Legemiddelsøk - S

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  Sabrilex (Ekstern lenke) Vigabatrin    
  Saflutan (Ekstern lenke) Tafluprost    
  Saizen (Ekstern lenke) Somatropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika  
  Salazopyrin EN (Ekstern lenke) Sulfasalazin    
  Salidex (Ekstern lenke) Natriumklorid, Glukose    
  Salmeterol / Fluticasone Cipla (Ekstern lenke) Flutikason, Salmeterol S3. Beta-2 agonister  
  Salmex (Ekstern lenke) Flutikason, Salmeterol S3. Beta-2 agonister  
  Salofalk (Ekstern lenke) Mesalazin    
  Salvapar (Ekstern lenke) Triptorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika Forbudet gjelder kun menn. 
  Samin (Ekstern lenke) Glukosamin    
  Samsca (Ekstern lenke) Tolvaptan S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Samsca (Ekstern lenke) Tolvaptan S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Sancuso (Ekstern lenke) Granisetron    
  Sandimmun (Ekstern lenke) Ciklosporin    
  Sandimmun Neoral (Ekstern lenke) Ciklosporin    
  Sandimmun Neoral (Ekstern lenke) Ciklosporin    
  Sandostatin (Ekstern lenke) Oktreotid    
  Sandostatin LAR (Ekstern lenke) Oktreotid    
  Sarotex (Ekstern lenke) Amitriptylin    
  Sativex (Ekstern lenke) Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol S8. Cannabis (cannabinoider)  
  Sativex (Ekstern lenke) Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol S8. Cannabis (cannabinoider)  
  Savene (Ekstern lenke) Deksrazoksan    
  Scandonest Plain (Ekstern lenke) Mepivakain    
  Scheriproct (Ekstern lenke) Cinkokain, Prednisolon S9. Glukokortikoider  
  Scopoderm (Ekstern lenke) Skopolamin    
  Sedix (Ekstern lenke) Pasjonsblomst    
  Seebri Breezhaler (Ekstern lenke) Glykopyrroniumbromid    
  Segluromet (Ekstern lenke) Metformin, Ertugliflozin    
  Selexid (Ekstern lenke) Penicillin, Pivmecillinam, Mecillinam    
  Selincro (Ekstern lenke) Nalmefen    
  Selo-Zok (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere  
  Seloken (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere  
  Selozok (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere  
  Selsun (Ekstern lenke) Selen    
  Selukos (Ekstern lenke) Selen    
  Sendoxan (Ekstern lenke) Cyklofosfamid, Syklofosfamid    
  Septocaine (Ekstern lenke) Adrenalin, Artikain    
  Septocaine Forte (Ekstern lenke) Adrenalin, Artikain    
  Septopal (Ekstern lenke) Gentamicin    
  Septopal Mini (Ekstern lenke) Gentamicin    
  Sequidot (Ekstern lenke) Noretisteron, østradiol    
  Serdolect (Ekstern lenke) Sertindol    
  Seretide (Ekstern lenke) Flutikason, Salmeterol S3. Beta-2 agonister  
  Serevent (Ekstern lenke) Salmeterol S3. Beta-2 agonister  
  Serkep (Ekstern lenke) Flutikason, Salmeterol S3. Beta-2 agonister  
  Seroquel (Ekstern lenke) Kvetiapin    
  Seroquel (Ekstern lenke) Kvetiapin    
  Seroquel (Ekstern lenke) Kvetiapin    
  Seroquel Depot (Ekstern lenke) Kvetiapin    
  Seroquel Depot (Ekstern lenke) Kvetiapin    
  Seroxat (Ekstern lenke) Paroksetin    
  Seroxat (Ekstern lenke) Paroksetin    
  Sertralin Bluefish (Ekstern lenke) Sertralin    
  Sertralin HEXAL (Ekstern lenke) Sertralin    
  Sevelamer Mylan (Ekstern lenke) Sevelamer    
  Sevelamer Sandoz (Ekstern lenke) Sevelamer    
  Sevikar (Ekstern lenke) Amlodipin, Olmesartanmedoksomil    
  Sevofluran Baxter (Ekstern lenke) Sevofluran    
  Sevorane (Ekstern lenke) Sevofluran    
  Sialanar (Ekstern lenke) Glykopyrroniumbromid    
  Sifrol (Ekstern lenke) Pramipeksol    
  Signifor (Ekstern lenke) Pasireotid    
  Sildenafil (Ekstern lenke) Sildenafil    
  Silgard (Ekstern lenke) Hpv-vaksine, Papillomavirusvaksine    
  Silkis (Ekstern lenke) Kalsitriol    
  Simbrinza (Ekstern lenke) Brinzolamid, Brimonidin    
  Simbrinza (Ekstern lenke) Brinzolamid, Brimonidin    
  Simbrinza (Ekstern lenke) Brinzolamid, Brimonidin    
  Simdax (Ekstern lenke) Levosimendan    
  Simplex øyesalve (Ekstern lenke) Parafin, flytende, Vaselin, gul    
  Simponi (Ekstern lenke) Golimumab    
  Simulect (Ekstern lenke) Basiliksimab    
  Simvastatin Bluefish (Ekstern lenke) Simvastatin    
  Simvastatin HEXAL (Ekstern lenke) Simvastatin    
  Simvastatin Sandoz (Ekstern lenke) Simvastatin    
  Sinalfa (Ekstern lenke) Terazosin    
  Sinemet (Ekstern lenke) Karbidopa, Levodopa    
  Sinemet (Ekstern lenke) Karbidopa, Levodopa    
  Sinemet Depot Mite (Ekstern lenke) Karbidopa, Levodopa    
  Sinequan (Ekstern lenke) Doksepin    
  Singulair 4 mg (Ekstern lenke) Montelukast    
  Singulair 4 mg (Ekstern lenke) Montelukast    
  Singulair 5 mg og 10 mg (Ekstern lenke) Montelukast    
  Singulair 5 mg og 10 mg (Ekstern lenke) Montelukast    
  Sirturo (Ekstern lenke) Bedakvilin    
  Sivextro (Ekstern lenke) Tedizolid    
  Skilarence (Ekstern lenke) Dimetylfumarat    
  Skinoren (Ekstern lenke) Azelainsyre    
  SmofKabiven (Ekstern lenke) Elektrolytter, Fettemulsjoner, Karbohydrater, Aminosyrer    
  SmofKabiven Elektrolytfri (Ekstern lenke) Elektrolytter, Fettemulsjoner, Karbohydrater, Aminosyrer    
  SmofKabiven extra Nitrogen (Ekstern lenke) Elektrolytter, Fettemulsjoner, Karbohydrater, Aminosyrer    
  SmofKabiven Perifer (Ekstern lenke) Elektrolytter, Fettemulsjoner, Karbohydrater, Aminosyrer    
  SMOFlipid (Ekstern lenke) Fettemulsjoner    
  Sobril (Ekstern lenke) Oksazepam    
  Sofradex (Ekstern lenke) Gramicidin, Deksametason, Framycetin    
  Softacort (Ekstern lenke) Hydrokortison    
  Solaraze (Ekstern lenke) Diklofenak    
  Solian (Ekstern lenke) Amisulprid    
  Soliris (Ekstern lenke) Eculizumab, Eculizumab    
  Solu-Cortef (Ekstern lenke) Hydrokortison S9. Glukokortikoider  
  Solu-Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider  
  Solu-Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider  
  Soluprick (Ekstern lenke) Allergenekstrakter    
  Soluprick SQ (Ekstern lenke) Allergenekstrakter    
  Soluvit (Ekstern lenke) Natriumpantotenat, Biotin, Folsyre, Vitamin b, Nikotinamid, Vitamin c    
  Solvezink (Ekstern lenke) Sinksulfat    
  Solvipect (Ekstern lenke) Guaifenesin    
  Solvipect comp. (Ekstern lenke) Etylmorfin, Guaifenesin    
  Solvivo (Ekstern lenke) Amylmetakresol, Diklorbenzylalkohol    
  Somac (Ekstern lenke) Pantoprazol    
  Somac (Ekstern lenke) Pantoprazol    
  Somac Control (Ekstern lenke) Pantoprazol    
  Somavert (Ekstern lenke) Pegvisomant    
  Sonazoid (Ekstern lenke) Perflubutanpolymer mikrosfærer    
  SonoVue (Ekstern lenke) Svovelheksafluorid    
  Soolantra (Ekstern lenke) Ivermektin    
  Soolantra (Ekstern lenke) Ivermektin    
  Sotalol (Ekstern lenke) Sotalol P1. Betablokkere  
  Sovaldi (Ekstern lenke) Sofosbuvir    
  Spedra (Ekstern lenke) Avanafil    
  Spersadex (Ekstern lenke) Deksametason    
  Spersadex med kloramfenikol (Ekstern lenke) Kloramfenikol, Deksametason    
  Spersallerg (Ekstern lenke) Antazolin, Tetryzolin    
  Spinraza (Ekstern lenke) Nusinersen    
  Spiolto Respimat (Ekstern lenke) Tiotropiumbromid, Olodaterol S3. Beta-2 agonister  
  Spiriva (Ekstern lenke) Tiotropiumbromid    
  Spiriva (Ekstern lenke) Tiotropiumbromid    
  Spiriva Respimat (Ekstern lenke) Tiotropiumbromid    
  Spirix (Ekstern lenke) Spironolakton S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Spironolactone Orion (Ekstern lenke) Spironolakton S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler  
  Sporanox (Ekstern lenke) Itrakonazol    
  Sprycel (Ekstern lenke) Dasatinib    
  Sprycel (Ekstern lenke) Dasatinib    
  Stalevo (Ekstern lenke) Karbidopa, Levodopa, Entakapon    
  Stamaril (Ekstern lenke) Gulfeber, levende svekket    
  Stayveer (Ekstern lenke) Bosentan    
  Steglatro (Ekstern lenke) Ertugliflozin    
  Steglujan (Ekstern lenke) Sitagliptin, Ertugliflozin    
  Stelara (Ekstern lenke) Ustekinumab    
  Stemetil (Ekstern lenke) Proklorperazin    
  Sterile water Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Sterilt vann    
  Sterilt vann B. Braun (Ekstern lenke) Sterilt vann    
  Sterilt Vann Baxter Viaflo (Ekstern lenke) Sterilt vann    
  Stesolid (Ekstern lenke) Diazepam    
  Stesolid (Ekstern lenke) Diazepam    
  Stesolid prefill (Ekstern lenke) Diazepam    
  Stilnoct (Ekstern lenke) Zolpidem    
  Stivarga (Ekstern lenke) Regorafenib    
  Stocrin (Ekstern lenke) Efavirenz    
  Stocrin (Ekstern lenke) Efavirenz    
  Strattera (Ekstern lenke) Atomoksetin    
  Strefen (Ekstern lenke) Flurbiprofen    
  Strefen (Ekstern lenke) Flurbiprofen    
  Strensiq (Ekstern lenke) Asfotase alfa    
  Stribild (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil, Kobicistat, Elvitegravir, Emtricitabin    
  Striverdi Respimat (Ekstern lenke) Olodaterol S3. Beta-2 agonister  
  Suboxone (Ekstern lenke) Nalokson, Buprenorfin S7. Narkotiske stoffer  
  Subutex (Ekstern lenke) Buprenorfin S7. Narkotiske stoffer  
  Sufenta (Ekstern lenke) Sufentanil S7. Narkotiske stoffer  
  Suliqua (Ekstern lenke) Lixisenatid, Insulin glargin S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Sumatriptan Amneal (Ekstern lenke) Sumatriptan    
  Sumatriptan Aurobindo (Ekstern lenke) Sumatriptan    
  Sumatriptan Bluefish (Ekstern lenke) Sumatriptan    
  Sumatriptan SUN (Ekstern lenke) Sumatriptan    
  Suprane (Ekstern lenke) Desfluran    
  Suprecur (Ekstern lenke) Buserelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika Forbudet gjelder kun menn. 
  Surmontil (Ekstern lenke) Trimipramin    
  Sutent (Ekstern lenke) Sunitinib    
  Sylvant (Ekstern lenke) Siltuksimab    
  Symbicort (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister  
  Symbicort forte Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister  
  Symbicort mite Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister  
  Symbicort Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister  
  Symtuza (Ekstern lenke) Darunavir, Tenofoviralafenamid, Kobicistat, Emtricitabin    
  Synagis (Ekstern lenke) Palivizumab, Immunglobulin mot respiratorisk syncytialvirus    
  Synalar (Ekstern lenke) Fluocinolonacetonid    
  Synalar med Chinoform (Ekstern lenke) Kliokinol, Fluocinolonacetonid    
  Synarela (Ekstern lenke) Nafarelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika Forbudet gjelder kun menn. 
  Synfase (Ekstern lenke) Noretisteron, Etinyløstradiol    
  Synjardy (Ekstern lenke) Empagliflozin, Metformin    
  Syntocinon (Ekstern lenke) Oksytocin    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe