Legemiddelsøk - S

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  Sabrilex (Ekstern lenke) Vigabatrin   testSend e-post her  
  Saflutan (Ekstern lenke) Tafluprost   testSend e-post her  
  Saizen (Ekstern lenke) Somatropin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her  
  Salazopyrin EN (Ekstern lenke) Sulfasalazin   testSend e-post her  
  Salidex (Ekstern lenke) Natriumklorid, Glukose   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Salmeterol / Fluticasone Cipla (Ekstern lenke) Flutikason, Salmeterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Salmex (Ekstern lenke) Flutikason, Salmeterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Salofalk (Ekstern lenke) Mesalazin   testSend e-post her  
  Salvapar (Ekstern lenke) Triptorelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her Forbudet gjelder kun menn. 
  Samin (Ekstern lenke) Glukosamin   testSend e-post her  
  Samsca (Ekstern lenke) Tolvaptan S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Samsca (Ekstern lenke) Tolvaptan S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Sancuso (Ekstern lenke) Granisetron   testSend e-post her  
  Sandimmun (Ekstern lenke) Ciklosporin   testSend e-post her  
  Sandimmun Neoral (Ekstern lenke) Ciklosporin   testSend e-post her  
  Sandimmun Neoral (Ekstern lenke) Ciklosporin   testSend e-post her  
  Sandostatin (Ekstern lenke) Oktreotid   testSend e-post her  
  Sandostatin LAR (Ekstern lenke) Oktreotid   testSend e-post her  
  Sarotex (Ekstern lenke) Amitriptylin   testSend e-post her  
  Sativex (Ekstern lenke) Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol S8. Cannabis (cannabinoider) testSend e-post her  
  Sativex (Ekstern lenke) Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol S8. Cannabis (cannabinoider) testSend e-post her  
  Savene (Ekstern lenke) Deksrazoksan   testSend e-post her  
  Saxenda (Ekstern lenke) Liraglutid   testSend e-post her  
  Scandonest Plain (Ekstern lenke) Mepivakain   testSend e-post her  
  Scheriproct (Ekstern lenke) Cinkokain, Prednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Scopoderm (Ekstern lenke) Skopolamin   testSend e-post her  
  Sedix (Ekstern lenke) Pasjonsblomst   testSend e-post her  
  Seebri Breezhaler (Ekstern lenke) Glykopyrroniumbromid   testSend e-post her  
  Segluromet (Ekstern lenke) Metformin, Ertugliflozin   testSend e-post her  
  Selexid (Ekstern lenke) Penicillin, Pivmecillinam, Mecillinam   testSend e-post her  
  Selincro (Ekstern lenke) Nalmefen   testSend e-post her  
  Selo-Zok (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Seloken (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Selozok (Ekstern lenke) Metoprolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Selsun (Ekstern lenke) Selen   testSend e-post her  
  Selukos (Ekstern lenke) Selen   testSend e-post her  
  Sendoxan (Ekstern lenke) Cyklofosfamid, Syklofosfamid   testSend e-post her  
  Septocaine (Ekstern lenke) Adrenalin, Artikain   testSend e-post her  
  Septocaine Forte (Ekstern lenke) Adrenalin, Artikain   testSend e-post her  
  Sequidot (Ekstern lenke) Noretisteron, østradiol   testSend e-post her  
  Serdolect (Ekstern lenke) Sertindol   testSend e-post her  
  Seretide (Ekstern lenke) Flutikason, Salmeterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Serevent (Ekstern lenke) Salmeterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Serkep (Ekstern lenke) Flutikason, Salmeterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Seroquel (Ekstern lenke) Kvetiapin   testSend e-post her  
  Seroquel (Ekstern lenke) Kvetiapin   testSend e-post her  
  Seroquel (Ekstern lenke) Kvetiapin   testSend e-post her  
  Seroquel Depot (Ekstern lenke) Kvetiapin   testSend e-post her  
  Seroquel Depot (Ekstern lenke) Kvetiapin   testSend e-post her  
  Seroxat (Ekstern lenke) Paroksetin   testSend e-post her  
  Seroxat (Ekstern lenke) Paroksetin   testSend e-post her  
  Sertralin Bluefish (Ekstern lenke) Sertralin   testSend e-post her  
  Sertralin HEXAL (Ekstern lenke) Sertralin   testSend e-post her  
  Sertraline Accord (Ekstern lenke) Sertralin   testSend e-post her  
  Sevelamer Mylan (Ekstern lenke) Sevelamer   testSend e-post her  
  Sevelamer Sandoz (Ekstern lenke) Sevelamer   testSend e-post her  
  Sevikar (Ekstern lenke) Olmesartanmedoksomil, Amlodipin   testSend e-post her  
  Sevofluran Baxter (Ekstern lenke) Sevofluran   testSend e-post her  
  Sevorane (Ekstern lenke) Sevofluran   testSend e-post her  
  Sialanar (Ekstern lenke) Glykopyrroniumbromid   testSend e-post her  
  Sifrol (Ekstern lenke) Pramipeksol   testSend e-post her  
  Signifor (Ekstern lenke) Pasireotid   testSend e-post her  
  Sildenafil (Ekstern lenke) Sildenafil   testSend e-post her  
  Silgard (Ekstern lenke) Papillomavirusvaksine, Hpv-vaksine   testSend e-post her  
  Silkis (Ekstern lenke) Kalsitriol   testSend e-post her  
  Simbrinza (Ekstern lenke) Brinzolamid, Brimonidin   testSend e-post her  
  Simbrinza (Ekstern lenke) Brinzolamid, Brimonidin   testSend e-post her  
  Simbrinza (Ekstern lenke) Brinzolamid, Brimonidin   testSend e-post her  
  Simdax (Ekstern lenke) Levosimendan   testSend e-post her  
  Simplex (Ekstern lenke) Vaselin, gul, Parafin, flytende   testSend e-post her  
  Simponi (Ekstern lenke) Golimumab   testSend e-post her  
  Simulect (Ekstern lenke) Basiliksimab   testSend e-post her  
  Simvastatin Bluefish (Ekstern lenke) Simvastatin   testSend e-post her  
  Simvastatin HEXAL (Ekstern lenke) Simvastatin   testSend e-post her  
  Simvastatin Sandoz (Ekstern lenke) Simvastatin   testSend e-post her  
  Sinalfa (Ekstern lenke) Terazosin   testSend e-post her  
  Sinemet (Ekstern lenke) Levodopa, Karbidopa   testSend e-post her  
  Sinemet (Ekstern lenke) Levodopa, Karbidopa   testSend e-post her  
  Sinemet Depot Mite (Ekstern lenke) Levodopa, Karbidopa   testSend e-post her  
  Sinequan (Ekstern lenke) Doksepin   testSend e-post her  
  Singulair 4 mg (Ekstern lenke) Montelukast   testSend e-post her  
  Singulair 4 mg (Ekstern lenke) Montelukast   testSend e-post her  
  Singulair 5 mg og 10 mg (Ekstern lenke) Montelukast   testSend e-post her  
  Singulair 5 mg og 10 mg (Ekstern lenke) Montelukast   testSend e-post her  
  Sirturo (Ekstern lenke) Bedakvilin   testSend e-post her  
  Sivextro (Ekstern lenke) Tedizolid   testSend e-post her  
  Skilarence (Ekstern lenke) Dimetylfumarat, Dimetylfumarat   testSend e-post her  
  Skinoren (Ekstern lenke) Azelainsyre   testSend e-post her  
  SmofKabiven (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  SmofKabiven Elektrolytfri (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  SmofKabiven extra Nitrogen (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  SmofKabiven Perifer (Ekstern lenke) Karbohydrater, Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  SMOFlipid (Ekstern lenke) Fettemulsjoner   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Sobril (Ekstern lenke) Oksazepam   testSend e-post her  
  Sofradex (Ekstern lenke) Deksametason, Gramicidin, Framycetin   testSend e-post her  
  Softacort (Ekstern lenke) Hydrokortison   testSend e-post her  
  Solaraze (Ekstern lenke) Diklofenak   testSend e-post her  
  Solian (Ekstern lenke) Amisulprid   testSend e-post her  
  Soliris (Ekstern lenke) Eculizumab, Eculizumab   testSend e-post her  
  Solu-Cortef (Ekstern lenke) Hydrokortison S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Solu-Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Solu-Medrol (Ekstern lenke) Metylprednisolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her  
  Soluprick (Ekstern lenke) Allergenekstrakter   testSend e-post her  
  Soluprick SQ (Ekstern lenke) Allergenekstrakter   testSend e-post her  
  Soluvit (Ekstern lenke) Vitamin c, Vitamin b, Biotin, Folsyre, Nikotinamid, Natriumpantotenat   testSend e-post her  
  Solvezink (Ekstern lenke) Sinksulfat   testSend e-post her  
  Solvipect (Ekstern lenke) Guaifenesin   testSend e-post her  
  Solvipect comp. (Ekstern lenke) Guaifenesin, Etylmorfin   testSend e-post her  
  Solvivo (Ekstern lenke) Diklorbenzylalkohol, Amylmetakresol   testSend e-post her  
  Somac (Ekstern lenke) Pantoprazol   testSend e-post her  
  Somac (Ekstern lenke) Pantoprazol   testSend e-post her  
  Somac Control (Ekstern lenke) Pantoprazol   testSend e-post her  
  Somavert (Ekstern lenke) Pegvisomant   testSend e-post her  
  Sonazoid (Ekstern lenke) Perflubutanpolymer mikrosfærer   testSend e-post her  
  SonoVue (Ekstern lenke) Svovelheksafluorid   testSend e-post her  
  Soolantra (Ekstern lenke) Ivermektin   testSend e-post her  
  Soolantra (Ekstern lenke) Ivermektin   testSend e-post her  
  Sotalol (Ekstern lenke) Sotalol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Sovaldi (Ekstern lenke) Sofosbuvir   testSend e-post her  
  Spedra (Ekstern lenke) Avanafil   testSend e-post her  
  Spersadex (Ekstern lenke) Deksametason   testSend e-post her  
  Spersadex med kloramfenikol (Ekstern lenke) Deksametason, Kloramfenikol   testSend e-post her  
  Spersallerg (Ekstern lenke) Antazolin, Tetryzolin   testSend e-post her  
  Spinraza (Ekstern lenke) Nusinersen   testSend e-post her  
  Spiolto Respimat (Ekstern lenke) Tiotropiumbromid, Olodaterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Spiriva (Ekstern lenke) Tiotropiumbromid   testSend e-post her  
  Spiriva (Ekstern lenke) Tiotropiumbromid   testSend e-post her  
  Spiriva Respimat (Ekstern lenke) Tiotropiumbromid   testSend e-post her  
  Spirix (Ekstern lenke) Spironolakton S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Spironolactone Orion (Ekstern lenke) Spironolakton S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Sporanox (Ekstern lenke) Itrakonazol   testSend e-post her  
  Sprycel (Ekstern lenke) Dasatinib   testSend e-post her  
  Sprycel (Ekstern lenke) Dasatinib   testSend e-post her  
  Stalevo (Ekstern lenke) Levodopa, Karbidopa, Entakapon   testSend e-post her  
  Stamaril (Ekstern lenke) Gulfeber, levende svekket   testSend e-post her  
  Stayveer (Ekstern lenke) Bosentan   testSend e-post her  
  Steglatro (Ekstern lenke) Ertugliflozin   testSend e-post her  
  Steglujan (Ekstern lenke) Sitagliptin, Ertugliflozin   testSend e-post her  
  Stelara (Ekstern lenke) Ustekinumab   testSend e-post her  
  Stemetil (Ekstern lenke) Proklorperazin   testSend e-post her  
  Sterile water Fresenius Kabi (Ekstern lenke) Sterilt vann   testSend e-post her  
  Sterilt vann B. Braun (Ekstern lenke) Sterilt vann   testSend e-post her  
  Sterilt Vann Baxter Viaflo (Ekstern lenke) Sterilt vann   testSend e-post her  
  Stesolid (Ekstern lenke) Diazepam   testSend e-post her  
  Stesolid (Ekstern lenke) Diazepam   testSend e-post her  
  Stesolid prefill (Ekstern lenke) Diazepam   testSend e-post her  
  Stilnoct (Ekstern lenke) Zolpidem   testSend e-post her  
  Stivarga (Ekstern lenke) Regorafenib   testSend e-post her  
  Stocrin (Ekstern lenke) Efavirenz   testSend e-post her  
  Strattera (Ekstern lenke) Atomoksetin   testSend e-post her  
  Strefen (Ekstern lenke) Flurbiprofen   testSend e-post her  
  Strefen (Ekstern lenke) Flurbiprofen   testSend e-post her  
  Strensiq (Ekstern lenke) Asfotase alfa   testSend e-post her  
  Stribild (Ekstern lenke) Kobicistat, Tenofovirdisoproksil, Elvitegravir, Emtricitabin   testSend e-post her  
  Striverdi Respimat (Ekstern lenke) Olodaterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Suboxone (Ekstern lenke) Nalokson, Buprenorfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Subutex (Ekstern lenke) Buprenorfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Sufenta (Ekstern lenke) Sufentanil S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Suliqua (Ekstern lenke) Lixisenatid, Insulin glargin S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Sumatriptan Amneal (Ekstern lenke) Sumatriptan   testSend e-post her  
  Sumatriptan Aurobindo (Ekstern lenke) Sumatriptan   testSend e-post her  
  Sumatriptan Bluefish (Ekstern lenke) Sumatriptan   testSend e-post her  
  Sumatriptan SUN (Ekstern lenke) Sumatriptan   testSend e-post her  
  Suprane (Ekstern lenke) Desfluran   testSend e-post her  
  Suprecur (Ekstern lenke) Buserelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her Forbudet gjelder kun menn. 
  Surmontil (Ekstern lenke) Trimipramin   testSend e-post her  
  Sutent (Ekstern lenke) Sunitinib   testSend e-post her  
  Sylvant (Ekstern lenke) Siltuksimab   testSend e-post her  
  Symbicort (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Symbicort forte Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Symbicort mite Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Symbicort Turbuhaler (Ekstern lenke) Budesonid, Formoterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Symtuza (Ekstern lenke) Kobicistat, Darunavir, Emtricitabin, Tenofoviralafenamid   testSend e-post her  
  Synagis (Ekstern lenke) Immunglobulin mot respiratorisk syncytialvirus, Palivizumab   testSend e-post her  
  Synalar (Ekstern lenke) Fluocinolonacetonid   testSend e-post her  
  Synalar med Chinoform (Ekstern lenke) Kliokinol, Fluocinolonacetonid   testSend e-post her  
  Synarela (Ekstern lenke) Nafarelin S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika testSend e-post her Forbudet gjelder kun menn. 
  Synfase (Ekstern lenke) Etinyløstradiol, Noretisteron   testSend e-post her  
  Synjardy (Ekstern lenke) Metformin, Empagliflozin   testSend e-post her  
  Syntocinon (Ekstern lenke) Oksytocin   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe