Legemiddelsøk - T

Klasse Preparat Substans Gruppe Kommentar
  TachoSil (Ekstern lenke) Trombin, Fibrinogen    
  Tacni (Ekstern lenke) Takrolimus    
  Tadalafil Sandoz (Ekstern lenke) Tadalafil    
  Tafinlar (Ekstern lenke) Dabrafenib    
  Taflotan (Ekstern lenke) Tafluprost    
  Tagrisso (Ekstern lenke) Osimertinib    
  Taloxa (Ekstern lenke) Felbamat    
  Taltz (Ekstern lenke) Iksekizumab    
  Tambocor (Ekstern lenke) Flekainid    
  Tambocor Retard (Ekstern lenke) Flekainid    
  Tamiflu (Ekstern lenke) Oseltamivir    
  Tamoxifen (Ekstern lenke) Tamoksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Tamsulosin (Ekstern lenke) Tamsulosin    
  Tamsulosin (Ekstern lenke) Tamsulosin    
  Tamsulosin (Ekstern lenke) Tamsulosin    
  Tapin (Ekstern lenke) Lidokain, Prilokain    
  Tapin (Ekstern lenke) Lidokain, Prilokain    
  Taptiqom (Ekstern lenke) Timolol, Tafluprost P1. Betablokkere  
  Tarceva (Ekstern lenke) Erlotinib    
  Tardiben (Ekstern lenke) Tetrabenazin    
  Targiniq (Ekstern lenke) Oksykodon, Nalokson S7. Narkotiske stoffer  
  Targocid (Ekstern lenke) Teikoplanin    
  Targretin (Ekstern lenke) Beksaroten    
  Tarivid (Ekstern lenke) Ofloksacin    
  Tasigna (Ekstern lenke) Nilotinib    
  Tears Naturale (Ekstern lenke) Dekstran, Hypromellose    
  Tears Naturale Uten konserveringsmiddel (Ekstern lenke) Dekstran, Hypromellose    
  Tecentriq (Ekstern lenke) Atezolizumab    
  Tecfidera (Ekstern lenke) Dimetylfumarat    
  Tegretol (Ekstern lenke) Karbamazepin    
  Tegretol Retard (Ekstern lenke) Karbamazepin    
  Telfast (Ekstern lenke) Feksofenadin    
  Telmisartan (Ekstern lenke) Telmisartan    
  Temgesic (Ekstern lenke) Buprenorfin S7. Narkotiske stoffer  
  Temodal (Ekstern lenke) Temozolomid    
  Temozolomide Accord (Ekstern lenke) Temozolomid    
  Temozolomide SUN (Ekstern lenke) Temozolomid    
  Tenofovir disoproxil (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil    
  Tenofovir disoproxil (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil    
  Teofyllin Aurora Medical (Ekstern lenke) Teofyllin    
  Tepadina (Ekstern lenke) Tiotepa    
  Terbinafin Bluefish (Ekstern lenke) Terbinafin    
  Terbinafin HEXAL (Ekstern lenke) Terbinafin    
  Terbinafin HEXAL (Ekstern lenke) Terbinafin    
  Terbinafin Orifarm (Ekstern lenke) Terbinafin    
  Terra-Cortril (Ekstern lenke) Hydrokortison, Oksytetrasyklin    
  Terra-Cortril Polymyxin B (Ekstern lenke) Polymyksin b, Hydrokortison, Oksytetrasyklin    
  Terramycin-Polymyxin B (Ekstern lenke) Polymyksin b, Oksytetrasyklin    
  Testim (Ekstern lenke) Testosteron S1. Anabole stoffer  
  Testogel (Ekstern lenke) Testosteron S1. Anabole stoffer  
  Tetavax (Ekstern lenke) Tetanustoksoid    
  Tetracyclin (Ekstern lenke) Tetrasyklin    
  Tetrakain Minims (Ekstern lenke) Tetrakain    
  Tetralysal (Ekstern lenke) Lymesyklin    
  Tetraspan (Ekstern lenke) Hydroksyetylstivelse S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Tetravac (Ekstern lenke) Difteritoksoid, Difterivaksine, Tetanustoksoid, Kikhostevaksine, Tetanusvaksine, Poliomyelittvirusvaksine    
  Tevagrastim (Ekstern lenke) Filgrastim    
  Teveten (Ekstern lenke) Eprosartan    
  Teveten (Ekstern lenke) Eprosartan    
  Teveten Comp (Ekstern lenke) Hydroklortiazid, Eprosartan S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler  
  Teysuno (Ekstern lenke) Gimeracil, Oteracil, Tegafur    
  Thalidomide Celgene (Ekstern lenke) Talidomid    
  Theo-Dur (Ekstern lenke) Teofyllin    
  Thymoglobuline (Ekstern lenke) Antitymocytt immunglobulin (kanin)    
  Thyrogen (Ekstern lenke) Tyreotropin alfa    
  Tiacur (Ekstern lenke) Tiamin    
  Tiamin Aurora Medical (Ekstern lenke) Tiamin    
  Tiamin Life Medical (Ekstern lenke) Tiamin    
  Ticlid (Ekstern lenke) Tiklopidin    
  TicoVac (Ekstern lenke) Encefalitt, skogflåttbåren, inaktivert helvirus    
  TicoVac Junior (Ekstern lenke) Encefalitt, skogflåttbåren, inaktivert helvirus    
  Tienam (Ekstern lenke) Cilastatin, Imipenem    
  Timosan (Ekstern lenke) Timolol P1. Betablokkere  
  Timosan (Ekstern lenke) Timolol P1. Betablokkere  
  Tiopental Life Medical (Ekstern lenke) Tiopental    
  Tisseel (Ekstern lenke) Trombin, Aprotinin, Fibrinogen, Kalsiumklorid    
  Titralac (Ekstern lenke) Kalsiumkarbonat    
  Tivicay (Ekstern lenke) Dolutegravir    
  Tobi (Ekstern lenke) Tobramycin    
  Tobi Podhaler (Ekstern lenke) Tobramycin    
  Tobramycin B. Braun (Ekstern lenke) Tobramycin    
  Tobrasone (Ekstern lenke) Deksametason, Tobramycin    
  Tobrex Depot (Ekstern lenke) Tobramycin    
  Toctino (Ekstern lenke) Alitretinoin    
  Toilax (Ekstern lenke) Bisakodyl    
  Tolvon (Ekstern lenke) Mianserin    
  Topamax (Ekstern lenke) Topiramat    
  Topimax (Ekstern lenke) Topiramat    
  Topimax (Ekstern lenke) Topiramat    
  Topiramat Bluefish (Ekstern lenke) Topiramat    
  Topotecan Accord (Ekstern lenke) Topotekan    
  Topotecan Ebewe (Ekstern lenke) Topotekan    
  Toradol (Ekstern lenke) Ketorolak    
  Toradol (Ekstern lenke) Ketorolak    
  Torisel (Ekstern lenke) Temsirolimus    
  Tostran (Ekstern lenke) Testosteron S1. Anabole stoffer  
  Toujeo (Ekstern lenke) Insulin glargin S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Toviaz (Ekstern lenke) Fesoterodin    
  Toviaz (Ekstern lenke) Fesoterodin    
  Tracleer (Ekstern lenke) Bosentan    
  Tractocile (Ekstern lenke) Atosiban    
  Trajenta (Ekstern lenke) Linagliptin    
  Tramadol (Ekstern lenke) Tramadol    
  Tramadol HEXAL (Ekstern lenke) Tramadol    
  Tramadol Vitabalans (Ekstern lenke) Tramadol    
  Tramadol / Paracetamol Orion (Ekstern lenke) Tramadol, Paracetamol    
  Tramagetic OD (Ekstern lenke) Tramadol    
  Tramagetic Retard (Ekstern lenke) Tramadol    
  Trampalgin (Ekstern lenke) Tramadol, Paracetamol    
  Trandate (Ekstern lenke) Labetalol P1. Betablokkere  
  Trandate (Ekstern lenke) Labetalol P1. Betablokkere  
  Tranexamic acid (Ekstern lenke) Traneksamsyre    
  Transiderm-Nitro (Ekstern lenke) Glyseroltrinitrat    
  Translarna (Ekstern lenke) Ataluren    
  Travatan (Ekstern lenke) Travoprost    
  Travatan (Ekstern lenke) Travoprost    
  Trelegy Ellipta (Ekstern lenke) Vilanterol, Flutikasonfuroat, Umeklidinium S3. Beta-2 agonister  
  Tremfya (Ekstern lenke) Guselkumab    
  Trental (Ekstern lenke) Pentoksyfyllin    
  Trental (Ekstern lenke) Pentoksyfyllin    
  Tresiba (Ekstern lenke) Insulin degludec S4. Hormon- og metabolske modulatorer  
  Trevicta (Ekstern lenke) Paliperidon    
  Triatec (Ekstern lenke) Ramipril    
  Triatec (Ekstern lenke) Ramipril    
  Tribonat (Ekstern lenke) Trometamol    
  Trica (Ekstern lenke) Triamcinolon S9. Glukokortikoider Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak. 
  Triesence (Ekstern lenke) Triamcinolon    
  Trilafon dekanoat (Ekstern lenke) Perfenazin    
  Trileptal (Ekstern lenke) Okskarbazepin    
  Trileptal (Ekstern lenke) Okskarbazepin    
  Trileptal (Ekstern lenke) Okskarbazepin    
  Trimbow (Ekstern lenke) Formoterol, Beklometason, Glykopyrroniumbromid S3. Beta-2 agonister  
  Trimetoprim (Ekstern lenke) Trimetoprim    
  Trimonil Retard (Ekstern lenke) Karbamazepin    
  Trimonil Retard (Ekstern lenke) Karbamazepin    
  TrioBe (Ekstern lenke) Folsyre, Vitamin b12, Pyridoksin, Cyanokobalamin    
  Triolif (Ekstern lenke) Lidokain, Diklorbenzylalkohol, Amylmetakresol    
  Trisekvens (Ekstern lenke) østradiol, Noretisteron    
  Trisenox (Ekstern lenke) Arsentrioksid    
  Triumeq (Ekstern lenke) Lamivudin, Abakavir, Dolutegravir    
  Trizivir (Ekstern lenke) Lamivudin, Abakavir, Zidovudin    
  Tropikamid Minims (Ekstern lenke) Tropikamid    
  Truberzi (Ekstern lenke) Eluksadolin    
  Trulicity (Ekstern lenke) Dulaglutid    
  Trulicity (Ekstern lenke) Dulaglutid    
  Trulicity (Ekstern lenke) Dulaglutid    
  Trumenba (Ekstern lenke) Meningokokk b, multikomponent vaksine    
  Trusopt (Ekstern lenke) Dorzolamid    
  Truvada (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil, Tenofovir, Emtricitabin    
  Truxal (Ekstern lenke) Klorprotiksen    
  Tussin (Ekstern lenke) Guaifenesin    
  Twinrix Adult (Ekstern lenke) Hepatitt b-virusvaksine, Hepatitt a-virusvaksine    
  Twinrix Paediatric (Ekstern lenke) Hepatitt b-virusvaksine, Hepatitt a-virusvaksine    
  Tygacil (Ekstern lenke) Tigesyklin    
  Typhim Vi (Ekstern lenke) Tyfoid, renset polysakkaridantigen    
  Tysabri (Ekstern lenke) Natalizumab    
  Tyverb (Ekstern lenke) Lapatinib    
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe