Legemiddelsøk - R

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  Rabipur (Ekstern lenke) Rabies, inaktivert helvirus   testSend e-post her  
  Ramipril (Ekstern lenke) Ramipril   testSend e-post her  
  Ramipril HEXAL (Ekstern lenke) Ramipril   testSend e-post her  
  Ranitidin (Ekstern lenke) Ranitidin   testSend e-post her  
  Rapamune (Ekstern lenke) Sirolimus   testSend e-post her  
  Rapifen (Ekstern lenke) Alfentanil S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Rapiscan (Ekstern lenke) Regadenoson   testSend e-post her  
  Rapydan (Ekstern lenke) Lidokain, Tetrakain   testSend e-post her  
  Rasagilin Accord (Ekstern lenke) Rasagilin   testSend e-post her  
  Rasagiline Mylan (Ekstern lenke) Rasagilin   testSend e-post her  
  Ravicti (Ekstern lenke) Glyserolfenylbutyrat   testSend e-post her  
  Raxone (Ekstern lenke) Idebenon   testSend e-post her  
  Raxone (Ekstern lenke) Idebenon   testSend e-post her  
  Rebetol (Ekstern lenke) Ribavirin   testSend e-post her  
  Rebif (Ekstern lenke) Interferon beta-1a   testSend e-post her  
  Recrea Forte 5% (Ekstern lenke) Minoksidil   testSend e-post her  
  Rectogesic (Ekstern lenke) Glyseroltrinitrat   testSend e-post her  
  ReFacto AF (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor viii   testSend e-post her  
  Refixia (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor ix   testSend e-post her  
  Regiocit (Ekstern lenke) Natriumsitrat, Natriumklorid   testSend e-post her  
  Rehydrex med glucos (Ekstern lenke) Karbohydrater, Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Rekovelle (Ekstern lenke) Follitropin delta   testSend e-post her  
  Relifex (Ekstern lenke) Nabumeton   testSend e-post her  
  Relistor (Ekstern lenke) Metylnaltreksonbromid   testSend e-post her  
  Relpax (Ekstern lenke) Eletriptan   testSend e-post her  
  Relpax (Ekstern lenke) Eletriptan   testSend e-post her  
  Reltebon Depot (Ekstern lenke) Oksykodon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Relvar Ellipta (Ekstern lenke) Flutikasonfuroat, Vilanterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Remeron (Ekstern lenke) Mirtazapin   testSend e-post her  
  Remeron-S (Ekstern lenke) Mirtazapin   testSend e-post her  
  Remicade (Ekstern lenke) Infliksimab   testSend e-post her  
  Remifemin (Ekstern lenke) Cimicifugae rhizoma (rotstokk av klaseormedrue)   testSend e-post her  
  Reminyl (Ekstern lenke) Galantamin   testSend e-post her  
  Reminyl (Ekstern lenke) Galantamin   testSend e-post her  
  Remodulin (Ekstern lenke) Treprostinil   testSend e-post her  
  Remsima (Ekstern lenke) Infliksimab   testSend e-post her  
  Renitec (Ekstern lenke) Enalapril   testSend e-post her  
  Renitec Comp (Ekstern lenke) Enalapril, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Renitec Comp Mite (Ekstern lenke) Enalapril, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Renvela (Ekstern lenke) Sevelamer   testSend e-post her  
  Renvela (Ekstern lenke) Sevelamer   testSend e-post her  
  ReoPro (Ekstern lenke) Abciximab   testSend e-post her  
  Repaglinide Accord (Ekstern lenke) Repaglinid   testSend e-post her  
  Repatha (Ekstern lenke) Evolokumab   testSend e-post her  
  Repevax (Ekstern lenke) Tetanusvaksine, Poliomyelittvirusvaksine, Difterivaksine, Kikhostevaksine   testSend e-post her  
  Replagal (Ekstern lenke) Agalsidase alfa   testSend e-post her  
  Requip Depot (Ekstern lenke) Ropinirol   testSend e-post her  
  RescueFlow (Ekstern lenke) Natriumklorid, Dekstran S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Resolor (Ekstern lenke) Prukaloprid   testSend e-post her  
  Resonium-Calcium (Ekstern lenke) Polystyrensulfonat   testSend e-post her  
  Retacrit (Ekstern lenke) Erytropoietin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her  
  Revatio (Ekstern lenke) Sildenafil   testSend e-post her  
  Revestive (Ekstern lenke) Teduglutid   testSend e-post her  
  Revlimid (Ekstern lenke) Lenalidomid   testSend e-post her  
  Revolade (Ekstern lenke) Eltrombopag   testSend e-post her  
  Reyataz (Ekstern lenke) Atazanavir   testSend e-post her  
  Rezolsta (Ekstern lenke) Kobicistat, Darunavir   testSend e-post her  
  Rheomacrodex 100 mg / ml med natriumklorid (Ekstern lenke) Natriumklorid, Dekstran S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Rhesonativ (Ekstern lenke) Immunglobulin mot rh-immunisering   testSend e-post her  
  Rhinocort Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid   testSend e-post her  
  Rhinox (Ekstern lenke) Oksymetazolin   testSend e-post her  
  Rhophylac (Ekstern lenke) Immunglobulin mot rh-immunisering   testSend e-post her  
  Riastap (Ekstern lenke) Humant fibrinogen   testSend e-post her  
  Rifaximin Aurora Medical (Ekstern lenke) Rifaksimin   testSend e-post her  
  Rilutek (Ekstern lenke) Riluzol   testSend e-post her  
  Riluzol (Ekstern lenke) Riluzol   testSend e-post her  
  Rimactan (Ekstern lenke) Rifampicin   testSend e-post her  
  Rimactan (Ekstern lenke) Rifampicin   testSend e-post her  
  Rimactazid (Ekstern lenke) Rifampicin, Isoniazid   testSend e-post her  
  Rimstar (Ekstern lenke) Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid, Etambutol   testSend e-post her  
  Rimstar (Ekstern lenke) Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid, Etambutol   testSend e-post her  
  Rinexin (Ekstern lenke) Fenylpropanolamin   testSend e-post her  
  Ringer-Acetat Baxter Viaflo (Ekstern lenke) Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Ringer-acetat Braun (Ekstern lenke) Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Ringer-acetat Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Ringerfundin (Ekstern lenke) Elektrolytter   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Risedronat Amneal (Ekstern lenke) Risedronsyre   testSend e-post her  
  Risperdal (Ekstern lenke) Risperidon   testSend e-post her  
  Risperdal Consta (Ekstern lenke) Risperidon   testSend e-post her  
  Risperidon Sandoz (Ekstern lenke) Risperidon   testSend e-post her  
  Ritalin (Ekstern lenke) Metylfenidat S6. Stimulerende midler testSend e-post her  
  Ritonavir Accord (Ekstern lenke) Ritonavir   testSend e-post her  
  Rivastigmin Orion (Ekstern lenke) Rivastigmin   testSend e-post her  
  Rivotril (Ekstern lenke) Klonazepam   testSend e-post her  
  Rivotril (Ekstern lenke) Klonazepam   testSend e-post her  
  Rixathon (Ekstern lenke) Rituksimab   testSend e-post her  
  Rixubis (Ekstern lenke) Koagulasjonsfaktor ix   testSend e-post her  
  RoActemra (Ekstern lenke) Tocilizumab   testSend e-post her  
  Robinul (Ekstern lenke) Glykopyrroniumbromid   testSend e-post her  
  Robinul-Neostigmin (Ekstern lenke) Glykopyrroniumbromid, Neostigmin   testSend e-post her  
  Rocaltrol (Ekstern lenke) Kalsitriol, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Rocaltrol (Ekstern lenke) Kalsitriol, Vitamin d3   testSend e-post her  
  Ropinirol (Ekstern lenke) Ropinirol   testSend e-post her  
  Ropinirol Krka (Ekstern lenke) Ropinirol   testSend e-post her  
  Ropivacain Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Ropivakain   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Ropivacaine BioQ (Ekstern lenke) Ropivakain   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Rosazol (Ekstern lenke) Metronidazol   testSend e-post her  
  Rosuvastatin Sandoz (Ekstern lenke) Rosuvastatin   testSend e-post her  
  Rosuvastatin Xiromed (Ekstern lenke) Rosuvastatin   testSend e-post her  
  Rotarix (Ekstern lenke) Rotavirus, levende svekket   testSend e-post her  
  RotaTeq (Ekstern lenke) Rotavirus, pentavalent, levende, reassortert   testSend e-post her  
  Rovamycin (Ekstern lenke) Spiramycin   testSend e-post her  
  Rozex (Ekstern lenke) Metronidazol   testSend e-post her  
  Ruconest (Ekstern lenke) Conestat alfa   testSend e-post her  
  Rydapt (Ekstern lenke) Midostaurin   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe