Legemiddelsøk - T

Klasse Preparat Substans Gruppe Bestill bekreftelse Kommentar
  TachoSil (Ekstern lenke) Fibrinogen, Trombin   testSend e-post her  
  Tacni (Ekstern lenke) Takrolimus   testSend e-post her  
  Tadalafil Accord (Ekstern lenke) Tadalafil   testSend e-post her  
  Tadalafil Sandoz (Ekstern lenke) Tadalafil   testSend e-post her  
  Tafinlar (Ekstern lenke) Dabrafenib   testSend e-post her  
  Taflotan (Ekstern lenke) Tafluprost   testSend e-post her  
  Taflotan (Ekstern lenke) Tafluprost   testSend e-post her  
  Tagrisso (Ekstern lenke) Osimertinib   testSend e-post her  
  Takrolimus Accord (Ekstern lenke) Takrolimus   testSend e-post her  
  Taloxa (Ekstern lenke) Felbamat   testSend e-post her  
  Taltz (Ekstern lenke) Iksekizumab   testSend e-post her  
  Tambocor (Ekstern lenke) Flekainid   testSend e-post her  
  Tambocor Retard (Ekstern lenke) Flekainid   testSend e-post her  
  Tamiflu (Ekstern lenke) Oseltamivir   testSend e-post her  
  Tamoxifen (Ekstern lenke) Tamoksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Tamsulosin (Ekstern lenke) Tamsulosin   testSend e-post her  
  Tamsulosin (Ekstern lenke) Tamsulosin   testSend e-post her  
  Tamsulosin (Ekstern lenke) Tamsulosin   testSend e-post her  
  Tapin (Ekstern lenke) Prilokain, Lidokain   testSend e-post her  
  Tapin (Ekstern lenke) Prilokain, Lidokain   testSend e-post her  
  Taptiqom (Ekstern lenke) Tafluprost, Timolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Tarceva (Ekstern lenke) Erlotinib   testSend e-post her  
  Tardiben (Ekstern lenke) Tetrabenazin   testSend e-post her  
  Targin (Ekstern lenke) Nalokson, Oksykodon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Targiniq (Ekstern lenke) Nalokson, Oksykodon S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Targretin (Ekstern lenke) Beksaroten   testSend e-post her  
  Tarivid (Ekstern lenke) Ofloksacin   testSend e-post her  
  Tasigna (Ekstern lenke) Nilotinib   testSend e-post her  
  Tears Naturale (Ekstern lenke) Hypromellose, Dekstran   testSend e-post her  
  Tears Naturale Uten konserveringsmiddel (Ekstern lenke) Hypromellose, Dekstran   testSend e-post her  
  Tecentriq (Ekstern lenke) Atezolizumab   testSend e-post her  
  Tecfidera (Ekstern lenke) Dimetylfumarat, Dimetylfumarat   testSend e-post her  
  Tegretol (Ekstern lenke) Karbamazepin   testSend e-post her  
  Tegretol Retard (Ekstern lenke) Karbamazepin   testSend e-post her  
  Telfast (Ekstern lenke) Feksofenadin   testSend e-post her  
  Telmisartan (Ekstern lenke) Telmisartan   testSend e-post her  
  Temgesic (Ekstern lenke) Buprenorfin S7. Narkotiske stoffer testSend e-post her  
  Temodal (Ekstern lenke) Temozolomid   testSend e-post her  
  Temozolomide Accord (Ekstern lenke) Temozolomid   testSend e-post her  
  Temozolomide SUN (Ekstern lenke) Temozolomid   testSend e-post her  
  Tenofovir disoproxil (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil   testSend e-post her  
  Tenofovir disoproxil (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil   testSend e-post her  
  Tenofovir disoproxil Mylan (Ekstern lenke) Tenofovirdisoproksil   testSend e-post her  
  Teofyllin Aurora Medical (Ekstern lenke) Teofyllin   testSend e-post her  
  Tepadina (Ekstern lenke) Tiotepa   testSend e-post her  
  Terbinafin (Ekstern lenke) Terbinafin   testSend e-post her  
  Terbinafin Bluefish (Ekstern lenke) Terbinafin   testSend e-post her  
  Terbinafin HEXAL (Ekstern lenke) Terbinafin   testSend e-post her  
  Terbinafin Orifarm (Ekstern lenke) Terbinafin   testSend e-post her  
  Terra-Cortril (Ekstern lenke) Hydrokortison, Oksytetrasyklin   testSend e-post her  
  Terra-Cortril Polymyxin B (Ekstern lenke) Hydrokortison, Oksytetrasyklin, Polymyksin b   testSend e-post her  
  Terramycin-Polymyxin B (Ekstern lenke) Oksytetrasyklin, Polymyksin b   testSend e-post her  
  Testavan (Ekstern lenke) Testosteron S1. Anabole stoffer testSend e-post her  
  Testogel (Ekstern lenke) Testosteron S1. Anabole stoffer testSend e-post her  
  Tetavax (Ekstern lenke) Tetanustoksoid   testSend e-post her  
  Tetracyclin (Ekstern lenke) Tetrasyklin   testSend e-post her  
  Tetrakain Minims (Ekstern lenke) Tetrakain   testSend e-post her  
  Tetralysal (Ekstern lenke) Lymesyklin   testSend e-post her  
  Tetraspan (Ekstern lenke) Hydroksyetylstivelse S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Tetravac (Ekstern lenke) Tetanusvaksine, Tetanustoksoid, Poliomyelittvirusvaksine, Difterivaksine, Difteritoksoid, Kikhostevaksine   testSend e-post her  
  Tevagrastim (Ekstern lenke) Filgrastim   testSend e-post her  
  Teveten (Ekstern lenke) Eprosartan   testSend e-post her  
  Teveten (Ekstern lenke) Eprosartan   testSend e-post her  
  Teveten Comp (Ekstern lenke) Eprosartan, Hydroklortiazid S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler testSend e-post her  
  Teysuno (Ekstern lenke) Oteracil, Tegafur, Gimeracil   testSend e-post her  
  Thalidomide Celgene (Ekstern lenke) Talidomid   testSend e-post her  
  Theo-Dur (Ekstern lenke) Teofyllin   testSend e-post her  
  Thymoglobuline (Ekstern lenke) Antitymocytt immunglobulin (kanin)   testSend e-post her  
  Thyrogen (Ekstern lenke) Tyreotropin alfa   testSend e-post her  
  Tiacur (Ekstern lenke) Tiamin   testSend e-post her  
  Tiamin Aurora Medical (Ekstern lenke) Tiamin   testSend e-post her  
  Tiamin Life Medical (Ekstern lenke) Tiamin   testSend e-post her  
  Ticlid (Ekstern lenke) Tiklopidin   testSend e-post her  
  TicoVac (Ekstern lenke) Encefalitt, skogflåttbåren, inaktivert helvirus   testSend e-post her  
  TicoVac Junior (Ekstern lenke) Encefalitt, skogflåttbåren, inaktivert helvirus   testSend e-post her  
  Tienam (Ekstern lenke) Cilastatin, Imipenem   testSend e-post her  
  Timosan (Ekstern lenke) Timolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Timosan (Ekstern lenke) Timolol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Tiopental Life Medical (Ekstern lenke) Tiopental   testSend e-post her  
  Tisseel (Ekstern lenke) Fibrinogen, Aprotinin, Trombin, Kalsiumklorid   testSend e-post her  
  Titralac (Ekstern lenke) Kalsiumkarbonat   testSend e-post her  
  Tivicay (Ekstern lenke) Dolutegravir   testSend e-post her  
  Tobi (Ekstern lenke) Tobramycin   testSend e-post her  
  Tobi Podhaler (Ekstern lenke) Tobramycin   testSend e-post her  
  Tobramycin B. Braun (Ekstern lenke) Tobramycin   testSend e-post her Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser. 
  Tobrasone (Ekstern lenke) Deksametason, Tobramycin   testSend e-post her  
  Tobrasone (Ekstern lenke) Deksametason, Tobramycin   testSend e-post her  
  Tobrex Depot (Ekstern lenke) Tobramycin   testSend e-post her  
  Toctino (Ekstern lenke) Alitretinoin   testSend e-post her  
  Toilax (Ekstern lenke) Bisakodyl   testSend e-post her  
  Tolvon (Ekstern lenke) Mianserin   testSend e-post her  
  Topamax (Ekstern lenke) Topiramat   testSend e-post her  
  Topimax (Ekstern lenke) Topiramat   testSend e-post her  
  Topimax (Ekstern lenke) Topiramat   testSend e-post her  
  Topiramat Bluefish (Ekstern lenke) Topiramat   testSend e-post her  
  Topotecan Accord (Ekstern lenke) Topotekan   testSend e-post her  
  Topotecan Ebewe (Ekstern lenke) Topotekan   testSend e-post her  
  Toradol (Ekstern lenke) Ketorolak   testSend e-post her  
  Toradol (Ekstern lenke) Ketorolak   testSend e-post her  
  Torisel (Ekstern lenke) Temsirolimus   testSend e-post her  
  Tostran (Ekstern lenke) Testosteron S1. Anabole stoffer testSend e-post her  
  Toujeo (Ekstern lenke) Insulin glargin S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Toviaz (Ekstern lenke) Fesoterodin   testSend e-post her  
  Toviaz (Ekstern lenke) Fesoterodin   testSend e-post her  
  Tracleer (Ekstern lenke) Bosentan   testSend e-post her  
  Tractocile (Ekstern lenke) Atosiban   testSend e-post her  
  Trajenta (Ekstern lenke) Linagliptin   testSend e-post her  
  Tramadol (Ekstern lenke) Tramadol   testSend e-post her  
  Tramadol HEXAL (Ekstern lenke) Tramadol   testSend e-post her  
  Tramadol Vitabalans (Ekstern lenke) Tramadol   testSend e-post her  
  Tramadol / Paracetamol Orion (Ekstern lenke) Paracetamol, Tramadol   testSend e-post her  
  Tramagetic OD (Ekstern lenke) Tramadol   testSend e-post her  
  Tramagetic Retard (Ekstern lenke) Tramadol   testSend e-post her  
  Trampalgin (Ekstern lenke) Paracetamol, Tramadol   testSend e-post her  
  Trandate (Ekstern lenke) Labetalol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Trandate (Ekstern lenke) Labetalol P1. Betablokkere testSend e-post her  
  Tranexamic acid (Ekstern lenke) Traneksamsyre   testSend e-post her  
  Transiderm-Nitro (Ekstern lenke) Glyseroltrinitrat   testSend e-post her  
  Translarna (Ekstern lenke) Ataluren   testSend e-post her  
  Travatan (Ekstern lenke) Travoprost   testSend e-post her  
  Travatan (Ekstern lenke) Travoprost   testSend e-post her  
  Trazimera (Ekstern lenke) Trastuzumab   testSend e-post her  
  Trelegy Ellipta (Ekstern lenke) Flutikasonfuroat, Umeklidinium, Vilanterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Tremfya (Ekstern lenke) Guselkumab   testSend e-post her  
  Trental (Ekstern lenke) Pentoksyfyllin   testSend e-post her  
  Trental (Ekstern lenke) Pentoksyfyllin   testSend e-post her  
  Tresiba (Ekstern lenke) Insulin degludec S4. Hormon- og metabolske modulatorer testSend e-post her  
  Trevicta (Ekstern lenke) Paliperidon   testSend e-post her  
  Triatec (Ekstern lenke) Ramipril   testSend e-post her  
  Triatec (Ekstern lenke) Ramipril   testSend e-post her  
  Tribonat (Ekstern lenke) Trometamol   testSend e-post her  
  Trica (Ekstern lenke) Triamcinolon S9. Glukokortikoider testSend e-post her Bruk av dette preparatet intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc.) er ikke forbudt. Les mer under dopinglista/S9. Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak
  Triesence (Ekstern lenke) Triamcinolon   testSend e-post her  
  Trilafon dekanoat (Ekstern lenke) Perfenazin   testSend e-post her  
  Trileptal (Ekstern lenke) Okskarbazepin   testSend e-post her  
  Trileptal (Ekstern lenke) Okskarbazepin   testSend e-post her  
  Trileptal (Ekstern lenke) Okskarbazepin   testSend e-post her  
  Trimbow (Ekstern lenke) Glykopyrroniumbromid, Beklometason, Formoterol S3. Beta-2 agonister testSend e-post her  
  Trimetoprim (Ekstern lenke) Trimetoprim   testSend e-post her  
  Trimonil Retard (Ekstern lenke) Karbamazepin   testSend e-post her  
  Trimonil Retard (Ekstern lenke) Karbamazepin   testSend e-post her  
  TrioBe (Ekstern lenke) Cyanokobalamin, Folsyre, Vitamin b12, Pyridoksin   testSend e-post her  
  Triolif (Ekstern lenke) Diklorbenzylalkohol, Lidokain, Amylmetakresol   testSend e-post her  
  Trisekvens (Ekstern lenke) Noretisteron, østradiol   testSend e-post her  
  Trisenox (Ekstern lenke) Arsentrioksid   testSend e-post her  
  Triumeq (Ekstern lenke) Dolutegravir, Lamivudin, Abakavir   testSend e-post her  
  Trizivir (Ekstern lenke) Lamivudin, Abakavir, Zidovudin   testSend e-post her  
  Tropikamid Minims (Ekstern lenke) Tropikamid   testSend e-post her  
  Truberzi (Ekstern lenke) Eluksadolin   testSend e-post her  
  Trulicity (Ekstern lenke) Dulaglutid   testSend e-post her  
  Trulicity (Ekstern lenke) Dulaglutid   testSend e-post her  
  Trumenba (Ekstern lenke) Meningokokk b, multikomponent vaksine   testSend e-post her  
  Trusopt (Ekstern lenke) Dorzolamid   testSend e-post her  
  Truvada (Ekstern lenke) Tenofovir, Tenofovirdisoproksil, Emtricitabin   testSend e-post her  
  Truxal (Ekstern lenke) Klorprotiksen   testSend e-post her  
  Tussin (Ekstern lenke) Guaifenesin   testSend e-post her  
  Twinrix Adult (Ekstern lenke) Hepatitt b-virusvaksine, Hepatitt a-virusvaksine   testSend e-post her  
  Twinrix Paediatric (Ekstern lenke) Hepatitt b-virusvaksine, Hepatitt a-virusvaksine   testSend e-post her  
  Tygacil (Ekstern lenke) Tigesyklin   testSend e-post her  
  Typhim Vi (Ekstern lenke) Tyfoid, renset polysakkaridantigen   testSend e-post her  
  Tysabri (Ekstern lenke) Natalizumab   testSend e-post her  
  Tyverb (Ekstern lenke) Lapatinib   testSend e-post her  
Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe