolmebutat    
  Picoprep (Ekstern lenke) Sitronsyre, Magnesiumoksid, Natriumpikosulfat    
  Picoprep (Ekstern lenke) Sitronsyre, Magnesiumoksid, Natriumpikosulfat    
  Pilexam (Ekstern lenke) Traneksamsyre    
  Pilokarpin Minims (Ekstern lenke) Pilokarpin    
  Pinex (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Pinex (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Pinex (Ekstern lenke) Paracetamol    
  Pinex Forte (Ekstern lenke) Kodein, Paracetamol    
  Pinex Major (Ekstern lenke) Kodein, Paracetamol    
  Pioglitazone (Ekstern lenke) Pioglitazon    
  Pioglitazone Accord (Ekstern lenke) Pioglitazon    
  Piperacillin / Tazobactam (Ekstern lenke) Penicillin, Tazobaktam, Piperacillin    
  Piperacillin / Tazobactam Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Penicillin, Tazobaktam, Piperacillin    
  Piroxicam (Ekstern lenke) Piroksikam    
  Pixuvri (Ekstern lenke) Piksantron    
  Plaquenil (Ekstern lenke) Hydroksyklorokin    
  Plasmalyte (Ekstern lenke) Elektrolytter    
  Plasmodex (Ekstern lenke) Dekstran S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Plavix (Ekstern lenke) Klopidogrel    
  Plegridy (Ekstern lenke) Peginterferon beta-1a    
  Plenadren (Ekstern lenke) Hydrokortison S9. Glukokortikoider  
  Plendil (Ekstern lenke) Felodipin    
  Plendil (Ekstern lenke) Felodipin    
  Plenvu (Ekstern lenke) Makrogol    
  Pneumovax (Ekstern lenke) Pneumokokk, renset polysakkaridantigen    
  Postafen (Ekstern lenke) Meklozin    
  Pradaxa (Ekstern lenke) Dabigatraneteksilat    
  Praluent (Ekstern lenke) Alirokumab    
  Pramipexole Orion (Ekstern lenke) Pramipeksol    
  Pranolol (Ekstern lenke) Propranolol P1. Betablokkere  
  Pravachol (Ekstern lenke) Pravastatin    
  Pravachol (Ekstern lenke) Pravastatin    
  Pravachol (Ekstern lenke) Pravastatin    
  Pravastatin Sandoz (Ekstern lenke) Pravastatin    
  Praxbind (Ekstern lenke) Idarusizumab    
  Precosa (Ekstern lenke) Saccharomyces boulardii    
  Precosa (Ekstern lenke) Saccharomyces boulardii    
  Prednisolon (Ekstern lenke) Prednisolon S9. Glukokortikoider  
  Prednisolon Alternova (Ekstern lenke) Prednisolon S9. Glukokortikoider  
  Prevenar 13 (Ekstern lenke) Pneumokokk, renset polysakkaridantigen konjugert    
  Prezista (Ekstern lenke) Darunavir    
  Priligy (Ekstern lenke) Dapoksetin    
  Primolut-N (Ekstern lenke) Noretisteron    
  Primovist (Ekstern lenke) Gadoksetinsyre    
  Priorix (Ekstern lenke) Meslingvirusvaksine, Rubellavirusvaksine, Kusmavirusvaksine, Mmr-virusvaksine    
  Prismasol (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Glukosemonohydrat, Melkesyre, Kaliumklorid, Kalsiumklorid, Magnesiumklorid, Natriumklorid    
  Privigen (Ekstern lenke) Immunglobulin    
  Pro-Epanutin (Ekstern lenke) Fosfenytoin    
  Probecid (Ekstern lenke) Probenecid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Procoralan (Ekstern lenke) Ivabradin    
  Procren Depot (Ekstern lenke) Leuprorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser Forbudet gjelder kun menn. 
  Proctosedyl (Ekstern lenke) Hydrokortison, Cinkokain, Framycetin S9. Glukokortikoider  
  Procysbi (Ekstern lenke) Merkaptamin    
  Prograf (Ekstern lenke) Takrolimus    
  Prograf (Ekstern lenke) Takrolimus    
  Progynova (Ekstern lenke) østradiol    
  ProHance (Ekstern lenke) Gadoteridol    
  Prolastina (Ekstern lenke) Alfa1 -antitrypsin    
  Prolia (Ekstern lenke) Denosumab    
  Promiten (Ekstern lenke) Dekstran, Natriumklorid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Promixin (Ekstern lenke) Kolistimetatnatrium, Kolistin    
  Promixin (Ekstern lenke) Kolistimetatnatrium, Kolistin    
  Promixin (Ekstern lenke) Kolistimetatnatrium, Kolistin    
  Promixin (Ekstern lenke) Kolistimetatnatrium, Kolistin    
  Propofol-Lipuro (Ekstern lenke) Propofol    
  Propolipid (Ekstern lenke) Propofol    
  Proscar (Ekstern lenke) Finasterid    
  Proscar (Ekstern lenke) Finasterid    
  Prospan (Ekstern lenke) Hedera helix (eføyblad)    
  Prostivas (Ekstern lenke) Alprostadil    
  Protaminsulfat (Ekstern lenke) Protamin    
  Protopic (Ekstern lenke) Takrolimus    
  Provaqomyl (Ekstern lenke) Proguanil, Atovakvon    
  Provera (Ekstern lenke) Medroksyprogesteron    
  Proxan (Ekstern lenke) Naproksen    
  Pulmaxan (Ekstern lenke) Budesonid    
  Pulmicort (Ekstern lenke) Budesonid    
  Pulmicort Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid    
  Pulmozyme (Ekstern lenke) Deoksyribonuklease, Dornase alfa    
  Puregon (Ekstern lenke) Follitropin beta    
  Puri-Nethol (Ekstern lenke) Merkaptopurin    
  Pursennid (Ekstern lenke) Sennaglykosider    
  Pyrisept (Ekstern lenke) Cetylpyridin    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe