Legemiddelsøk - P

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  Pabal (Ekstern lenke) Karbetocin   testSend e-post her  
  Paclitaxel Accord (Ekstern lenke) Paklitaksel   testSend e-post her  
  Paclitaxel Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Paklitaksel   testSend e-post her  
  Padviram (Ekstern lenke) Efavirenz, Tenofovirdisoproksil, Emtricitabin   testSend e-post her  
  Palexia (Ekstern lenke) Tapentadol   testSend e-post her  
  Palexia depot (Ekstern lenke) Tapentadol   testSend e-post her  
  Palladon (Ekstern lenke) Hydromorfon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Palonosetron Accord (Ekstern lenke) Palonosetron   testSend e-post her  
  Palonosetron Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Palonosetron   testSend e-post her  
  Pamidronatdinatrium Pfizer (Ekstern lenke) Pamidronsyre   testSend e-post her  
  Pamorelin (Ekstern lenke) Triptorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her Forbudet gjelder kun menn. 
  Panodil (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Panodil Zapp (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Pantoprazol Krka (Ekstern lenke) Pantoprazol   testSend e-post her  
  Pantoprazol Pensa (Ekstern lenke) Pantoprazol   testSend e-post her  
  Pantoprazol Sandoz (Ekstern lenke) Pantoprazol   testSend e-post her  
  Pantoprazol SUN (Ekstern lenke) Pantoprazol   testSend e-post her  
  Panzyga (Ekstern lenke) Immunglobulin   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Paracet (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Paracetamol B. Braun (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Paracetamol Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Paracetamol Orifarm (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Paracetduo (Ekstern lenke) Koffein, Paracetamol   testSend e-post her  
  Paralen (Ekstern lenke) Koffein, Acetylsalisylsyre, Paracetamol   testSend e-post her  
  Paralgin forte (Ekstern lenke) Paracetamol, Kodein   testSend e-post her  
  Paralgin major (Ekstern lenke) Paracetamol, Kodein   testSend e-post her  
  Paramax (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Paramax Comp (Ekstern lenke) Paracetamol, Kodein   testSend e-post her  
  Paricalcitol Alternova (Ekstern lenke) Parikalsitol   testSend e-post her  
  Parlodel (Ekstern lenke) Bromokriptin   testSend e-post her  
  Paroxetin (Ekstern lenke) Paroksetin   testSend e-post her  
  Paroxetin HEXAL (Ekstern lenke) Paroksetin   testSend e-post her  
  Parsabiv (Ekstern lenke) Etelkalsetid   testSend e-post her  
  Pascoflair (Ekstern lenke) Pasjonsblomst   testSend e-post her  
  PecFent (Ekstern lenke) Fentanyl S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Pedea (Ekstern lenke) Ibuprofen   testSend e-post her  
  Peditrace (Ekstern lenke) Kobberklorid, Natriumselenitt, Sinkklorid, Manganklorid, Natriumfluorid, Kaliumjodid   testSend e-post her  
  Pegasys (Ekstern lenke) Peginterferon alfa-2a   testSend e-post her  
  PegIntron (Ekstern lenke) Peginterferon alfa-2b   testSend e-post her  
  Pelgraz (Ekstern lenke) Pegfilgrastim   testSend e-post her  
  Pemetrexed (Ekstern lenke) Pemetreksed   testSend e-post her  
  Pemetrexed Accord (Ekstern lenke) Pemetreksed   testSend e-post her  
  Pemetrexed Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Pemetreksed   testSend e-post her  
  Pemetrexed medac (Ekstern lenke) Pemetreksed   testSend e-post her  
  Penicillin (Ekstern lenke) Penicillin, Benzylpenicillin   testSend e-post her  
  Penomax (Ekstern lenke) Penicillin, Pivmecillinam   testSend e-post her  
  Pentasa (Ekstern lenke) Mesalazin   testSend e-post her  
  Pentasa (Ekstern lenke) Mesalazin   testSend e-post her  
  Pentasa Sachet (Ekstern lenke) Mesalazin   testSend e-post her  
  Penthrox (Ekstern lenke) Metoksyfluran   testSend e-post her  
  Pentocur (Ekstern lenke) Tiopental   testSend e-post her  
  Pepcid (Ekstern lenke) Famotidin   testSend e-post her  
  Pergoveris (Ekstern lenke) Follitropin alfa, Lutropin alfa S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her Forbudet gjelder kun menn. 
  Perindoprilarginin Servier (Ekstern lenke) Perindopril   testSend e-post her  
  Perjeta (Ekstern lenke) Pertuzumab   testSend e-post her  
  Permetrin Aurora Medical (Ekstern lenke) Permetrin   testSend e-post her  
  Persantin (Ekstern lenke) Dipyridamol   testSend e-post her  
  Persantin Retard (Ekstern lenke) Dipyridamol   testSend e-post her  
  Petidin (Ekstern lenke) Petidin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Pevaryl (Ekstern lenke) Ekonazol   testSend e-post her  
  Pevaryl (Ekstern lenke) Ekonazol   testSend e-post her  
  Pevaryl Depot (Ekstern lenke) Ekonazol   testSend e-post her  
  Pevisone (Ekstern lenke) Ekonazol, Triamcinolon   testSend e-post her  
  Peyona (Ekstern lenke) Koffein   testSend e-post her  
  Pheburane (Ekstern lenke) Natriumfenylbutyrat   testSend e-post her  
  Phenergan (Ekstern lenke) Prometazin   testSend e-post her  
  Phosphoral (Ekstern lenke) Natriumfosfat   testSend e-post her  
  Phosphoral (Ekstern lenke) Natriumfosfat   testSend e-post her  
  Phoxilium (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Magnesiumklorid, Kalsiumklorid, Natriumklorid, Dinatriumfosfat, Kaliumklorid   testSend e-post her  
  Physioneal 35 Glucose (Ekstern lenke) Natriumlaktat, Natriumhydrogenkarbonat, Magnesiumklorid, Kalsiumklorid, Natriumklorid, Glukose   testSend e-post her  
  Physioneal 40 Glucose (Ekstern lenke) Natriumlaktat, Natriumhydrogenkarbonat, Magnesiumklorid, Kalsiumklorid, Natriumklorid, Glukose   testSend e-post her  
  Physiotens (Ekstern lenke) Moksonidin   testSend e-post her  
  Physiotens (Ekstern lenke) Moksonidin   testSend e-post her  
  Picato (Ekstern lenke) Ingenolmebutat, Ingenolmebutat   testSend e-post her  
  Picato (Ekstern lenke) Ingenolmebutat, Ingenolmebutat   testSend e-post her  
  Picato (Ekstern lenke) Ingenolmebutat, Ingenolmebutat   testSend e-post her  
  Picoprep (Ekstern lenke) Sitronsyre, Natriumpikosulfat, Magnesiumoksid   testSend e-post her  
  Picoprep (Ekstern lenke) Sitronsyre, Natriumpikosulfat, Magnesiumoksid   testSend e-post her  
  Pilexam (Ekstern lenke) Traneksamsyre   testSend e-post her  
  Pilokarpin Minims (Ekstern lenke) Pilokarpin   testSend e-post her  
  Pinex (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Pinex (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Pinex (Ekstern lenke) Paracetamol   testSend e-post her  
  Pinex Forte (Ekstern lenke) Paracetamol, Kodein   testSend e-post her  
  Pinex Major (Ekstern lenke) Paracetamol, Kodein   testSend e-post her  
  Pioglitazone Accord (Ekstern lenke) Pioglitazon   testSend e-post her  
  Piperacillin / Tazobactam (Ekstern lenke) Penicillin, Tazobaktam, Piperacillin   testSend e-post her  
  Piperacillin / Tazobactam Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Penicillin, Tazobaktam, Piperacillin   testSend e-post her  
  Piroxicam (Ekstern lenke) Piroksikam   testSend e-post her  
  Pixuvri (Ekstern lenke) Piksantron   testSend e-post her  
  Plaquenil (Ekstern lenke) Hydroksyklorokin   testSend e-post her  
  Plasmalyte (Ekstern lenke) Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Plavix (Ekstern lenke) Klopidogrel   testSend e-post her  
  Plegridy (Ekstern lenke) Peginterferon beta-1a   testSend e-post her  
  Plenadren (Ekstern lenke) Hydrokortison S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Plendil (Ekstern lenke) Felodipin   testSend e-post her  
  Plendil (Ekstern lenke) Felodipin   testSend e-post her  
  Plenvu (Ekstern lenke) Makrogol   testSend e-post her  
  Pneumovax (Ekstern lenke) Pneumokokk, renset polysakkaridantigen   testSend e-post her  
  Postafen (Ekstern lenke) Meklozin   testSend e-post her  
  Pradaxa (Ekstern lenke) Dabigatraneteksilat   testSend e-post her  
  Praluent (Ekstern lenke) Alirokumab   testSend e-post her  
  Pramipexole Orion (Ekstern lenke) Pramipeksol   testSend e-post her  
  Pranolol (Ekstern lenke) Propranolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Prasugrel Krka (Ekstern lenke) Prasugrel   testSend e-post her  
  Pravachol (Ekstern lenke) Pravastatin   testSend e-post her  
  Pravachol (Ekstern lenke) Pravastatin   testSend e-post her  
  Pravachol (Ekstern lenke) Pravastatin   testSend e-post her  
  Pravastatin Sandoz (Ekstern lenke) Pravastatin   testSend e-post her  
  Praxbind (Ekstern lenke) Idarusizumab   testSend e-post her  
  Precosa (Ekstern lenke) Saccharomyces boulardii   testSend e-post her  
  Precosa (Ekstern lenke) Saccharomyces boulardii   testSend e-post her  
  Prednisolon (Ekstern lenke) Prednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Prednisolon Alternova (Ekstern lenke) Prednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Prevenar 13 (Ekstern lenke) Pneumokokk, renset polysakkaridantigen konjugert   testSend e-post her  
  Prevymis (Ekstern lenke) Letermovir   testSend e-post her  
  Prezista (Ekstern lenke) Darunavir   testSend e-post her  
  Prialt (Ekstern lenke) Ziconotid   testSend e-post her  
  Priligy (Ekstern lenke) Dapoksetin   testSend e-post her  
  Primolut-N (Ekstern lenke) Noretisteron   testSend e-post her  
  Primovist (Ekstern lenke) Gadoksetinsyre   testSend e-post her  
  Priorix (Ekstern lenke) Kusmavirusvaksine, Rubellavirusvaksine, Meslingvirusvaksine, Mmr-virusvaksine   testSend e-post her  
  Prismasol (Ekstern lenke) Natriumhydrogenkarbonat, Magnesiumklorid, Glukosemonohydrat, Melkesyre, Kalsiumklorid, Natriumklorid, Kaliumklorid   testSend e-post her  
  Privigen (Ekstern lenke) Immunglobulin   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Pro-Epanutin (Ekstern lenke) Fosfenytoin   testSend e-post her  
  Probecid (Ekstern lenke) Probenecid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Procoralan (Ekstern lenke) Ivabradin   testSend e-post her  
  Procren Depot (Ekstern lenke) Leuprorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her Forbudet gjelder kun menn. 
  Proctosedyl (Ekstern lenke) Cinkokain, Framycetin, Hydrokortison S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Procysbi (Ekstern lenke) Merkaptamin   testSend e-post her  
  Prograf (Ekstern lenke) Takrolimus   testSend e-post her  
  Progynova (Ekstern lenke) østradiol   testSend e-post her  
  ProHance (Ekstern lenke) Gadoteridol   testSend e-post her  
  Prolastina (Ekstern lenke) Alfa-antitrypsin, Alfa1 -antitrypsin   testSend e-post her  
  Prolia (Ekstern lenke) Denosumab   testSend e-post her  
  Promiten (Ekstern lenke) Natriumklorid, Dekstran S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Promixin (Ekstern lenke) Kolistin, Kolistimetatnatrium   testSend e-post her  
  Promixin (Ekstern lenke) Kolistin, Kolistimetatnatrium   testSend e-post her  
  Promixin (Ekstern lenke) Kolistin, Kolistimetatnatrium   testSend e-post her  
  Promixin (Ekstern lenke) Kolistin, Kolistimetatnatrium   testSend e-post her  
  Propofol-Lipuro (Ekstern lenke) Propofol   testSend e-post her  
  Propolipid (Ekstern lenke) Propofol   testSend e-post her  
  Proscar (Ekstern lenke) Finasterid   testSend e-post her  
  Proscar (Ekstern lenke) Finasterid   testSend e-post her  
  Prospan (Ekstern lenke) Hedera helix (eføyblad)   testSend e-post her  
  Prostivas (Ekstern lenke) Alprostadil   testSend e-post her  
  Protaminsulfat (Ekstern lenke) Protamin   testSend e-post her  
  Protopic (Ekstern lenke) Takrolimus   testSend e-post her  
  Provaqomyl (Ekstern lenke) Atovakvon, Proguanil   testSend e-post her  
  Provera (Ekstern lenke) Medroksyprogesteron   testSend e-post her  
  Proxan (Ekstern lenke) Naproksen   testSend e-post her  
  Pulmaxan (Ekstern lenke) Budesonid   testSend e-post her Vær oppmerksom på at enkelte pakninger er feilaktig merket med "Doping". 
  Pulmicort (Ekstern lenke) Budesonid   testSend e-post her  
  Pulmicort Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid   testSend e-post her  
  Pulmozyme (Ekstern lenke) Dornase alfa, Deoksyribonuklease   testSend e-post her  
  Puregon (Ekstern lenke) Follitropin beta   testSend e-post her  
  Puri-Nethol (Ekstern lenke) Merkaptopurin   testSend e-post her  
  Pursennid (Ekstern lenke) Sennaglykosider   testSend e-post her  
  Pyrisept (Ekstern lenke) Cetylpyridin   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe